Dr. Mehmet Remzi SEYFİOĞLU

  

Doğum Yeri/Tarihi    : Siverek     18/01/1964


Görev Yaptığı Birim  : Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Yabancı Dil                : İngilizce  ( ÜDS : 76,25 / 2010 Yılı ) 

 

Lisans                        :Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Temmuz 1990

 

Yüksek Lisans          :Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi, Nisan 1995

 

Doktora                     :Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi, Ekim 2004

 

Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

 

Mihriban Yılmaz Civan, Elbir T, Seyfioğlu MR, Öznur Oğuz Kuntasal, Bayram A, Güray Doğan, Sema Yurdakul, Özgün Andiç, Müezzinoğlu A, Sait C. Sofuoglu, Hakan Pekey, Beyhan Pekey, Ayşe Bozlaker, Odabaşı M, Gürdal Tuncel,"Spatial and temporal variations in atmospheric VOCs, NO2, SO2, and O3 concentrations at a heavily industrialized region in Western Turkey, and assessment of the carcinogenic risk levels of benzene", Atmospheric Environment, Volume 103, February 2015, Pages 102-113, 2015, Araştırma Makale,SCI, 

 

Odabasi M, Bayram A, Elbir T, Seyfioglu M, Dumanoglu Y, Ornektekin S,"Investigation of Soil Concentrations of Persistent Organic Pollutants, Trace Elements and Anions Due to Iron-Steel Plant Emissions in an Industrial Region in Turkey", Water, Air, and Soil Pollution, 213, 375-388, 2010, Araştırma Makale,SCI, 

 

Elbir T, Bayram A, Kara M, Altıok H, Seyfioğlu R, Ergün P, Şimşir S,"İzmir Kent Merkezinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin İncelenmesi", Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 1, 1-17, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli

 

Odabasi M, Bayram A, Elbir T, Seyfioglu R, Dumanoglu Y, Bozlaker A, Demircioglu H, Altiok H, Yatkin S, Cetin B,"Electric Arc Furnaces for Steel-Making: Hot Spots for Persistent Organic Pollutants", Environmental Science and Technology, 43, 14, 5205-5211, 2009, Araştırma Makale,SCI, 

 

Seyfioglu R, Odabasi M,"Determination of of Henry's law constant of formaldehyde as a function of temperature: Application to air-water exchange in Tahtali Lake in Izmir, Turkey", Environmental Monitoring and Assessment, 128, 343-349, 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded, 

 

Seyfioglu R, Odabasi M, Cetin E,"Wet and dry deposition of formaldehyde in Izmir, Turkey", Science of the Total Environment, 366, 806-815, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded,

 

Seyfioglu R, Odabasi M,"Investigation of air-water exchange of formaldehyde using the water surface sampler: flux enhancement due to chemical reaction", Atmospheric Environment, 40, 3503-3512, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded, 

 

Odabasi M, Seyfioglu R,"Phase Partitioning of Atmospheric Formaldehyde in a Suburban Atmosphere", Atmospheric Environment, 39, 5149-5156, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded, 

Cetin E, Odabasi M, Seyfioglu R,"Ambient volatile organic compound VOC) concentrations around apetrochemical complex and a petroleum refinery", Science of the Total Environment, 312, 103-112, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded, 

 

Elbir T, Muezzinoğlu A, Bayram A, Seyfioğlu R, Demircioğlu H,"Ege Bölgesi Hava Kirletici Emisyon Envanteri", D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 3, 21-27, 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli

 

Bayram A, Müezzinoğlu A, Seyfioğlu M,"Presence and control of polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum coke drying and calcination plants", Fuel Processing Technology, Volume 60, Issue 2, July 1999, Pages 111-118, 1999, Araştırma Makale,SCI-Expanded, 

 

Aktan Z.A., Gövsa F., Önal B., Seyfioğlu R, Şenyılmaz B., Günel Ö.,"Formaldehitin beyaz sıçanların akciğer dokusunda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler", İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (10) 2 Sayfa 1-9,1996., 1996, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

 

Seyfioğlu MR, Elçi A, Kara N, Demircioğlu H, Azbar Ş, Kınay H, Ertaş H, Atfata C,"Trafik kaynaklı gaz kirleticilerin İzmir Karşıyaka tünellerinde ölçülmesi ve emisyon faktörlerinin oluşturulması",10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANKARA,  Eylül 2013, Bildiri kitabı,343-348, Hakemli organizasyon, 

 

Civan M, Elbir T, Seyfioğlu MR, Kuntasal O, Bayram A, Dogan G, Yurdakul S, Andic O, Müezzinoğlu A, Sofuoglu SC, Pekey H, Bozlaker A, Odabaşı M, Tuncel G,"Spatial Distribution of VOC Concentrations and Cancer Risk Around an Industrial Region at Western Turkey",4th International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, İSTANBUL,  Eylül 2012, Uluslararası organizasyon, 

 

Sarptaş H, Eker S, Seyfioğlu R, Boyacıoğlu H, Dölgen D, Alpaslan M. N,"Models for the prediction of landfill gas models - A comparison",International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, Haziran 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon, 

 

Elbir T, Bayram A, Kara M, Altıok H, Seyfioğlu R, Ergün P, Şimşir S,"İzmir Kent Merkezinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin İncelenmesi",İzmir Ulaşım Sempozyumu - 2009, İZMİR,  Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı,137-150, Hakemli organizasyon, 

 

Civan M, Elbir T, Seyfioğlu MR, Sofuoglu SC, Bayram A, Müezzinoğlu A, Odabaşı M, Tuncel G,"Spatial Distributions of Organic and Inorganic Pollutants at Aliaga, Turkey",7th International Conference on Air Quality Science and Application, İSTANBUL,  Mart 2009, Uluslararası organizasyon, 

 

Elbir T, Bayram A, Dumanoğlu Y, Odabaşı M, Seyfioğlu R, Demircioğlu H, Altıok H, Yatkın S,"Petrol Rafinerisi Depolama Tanklarından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonları",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,312-325, Hakemli organizasyon, 

 

Odabaşı M, Bayram A, Elbir T, Seyfioğlu R, Dumanoğlu Y, Bozlaker A, Demircioğlu H, Altıok H, Yatkın S, Çetin B, "Elektrikli Ark Ocaklı Demir-Çelik Endüstrilerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği II: Kalıcı Toksik Organik Kirleticiler",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,566-580, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası

 

Odabaşı M, Bayram A, Elbir T, Seyfioğlu R, Dumanoğlu Y, Örnektekin S, "Hatay-İskenderun Bölgesindeki Demir-Çelik Endüstrilerinden Yayınlanan Hava Kirletici Emisyonlarının Toprak Kirliliğine Etkisi",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,581-594, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası

 

Bayram A, Odabaşı M, Elbir T, Seyfioğlu R, Dumanoğlu Y, Demircioğlu H, Altıok H, Yatkın S,"Elektrikli Ark Ocaklı Demir-Çelik Endüstrilerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği I: Inorganik Gaz Kirleticiler Ve Partikül Maddeler",Hava Kirliliği Ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği Ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,121-132, Hakemli organizasyon, 

 

Dumanoğlu Y, Elbir T, Bayram A, Seyfioğlu R, Demircioğlu H, Altıok H, Yatkın S, Bozlaker A, Odabaşı M,"Bir Petrokimya Endüstrisi Ve Petrol Rafinerisi Çevresindeki Halojenli Uçucu Organik Bileşikler",Hava Kirliliği Ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği Ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,286-297, Hakemli organizasyon, 

 

Elbir T, Seyfioğlu R, Bayram A, Altıok H, Şimşir S, Ergün P, Eren T, Kara M, Dumanoğlu Y, Şayır S,"İzmir Kent Merkezinde Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonların Belirlenmesi",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 2008 Bildiriler Kitabı,326 - 338, Hakemli organizasyon, 

 

Sofuoğlu SC, Baytak D, Bayram A, Müezzinoğlu A, Odabaşı M, Seyfioğlu R, Elbir T, Tuncel G,"İzmir-Aliağa'da Hava Kirleticilerine Maruziyet ve Bundan Kaynaklanan Sağlık Riskleri",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,686-698, Hakemli organizasyon,

 

Civan M, Elbir T, Seyfioğlu R, Sofuoğlu SC, Bayram A, Müezzinoğlu A, Odabaşı M, Kuntasal Ö, Bozlaker A, Pekey H, Andiç Ö, Yorulmaz SY, Tuncel G,"Aliağa Bölgesindeki İnorganik Ve Uçucu Organik Bileşiklerin  Pasif Örnekleme Metoduyla Belirlenmesi",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu- 2008, Bildiriler Kitabı,178-193, Hakemli organizasyon, 

 

Doğan G, Oğuz Ö, Yılmaz MC, Bozlaker A, Elbir T, Seyfioğlu R, Sofuoğlu SC, Bayram A, Müezzinoğlu A, Odabaşı M, Yorulmaz SY, Pekey B, Tuncel G,"İzmir-Aliağa'da Aktif Yolla Ölçülen  Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlarının Kısa Süreli, 24 Saatlik Ve Mevsimsel DeğişimlerininDeğerlendirilmesi", Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,265-273, Hakemli organizasyon, 

Munzur B, Doğan G, Korkmaz DG, Zararsız A, Kırmaz R, Elbir T, Seyfioğlu R, Evci M, Sofuoğlu SC, Bayram A, Müezzinoğlu A, Odabaşı M, Tuncel G,"Ege Bölgesinde Toplanan Atmosferik Partiküler Maddenin Kimyasal Kompozisyonu ve Literatürle Karşılaştırılması",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, Bildiriler Kitabı,513-523, Hakemli organizasyon, 

Kara M, Elbir T, Seyfioğlu R, Bayram A, Altıok H, Dumanoğlu Y, Hepyücel A,"Bir Cadde-Kanyon Modeli Yardımıyla İzmir Kent Merkezindeki Bazı Caddelerde PM10 Seviyelerinin Tahmin Edilmesi",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 2008 Bildiriler Kitabı,446 - 459, Hakemli organizasyon, 

 

Elbir T, Altıok H, Seyfioğlu R, Bayram A, Ergün P, Eren T, Şimşir S, Dumanoğlu Y, Kara M, Şayır S,"İzmir Kent Merkezindeki Ana Arterlerde Hava Kirleticilerinin Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi",Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, HATAY,  Ekim 2008, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 2008 Bildiriler Kitabı,298 - 311, Hakemli organizasyon, 

 

Seyfioglu R, Odabasi M,"İzmir Atmosferinde Formaldehit Konsantrasyonlarının Belirlenmesi",Yanma Ve Hava Kirliliği Kontrolü VI. Ulusal Sempozyumu, İZMİR,  Eylül 2003, Yanma Ve Hava Kirliliği Kontrolü VI. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı,325-330, Hakemli organizasyon 

 

Seyfioğlu M, Demircioğlu H,"Güllük-Milas Havaalanının Çevre Hava Kalitesi Üzerine Etkileri",Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, BODRUM,  Şubat 1998, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı II.Cilt,488-493, Hakemli organizasyon

 

Hartmann R., Vogt U., Baumbach G., Seyfioğlu R, Müezzinoğlu A,"Results of emission and ambient air measurements of VOC in Izmir",Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, İSTANBUL,  Eylül 1997, Proceeding of the 10th Regional IUPPA Conferance,107-112, Uluslararası organizasyon

 

Demircioğlu H, Seyfioğlu M, Müezzinoğlu A,"Otoyol trafiği eklentisinin Çanakkale Hava Kalitesine Yapabileceği Etkiler",Çanakkale ili Yerleşim ve Çevre Sorunları, ÇANAKKALE,  Eylül 1996, Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale ili,1-10

 

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

 

Muezzinoglu A,Elbir T,Dincer F,Bayram A,Odabasi M,Cetin E,Seyfioglu R, "Developing Emission Inventories for Turkey", "Emission of Air Pollutants - Measurements, Calculations and Uncertainties", Edt: Rainer Friedrich,Stefan Reis, 3-540-00840-3,Springer-Verlag, Berlin Heidelberg,(2004), p.316 - 335

 

Yürütücü Olarak Görev Aldığı Projeler

 

"Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğinin Belirlenmesi İçin Bir Tünel Çalışması", Araştırma Projesi,  "TÜBİTAK" destekli Münferit Proje,

Aralık 2011 - Aralık 2013

 

Araştırıcı Olarak Görev Aldığı Projeler

  

"İzmir Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Depo Gazının Bertaraf ve Değerlendirme Seçeneklerinin Araştırılması", Hizmet Projesi Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Serkan EKER, Münferit Proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı,  Ocak 2011 - Nisan 2011

 

"Büyük Kent Merkezlerinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Uzm.Dr.Tolga ELBİR, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı,  Ağustos 2006 - Eylül 2008

 

"İzmir Aliağa Endüstri Bölgesinde Hava Kirliliğine Neden Olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin Kaynaklarının ve Sağlık Etkilerinin Belirlenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof. Dr. Gürdal Tuncel, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı,  Temmuz 2005 - Temmuz 2007

 

"İzmir İli Temiz Hava Planı", Hizmet Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU , "T.C. İzmir Valiliği İl Çevre Müdürlüğü" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Nisan 1999 - Nisan 2001

 

"Ege Bölgesi Emisyon Envanteri", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Ocak 1998 - Ocak 2000

 

"Hava Kirletici Emisyon Envanteri (EUROTRAC/GENEMIS-2)", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, "İzmir İli Sanayi Emisyon Envanteri", Danışmanlık Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU , "İzmir Büyükşehir Belediyesi" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Ocak 1997 - Temmuz 1999

 

"Air Quality and City Planning in İzmir/Turkey", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof. Dr.-Ing Günter BAUMBACH, Münferit Proje, , "Hannover Üniversitesi Stuttgart Üniversitesi" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Nisan 1996 - Nisan 1998

 

"İzmir-Aliağa Nemrut Sanayi Bölgesi'nin Kirlilik Yükünün ve Çevre Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU, Münferit Proje, , "DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Temmuz 1995 - Temmuz 1996

 

"Hava Kirletici Emisyon Envanteri (EUROTRAC/GENEMIS)", Araştırma Projesi Koordinatörü :Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU, Münferit Proje, , "TÜBİTAK" destekli proje, Proje Çalışanı, Araştırıcı görevinde,  Mart 1995 - Aralık 1995

 

Üye olunan Mesleki Bilimsel Kuruluşlar

 

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, 1992

Çevre Mühendisleri Odası, 1990