Dönem Sonu Semineri 2013

Mezuniyet 2007 Semineri

 

 

UYGULAMALI EKONOMETRİ II DERSİ SEMİNER TAKVİMİ
HAZİRAN 2005 / İZMİR / Koordinatör: Doç.Dr. Utku Utkulu
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SUNUŞ TARİHİ
YER
SAAT
Günsel Kırcalıoğlu Ekren
Dış Ticarette Serbestleşme ve Büyüme İlişkisi
Türkiye 1980-2004
27 Haziran 2005
Mavi Salon
10:00 – 10:30
Jale Kozalı
Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Büyüme İlişkisi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
10:30 – 11:00
Türkan Yılmaz ve
Gülçin Güreşçi
Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Katkısı
27 Haziran 2005
Mavi Salon
11:30 – 12:00
ÖĞLE ARASI
Güner Polat
Türkiye’de Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Analiz
27 Haziran 2005
Mavi Salon
13:00 – 13:30
Cem Serhat Evin
Türkiye İçin Enflasyon Denkleminin Tahminlemesi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
13:30 – 14:00
Çiğdem Bizim
Türkiye’de İç Borcun Sürdürülebilirliliğinin Analizi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
14:00 – 14:30
Cemal Öztürk Tüzün
Türkiye’de Yatırım Tasarruf İlişkisi: Feldstein-Horioka Oyunu Yaklaşımı
27 Haziran 2005
Mavi Salon
14:30 – 15:00
ARA
Serdar Çiçek
Türkiye’de 1980 Sonrasında Uygulanan Döviz Kuru Sistem ve Politikalarının İhracat Üzerine Etkisi
27 Haziran 2005
Mavi salon
15:30 – 16:00
Onur Akkaya
Türkiye’de Finansal Kriz Sonrasında Yaşanan Döviz Kurundaki Değişimin Etkisi (199 ve 2001 Krizleri ve
J eğrisi)
27 Haziran 2005
Mavi salon
16:30 – 17:00
Salih Gümüş
Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi Üzerine Amprik Bir Çalışma
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:00 – 17:30
Avni Önder Hanedar
Türkiye İmalat Sanayiinde İkame Esnekliği, Teknoloji Tercihi, Gelir Dağılımı, Kar Maksimizasyonu ve Ölçeğe Göre Getiri İlişkileri
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:30-18:00
Burcu Yıldız
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi üzerine Etkileri
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:30-18:00

Not: Uygulamalı Ekonometri II dersini almakta olan yüksek lisans öğrencileri yukarıdaki ve ayrıca İktisat Doktora Programı Makroekonomik Zaman Serileri dersi kapsamındaki tüm sunuşlara katılmak ve her bir sunuş için özet hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, tüm öğretim elemanları ve lisans üstü öğrenciler davetlidir.
 
 
İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI “MAKROEKONOMİK ZAMAN SERİLERİ” DERSİ SEMİNER TAKVİMİ
HAZİRAN 2005 / İZMİR / Koordinatör: Doç.Dr. Utku Utkulu
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SUNUŞ TARİHİ
YER
SAAT
Zinnur Kamberoğlu
Türkiye’de Kamu Harcamaları ile Özel Yatırımlar Arasındaki İlişki
28 Haziran 2005
Mavi Salon
10:30 – 11:00
K. Eser Afşar
Samuelson Hipotezinin Çeşitli Vadeli İşlem Borsalarında Test Edilmesi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
11:00 – 11:30
Oğuz Kara
İkiz Açıklar Hipotezinin Koentegrasyon Testleri Işığında Analizi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
11:30 – 12:00
Gülcan Önel
Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Zaman Serilerindeki Yapısal Değişmeler: Birden Fazla Yapısal Kırılma Durumu
28 Haziran 2005
Mavi Salon
13:00 - 13:30
Işıl Büyükağaoğlu
Türkiye’de doğrudan Dış Yatırımlar ve Büyüme İlişkisi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
13:30 – 14:00
Timuçin Yalçınkaya
Türkiye’de Kalkınma Planları Döneminde İktisadi Konjonktür Devrelerinin Analizi
28 Haziran 2005
Mavi salon
14:00 – 14:30
Ara
Serdar İspir
Para, Dış Denge ve Döviz Kuru İlişkisi: 1980 Sonrası Türkiye Örneği
28 Haziran 2005
Mavi Salon
15:00 – 15:30
Duygu Ayhan
Döviz Kuru Rejimlerinin Kur Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
28 Haziran 2005
Mavi Salon
15:30 – 16:00
Utku Utkulu ve Hakan Kahyaoğlu
Euro-Dolar Paritesi Oynaklığının İhracat Üzerine Etkisi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
16:00 – 16:30
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisans üstü öğrenciler davetlidir.
 
 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
29 HAZİRAN 2006 / Mavi Salon, İİBF, Buca/İZMİR - Koordinatör: Prof.Dr. Utku Utkulu
MAKRO EKONOMİK ZAMAN SERİLERİ VE EKONOMETRİK UYGULAMALAR
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SAAT
I. OTURUM BAŞKANI:
AYDIN ARI
I. OTURUM: DIŞ DENGE VE DÖVİZ KURU
Enver Efendioğlu
Türkiye’de Cari Açık Sürdürülebilir midir?
9:30 – 10:00
Fırat Gündem
Cari Açık ve Reel Döviz Kuru: Türkiye Uygulaması (1989-2005)
10:00 – 10:30
Mehtap Demircioğlu
Türkiye’de Döviz Kurlarının Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: Marshall-Lerner Koşulu
10:30 – 11:00
Ayça Arat
Satın Alma Gücü Paritesi’nin Geçerliliği: Panel Eşbütünleşme ve GOÜ’den Bazı Kanıtlar
11:00 – 11:30
Mustafa Bilman
J-Eğrisi Hipotezi ve Türkiye’de Kur Oynaklığının Dış Denge Üzerindeki Etkileri
11:30 – 12:00
ÖĞLE ARASI
II. OTURUM BAŞKANI: HAKAN KAHYAOĞLU
II. OTURUM: FİNANSAL PİYASALAR VE PARA POLİTİKASI
F. Dilvin Taşkın
Sermaye Piyasasında Aşırı Tepki (Overreaction): İMKB Uygulaması
13:00 – 13:30
Onur Şapçı
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Ekonometrik Bulgular
13:30 – 14:00
Aslı Seda Kurt
Avrupa Merkez Bankası için Güvenilir Bir Öncü Enflasyon Göstergesi Gerçekten Var mıdır? Panel Veri Uygulaması
14:00 – 14:30
Sine Kontbay
Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Mekanizması ve Para Politikası Yansımaları
14:30 – 15:00
KAHVE/ÇAY ARASI
III. OTURUM BAŞKANI: BAŞAK KARŞIYAKALI
III. OTURUM: EKONOMİK BÜYÜME
Beyza Koyuncu
Konjonktür Dalgalanmaları ve GSMH: Türkiye Örneği
15:30 – 16:00
Sedat Acar
Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme
16:00 – 16:30
Engin Polat
Türkiye’de İç Borçlanma Dinamikleri, Borç Yönetimi ve Ekonomik Büyüme
16:30 – 17:00
Banu Akyıldız
Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Zaman Serisi Bulguları
17:00 – 17:30
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmak ve her bir sunuşun özet ve eleştirisini yazılı olarak 3 Temmuz 2006 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür.


 
 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI EKONOMETRİ VE ECONOMETRICS II
2006 / 2007 YÜKSEK LİSANS
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
26 HAZİRAN 2007 / DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatör: Prof.Dr. Utku Utkulu
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SAAT
ÖĞLE ARASI
I. OTURUM BAŞKANI:
DOÇ.DR YEŞİM KUŞTEPELİ
I. OTURUM: MAKRO EKONOMİ
ERHAN ÖRUÇ
TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI ENFLASYONİST Mİ? (1970-2006)
09:30 – 10:00
ALİ KEMAL KAYGILI
FİNANSAL AÇIKLIĞIN PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YANSIMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
10:00 – 10:30
KAHVE / ÇAY ARASI
10:30-11:00
GÜLÇİN GÜREŞÇİ
TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI DURAĞANLIK VE PARÇALI KOENTEGRASYON BULGULARI
11:00 – 11:30
TÜRKER ADAKALE
PHILIPS EĞRİSİ ANALİZİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI (1988-2006)
11:30 – 12:00
ÖĞLE ARASI
12:00-13:00
II. OTURUM BAŞKANI:
YRD.DOÇ.DR. MEHTAP TUNÇ
II. OTURUM: EKONOMİK BÜYÜME
CEYHUN ONUR
TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ,
(1980-2006)
13:00 – 13:30
YAŞAR YILMAZ AKDAĞ
TÜRKİYE’DE ENFLASYON-BÜYÜME İLİŞKİSİ
13:30-14:00
HAKAN GÜNGÖR
YÜKSEK BÜYÜME İŞSİZLİĞİ AZALTIYORMU? OKUN YASASI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
14:00 – 14:30
KERİMAN YILDIRIM
İNSAN SERMAYESİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK BAĞININ ANALİZİ
14:30 – 15:00
SİBEL YILDIZ
TÜRKİYE'DE TASARRUFUN BELİRLEYİCİLERİ VE TASARRUF-GELİR İLİŞKİSİ: KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULAR
15:00 – 15:30
KAHVE/ÇAY ARASI
15:30-16:00
III. OTURUM BAŞKANI:
YRD.DOÇ.DR. DİLEK SEYMEN
III. OTURUM: ULUSLARARASI EKONOMİ
OĞUZ TÜMTÜRK
İKİZ AÇIK HİPOTEZİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI (1950-2006)
16:00 – 16:30
ASLI SEDA (KURT) BİLMAN
MUSTAFA E. BİLMAN
TÜRKİYE’DE J EĞRİSİ HİPOTEZİ VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ: KOENTEGRASYON VE VAR BULGULARI
16:30 – 17:00
CEREN ERSÖZ
TÜRKİYE İÇİN BİR İHRACAT MODELİ VE UYGULAMASI (1980-2006)
17:00 – 17:30
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla ve araştırma projelerini yazılı olarak 2 Temmuz 2007 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine başta Sayın Hülya Gökmen olmak üzere teşekkür ederiz.

 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI EKONOMETRİ II VE ECONOMETRICS II DERSLERİ
2007 / 2008 YÜKSEK LİSANS
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
30 HAZİRAN 2008 / DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatör/ Düzenleyici: Prof.Dr. Utku Utkulu
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI
SAAT
Mehmet Aldonat BEYZATLAR
An Analysis of the Relationship between Transportation Infrastructure and Economic Growth in Turkey
09:30 – 09:45
Kurtuluş KIDIK
An application of The Feldstein–Horioka hypothesis and the long-run solvency constraint model: The Turkish case
09:45 – 10:00
Semih TUNCER
Modeling the Phillips Curve for Turkey
10:00-10:15
Seçkin YENİEL
Financial Development and Growth in Turkey: Some New Time Series Evidence
10:15 – 10:30
10:30 – 11:00
Kahve/Çay Arası
Erol ARAT
Türkiye’de İkiz Açığın Zaman Serisi ile Analizi
13:00 – 13:30
Chimgee TSEDEVDORJ
ARCH-GARCH Modellerin Kullanımı ve İMKB Endeksi Üzerinde Uygulama
11:00-11:15
Melis ÖZER
Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
11:15 – 11:30
Ali ÇINAR
Vergi Politikalarının Uzun Dönem Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”
11:30 – 11:45
Mehmet ÇETİN
Askeri Harcamaların Milli Gelire Etkisi: Türkiye Örneği
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00
Öğle Arası
Niyazi ÇALI
Merkez Bankasının Rezervlerindeki Oynaklığın Kaynağının Araştırılması
13:00-13:15
Sema YARDIMCI
İhracat Kompozisyonunun Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi – Zaman Serilerine İlişkin Türkiye Örneği
13:15 – 13:30
Altan ÖZALAN
 

 

 
Para Arzının Enflasyon Üzerine Etkisi
 

13:30 – 13:45

 
Akın Alpaslan PARLAK
 

 

 
Bankacılık Krizi Öncü Göstergeleri
 

13:45– 14:00

 
 

14:00 – 14:30

 
Kahve/Çay Arası
 
Yeliz BOZ

 

 
Türkiye'de 1980 Sonrası Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının İhracat Üzerine
 

 

 
14:30 – 14:45
Volkan ERGÜZ
 

 

 
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Süreci: Ekonometrik Bir Analiz
 

14:45 – 15:00

 
İzge AYVAZ
 

 

 
Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği
 

15:00 – 15:15

 
Şükrü ŞENTÜRK
 

 

 
İhracat Büyümenin Motoru mudur? Koentegrasyon Analizi
 

15:15 – 15:30

 
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla ve araştırma projelerini yazılı olarak 2 Temmuz 2007 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine başta Sayın Hülya Gökmen olmak üzere teşekkürü borç bilirim.
 
 
 
 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2008 / 2009 DÖNEM SONU
LİSANSÜSTÜ “İKTİSAT UYGULAMALARI” SEMİNER PROGRAMI
30 HAZİRAN – DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatörler: Prof. Dr. Utku Utkulu – Prof. Dr. Recep Kök
(İktisat Doktora Programı: Ekonometrik Analiz Teknikleri; Ekonomik Bütünleşme ve AB Dersleri ile
İktisat YL Programı: Uygulamalı Ekonometri II; İngilizce İktisat YL Programı: Econometrics II Dersleri)
 
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
OTURUM I: BÜYÜME I
Zeynep Korkmaz
İhracat ve büyüme üzerine: Türkiye için bir zaman serisi uygulaması
09:15 – 09:30
Elnur Alakbarov
Azarbeycan’da ihracat ve büyüme üzerine bir analiz
09:30 – 09:45
Onur Köktürk
Türkiye’de dış borç ve büyüme üzerine bir zaman serisi uygulaması
09:45 – 10:00
Erdem Kantarcı
Türkiye’de ihracat büyümenin itici gücü müdür?
10:00 – 10:15
Didem Özden
Türkiye’de ticari ve finansal dışa açıklığın büyüme üzerine etkisi nedir?
10:15 – 10:30
Ertan Ulusoy
Türkiye ekonomisinde ithalat ve büyüme
10:30 – 10:45
KAHVE ARASI
10:45 – 11:00
OTURUM II: BÜYÜME II
Erol Hanbayat
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme
11:00 – 11:15
Çağrı Dora
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme
11:15 – 11:30
Mustafa Ozan Yıldırım
Türkiye’de İstihdam yaratmayan büyüme üzerine bir inceleme
11:30 – 11:45
Sedat Acar
Türkiye ve AB ülkelerinde AR-GE harcamaları ile büyüme üzerine: bir nedensellik sınaması
11:45 – 12:00
Said Azizullah Sadat
Büyümeyi etkileyen faktörler: seçilmiş AB ülkeleri üzerine ampirik bir çalışma
12:00 – 12:15
ÖĞLE ARASI
12:15 – 13:00
OTURUM III : MAKRO İKTİSAT
Aslı Seda Bilman
Avrupa Parasal Birliğinde enflasyon – işsizlik ilişkisi:
 

panel veri analizi

 
13:00 – 13: 15
Alen COMOR
Türkiye’de yatırım ve faiz oranları arasında gerçekten bir bağ var mıdır?
13:15 – 13:30
Volkan ATALAY
Türkiye’de kamu harcamaları özel yatırımları dışlamakta mıdır?
13:30 - 13:45
Duygu Tuna
Türkiye’de bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (1980-2008)
13:45 – 14:00
Mustafa ARICAN
Seçilmiş bazı ülkelerde enflasyon hedeflemesi üzerine zaman serisi uygulamaları
14:00 – 14:15
V. Saba Aktop
Türkiye’de para arzı içsel mi dışsal mı?
14:15 – 14:30
Yiğit Akkın
Türkiye’de kamu borç stoğu ve faiz oranı
14:30 – 14:45
Alper Kılıç
Türkiye’de kredi kartı kullanımının para arzı üzerindeki etkisi: 1990-2008
14:45 – 15:00
Bilge Şentürk
Turkiye’de demiryollari gelisiminin tarimsal ve endüstriyel üretime etkisi
15:00 – 15:15
Ayşe Elif Özpamir
AB’de para ve maliye politikalarının etkileşimi üzerine
 

ampirik bir çalışma

 
15:15 – 15:30
Güner Polat
Gümrük birliğinin Türk imalat sanayine etkilerinin bir analizi
 

15:30 – 15:45

 
KAHVE ARASI
 

15:45 – 16:15

 
OTURUM IV: FİNANSAL İKTİSAT
Ramazan TUNÇ
ISE piyasasında oynaklığın modellenmesi ve kaldıraç etkisi
16:15 – 16:30
Fırat Gündem
Finansal piyasaların entegrasyonu bağlamında AB ve Türkiye finans piyasaları
16:30 – 16:45
Orçun YÜCEL
Türkiye’nin AB’ne ihracatında gelir ve fiyat etkileri
16:45 – 17:00
Züray Mert
Türkiye’de menkul kıymetler piyasasının makro iktisadi etkileri
17:00 – 17:15
Filiz Erataş
Kısa vadeli sermaye hareketlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Serhat Yılmaz
Kısa vadeli uluslararası sermaye hareketleri ve Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler
17:15 – 17:30
Hale Uslu
Sermaye hareketliliği ve Feldstein-Horiaka Hipotezi: Türkiye örneği
17:30 – 17: 45
(NİHAYET) SON ARA J
17:45 – 18:00
OTURUM V: ULUSLARARASI iKTiSAT
Sabahat Eşit
Türkiye’de cari açık sürdürülebilir mi?
18:00– 18:15
Özden Aknar
Döviz kurunun sektörel fiyatlar üzerindeki etkisi: Türkiye uygulaması
18:15 – 18:30
Ela Çolpan Nart
Gümrük Birliğinin Türkiye’nin net ihracatı üzerine etkileri
18:30 – 18:45
Emel Ersun
Türkiye ekonomisinde üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılığı
18:45 – 19:00
Didem Öztekin
Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri:Türkiye Örneği
19:00 – 19:15
Bekir Sıttık Pervanlar
Türkiye’de döviz kuru ve faizin dış ticaret üzerine etkisi: 2008-2009 krizi örneği
 

19:15 – 19:30

 
Not: Tüm öğretim elemanları davetlidir. Bir lisansüstü dersin projesi olarak sunuş yapan lisansüstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla, seminerdeki her bir oturumda sunulan bildirilerin kısa bir değerlendirmesini yazılı olarak raporlamakla (iki nüsha olarak) ve araştırma projelerini yazılı olarak 3 Temmuz 2009 tarihinde teslim etmekle (iki nüsha + CD nüshası) yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine teşekkürü borç biliriz.
 
 
 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2009 / 2010 DÖNEM SONU
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS – PARA BANKA YÜKSEK LİSANS SEMİNER PROGRAMI
25 HAZİRAN – Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinatörler: Prof. Dr. Utku Utkulu – Yrd. Doç. Hakan Kahyaoğlu
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
OTURUM I: BÜYÜME I
Orçun Sunal
Turizm ve İhracatın Türkiye’nin büyüme performansı üzerine etkisi
09:15 – 09:30
Burcu Abacı
Sağlık ve Ekonomik Büyüme ilişkisi
09:30 – 09:45
İpek Akad
IMF kaynaklı yapısal uyum programlarının sürdürülebilir büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye Örneği
09:45 – 10:00
Erol Hanbayat
Doğrudan sermaye yatırımlarının büyüme üzerine etkisi
10:00 – 10:15
Ö.Ender Karagül
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği.
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:45 – 11:00
OTURUM II: BÜYÜME II
11:00 – 11:15
Gülçin Gürel
İstihdam yaratmayan büyüme
11:15 – 11:30
Mustafa Ozan Yıldırım
Türkiye’de İstihdam yaratmayan büyüme üzerine bir inceleme
11:30 – 11:45
Sedat Acar
Türkiye ve AB ülkelerinde AR-GE harcamaları ile büyüme üzerine: bir nedensellik sınaması
11:45 – 12:00
Pelin Yılmaz
Türkiye'de dış borçlar büyümenin itici gücü mü?
12:00 – 12:15
ÖĞLE ARASI
12:15 – 13:00
OTURUM III : MAKRO İKTİSAT
Bayram Yıldırım
Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımı : Türkiye Örneği
13:00 – 13: 15
N.Taylan Gülhan
Türkiye'de Dış Borçların Sürdürülebilirliği
13:15 – 13:30
Özgür Dağlı
Satın alma gücü paritesinin zaman serisi analizi ve Türkiye ekonomisi uygulaması
13:30 - 13:45
Hasan Süleyman ÖZDEMİR
Ekonomik Konjonktürün Oynaklık Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1990-2009)
13:45 – 14:00
Mustafa Tolga Özenç
Euro/TL Kurunun İstikrarlılığı
14:00 – 14:15
Alper Kılıç
Faiz Oranlarının Katılımcı Bankacılık Kâr Payı Üzerine Etkisi
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
Alper Kılıç
Türkiye’de kredi kartı kullanımının para arzı üzerindeki etkisi: 1990-2008
14:45 – 15:00
Bilge Şentürk
Turkiye’de demiryollari gelisiminin tarimsal ve endüstriyel üretime etkisi
15:00 – 15:15
Ö.Ender Karagül
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği.
15:15 – 15:30

KAHVE ARASI

 

15:45 – 16:15

 
OTURUM IV: FİNANSAL İKTİSAT
Emin Emrah Danış
Dünya petrol piyasalarında spot ve future petrol fiyatları arasındaki ilişkinin analizi
16:15 – 16:30
Gamze Kargın
Kamu Finansman Açıkları ve Büyüme: Türkiye Örneği
16:30 – 16:45
Türker Adakale
Finansal Piyasalarda Oynaklığa Dayalı Risk Analizi ve Stres Testleri: İMKB Örneği
16:45 – 17:00
Burcu Pulat
İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN analizi
17:00 – 17:15
SELİM COŞKUN
İMKB'DE Haftanın Gün Etkisi
Elif Otlu
Amerika, Fransa ve Çin borsalarında değişkenliğin Arch-Garch yöntemleri ile modellenmesi
17:15 – 17:30
Nil Özden
ispanya borsasındaki volatilitenin Arch-Garch analizleri ile ölçülmesi
17:30 – 17: 45
(NİHAYET) SON ARA J
17:45 – 18:00
OTURUM V: FİNANSAL İKTİSAT II
Tuğçe Gözütok
Yunanistan borsasındaki volatilitenin Arch_Garch analizleri
18:00– 18:15
Zhainakul Turdubekova
Genel Kabul Görmüş Bir Para Birimi Olarak Japon Yen'inin İstikrarı
18:15 – 18:30
Onur Bayraktar
Rezerv Yönetmi Açısından TCMB'nın APİ İşlemlerini Sürdürebilirliliği
18:30 – 18:45
Ayşin Tekin Durmaz
İngiltere borsasının arch garch yöntemiyle Volatilite Modelenmesi
18:45 – 19:00
Mustafa Tolga Özenç
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi (2002-2009)
19:00 – 19:15
Bekir Sıttık Pervanlar

Türkiye’de döviz kuru ve faizin dış ticaret üzerine etkisi: 2008-2009 krizi örneği

 

19:15 – 19:30

 
Not: Tüm öğretim elemanları davetlidir. Bir lisansüstü dersin projesi olarak sunuş yapan lisansüstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla, seminerdeki her bir oturumda sunulan bildirilerin kısa bir değerlendirmesini yazılı olarak raporlamakla (iki nüsha olarak) ve araştırma projelerini yazılı olarak 3 Temmuz 2009 tarihinde teslim etmekle (iki nüsha + CD nüshası) yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine teşekkürü borç biliriz.
 
 
 
 
 
UYGULAMALI EKONOMETRİ II – MİKROİKTİSAT – EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AB
2010-2011 DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
İKTİSAT VE PARA-BANKA YÜKSEK LİSANS – İKTİSAT DOKTORA
Tarih: 24/06/2011 Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinasyon: Prof.Dr.Utku UTKULU – Prof.Dr. Recep KÖK -Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU-Araş. Gör. Aslı Ö. AKÇAY
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT

OTURUM BAŞKANI:

 
Prof. Dr. Utku UTKULU
OTURUM I MAKROİKTiSAT: 
DIŞ TİCARET – BÜTÇE AÇIKLARI - ENFLASYON

 

 

Ozan Zengin

 
Banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişki; 1983-2010 yılları, Türkiye örneği

09:00 – 09:15

 
Gökhan Eşki
İkiz açıklar:1980-2010 dönemi Türkiye uygulaması
09:15 – 09:30
Özlem Kader
Reel Döviz Kuru ile İthalat ve İhracat Arasındaki İlişki: 1980 – 2010 Türkiye Analizi
09:30 – 09:45
Kader Taşdemir
Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Koentegrasyon Analizi (1990-2010)
09:45 – 10:00
Ö. Ender Karagül
Bütçe Açıkları ve Parasallaşmanın Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
10:00 – 10:15
Mehmet Çetin ve
Mehmet A. Beyzatlar
Optimum Para Alanı ve Faiz Oranı Yakınsaması: AB Örneği
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 – 10:45
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. İ. Hakan YETKİNER
OTURUM II MAKROİKTİSAT: BÜYÜME
Seval Sarıkaya
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Türkiye Uygulaması
10:45 – 11:00
Alper Demir
Solow Büyüme Modelinin Türkiye İçin Uygulanabilirliliği
11:00 – 11:15
Yılmaz Köprücü
1980 Sonrası Dönemde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
11:15 – 11:30
Burak Seyhan
Türkiye'de ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi
11:30 – 11:45
Tuğçe Güntay
Türkiye'de Enflasyon Büyüme İlişkisi
11:45 – 12:00
Hande Özsoy
İhracat ve Turizmin Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisi
12:00 – 12:15
Yağmur Sağlam
Okun Kanunu ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: 2001 – 2010 Türkiye Örneği
12:15 – 12:30
ÖĞLE ARASI
12:30- 13:00
OTURUM BAŞKANI:
Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU
OTURUM III FİNANSAL İKTİSAT I
Caner Yeşil
IMKB30 içinde bulunan bankaların hisse senetlerinin fiyat-işlem hacimleri arasında bir nedensellik ilişkisi
13:00 – 13:15
Elif Candan

IMKB100 Banka Günlük Kapanış Fiyatlarının Volatilitesini Gösteren Bir Çalışma

 

13:15 – 13:30

 
Sema Emre Ergin

VOB30 İMKB30 Getirilerinin Oynaklık Analizi: Future Spot İlişkisi

 

13:30 – 13:45

 
Mehmet Yiğit Dölük

İMKB'de Oynaklığın ARCH, GARCH Yöntemleri ile Modellenmesi

 

13:45 – 14:00

 
Seçil Öztürk
Londra borsasında volatilite araştırması
14:00 – 14:15
Gülseren Merve Cerit

Oynaklığın Sürekliliği Üzerinde Ani Değişikliklerin Etkisi: İspanya Örneği

 

14:15 – 14:30

 
Hüseyin Sezer
Yunanistan borsa endeksindeki oynaklığın analizi
14:30 – 14:45
KAHVE ARASI
14:45 – 15:00
OTURUM BAŞKANI:

Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU

OTURUM IV FİNANSAL İKTİSAT II

 

 

 
Güllü Doğa Dağdeviren
İMKB Devlet İç Borçlanma Senedi Fiyat Endekslerinde Volatilite Araştırması
15:00 – 15:15
Eda Yalçın

Şirket Olağan Genel Kurul Toplantılarının Hisse Senetleri Volatilitesi Üzerine Etkisi

 

15:15 – 15:30

 
Ahmet Aydın

Haftanın günü etkisi İMKB-100'de geçerli midir?

 

15:30 – 15:45

 
Töre Bulucu

Vakıfbank hisse senetleri 2005-2011 yılları volatilitesi GARCH, EGARCH yöntemleri ile analizi. 2008 krizinin hisse senetleri fiyatları üzerine Etkisi

 

15:45 – 16:00

 
Şule Kalaycıoğlu

Londra borsasında ikili uzun hafıza uygulaması

 

16:00 – 16:15

 
Gözde Gözeger
S&P endeksinden İMKB 100 endeksine volatilite aktarımı: Bulaşma Etkisi
16:15 – 16:30

SON ARA

 

16:30 – 16:45

 
OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Recep KÖK

OTURUM V MİKROİKTİSAT

 

16:45 – 17:15

 
Sema Emre Ergin
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: İmalat Sektörü
Ezgi Akmersin
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Otel ve Restaurant Sektörü
Gökhan Eşki

VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Kimya Endüstrisi

 

 

 
Elif Candan

VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Tekstil Endüstrisi

 

 

 
Mayrambek Iskakov
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Madencilik Sektörü
Şule Kalaycıoğlu
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Sağlık Sektörü

 

 

 

 

 

UYGULAMALI EKONOMETRİ II
2011-2012 DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
İKTİSAT VE PARA-BANKA YÜKSEK LİSANS
Tarih: 28/06/2011 Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinasyon: Prof. Dr. Utku UTKULU – Doç. Hakan KAHYAOĞLU – Araş. Gör. Aslı Ö. AKÇAY
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Hakan KAHYAOĞLU
OTURUM I FİNANSAL İKTİSAT II
 
Rukiye Helvacı
Bircan Çelebi
Borç Verme Faiz Oranları ile Nakit Kredi Oranları Arasındaki İlişki
09:30 – 09:45
Mehmet Feridun Sezer
Selami Özcan
Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyona Etkisi: Markov Rejim Switching Yaklaşımı
09:45 – 10:00
Alper Duman
Selim Duman
Transfer Haberlerinin Spor Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisi: Beşiktaş Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama
10:00 – 10:15
KAHVE ARASI
10:15 – 10:30
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Utku UTKULU
OTURUM II MAKROİKTiSAT:
DIŞ TİCARET – BÜTÇE AÇIKLARI - ENFLASYON
Tuğçe Olcay
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2011 Dönemi
10:30 – 10:45
Nurten Derici
Türkiye’de İhracat Talep Fonksiyonun Belirleyicileri
10:45 – 11:00
Gamze Sağlam
Gibson Paradoksunun Türkiye’de Geçerliliğinin Test Edilmesi (1987-2012)
11:00 – 11:15
Özge Bazayit
11:15 – 11:30
Emre Abay
Türkiye’de Gelir Dağılımı Adaleti Perspektifinde Enflasyon ve İstihdamın Gini Katsayısına Etkisi (1980-2010)
11:30 – 11:45
Ramazan Ekinci
Türkiye’de Faiz Enflasyon İlişkisi: Çok Kırılmalı Koentegrasyon Yöntemi
11:45 – 12:00
ÖĞLE ARASI
12:00- 13:00
OTURUM BAŞKANI:
OTURUM III MAKROİKTİSAT: BÜYÜME
İbrahim Faruk Kurukaya
Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans İlişkisi Türkiye Örneği
13:00 – 13:15
Hatice Armutcuoğlu
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İstihdam Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
 (1980-2011)
13:15 – 13:30
Dilber Aman
Türkiye’de Ekonomik Büyüme Dış Borç İlişkisi: 1970-2010
13:30 – 13:45
KAHVE ARASI
13:45 – 14:00
Osman TÜZÜN
Enflasyon Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serisi Uygulaması
14:00 – 14:15
Pınar Dursun
Ekonomik Büyüme ve Turizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 1992- 2010 Türkiye Örneği
14:15 – 14:30
Mirela Abidoviç
İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği
Ekonometrik Analizi 1980-2010
14:30 – 14:45