Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

1955 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğan Süleyman Yükçü, 1977 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü’nden pekiyi derece ile mezun olmuştur. 1979 yılında öğretim üye yardımcılığına başlamış, aynı yıl yüksek lisans, 1984 yılında da doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca 1975-1979 yılları arasında çeşitli özel işletmelerde muhasebeye ilişkin görevler üstlenmiştir.

1987 yılında Yardımcı Doçent, 1989 yılında da Profesör unvanı alan Süleyman YÜKÇÜ, halen Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Süleyman YÜKÇÜ, 1989-1990 öğretim yılında A.B.D. Wake Forest Üniversitesinde incelemelerde bulunmuş, konferanslar vermiştir. 1993 yılında Yeni Asır Gazetesi’nin Şevket Bilgin Ödülünü, 1994 yılında Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankacılık Ödülünü almıştır.

Süleyman YÜKÇÜ, 1996 yılından beri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlemekte olan Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumlarına Bilim Kurulu üyeliği ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Süleyman Yükçü’nün Yayınlanmış Kitapları:

1-) Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi (Esaslar, Muhasebeleştirme ve Uygulama).
2-) Maliyet Uygulama Teknikleri, 1989.
3-) Sorumluluk Muhasebesi (Ortak Çalışma), 1989.
4-) Bankacılıkta Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi (Ortak Çalışma), 1995.
5-) Maliyet Hesapları, İzmir, 1996.
6-) İşletmelerde Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi (Ortak Çalışma), İzmir, 1996.
7-) Çözümlü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri, İzmir, 1998.
8-) Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, İzmir, 1999.
9-) Finansal Yönetim (Ortak Çalışma), İzmir, 1999.
10-) Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir, 1999, 2005.
11-) Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir, 2002, 2004, 2006.
12-) Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları (Ortak Çalışma), İzmir, 2002.
13-) Çözümlü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri, Genişletilmiş, İzmir,2003.
14-) Enflasyon Muhasebesi, Ortak Çalışma, Yaklaşım Yayınları, I. Baskı, Ankara, 2003, 2004
15-) Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi, İzmir, 2007.

Hobi olarak spor, yalı boya resim, seyahat ve bitki yetiştirme ile ilgilenen Süleyman Yükçü, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sarimsak Kokusuz

Şiirler

Şiir 1

Şiir 2

SÖZLER

SÖZLER 1

SÖZLER 2

Makaleler

2005-2007

KALİTE MAMULLERİ

 

 

NUMUNE MALLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

NUMUNE MALLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

 

ETKİLİ BİR NAKİT YÖNETİM ARACI OLARAK DİNAMİK NAKİT BÜTÇESİ ÖNERİSİ

ETKİLİ BİR NAKİT YÖNETİM ARACI OLARAK DİNAMİK NAKİT BÜTÇESİ ÖNERİSİ

 

 

DİNAMİK NAKİT BÜTÇESİNİN İŞLEYİŞİ VE SİSTEMİN TEORİK ÇALIŞMA PRENSİBİ

DİNAMİK NAKİT BÜTÇESİNİN İŞLEYİŞİ VE SİSTEMİN TEORİK ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

 

BİLDİRİ-Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Meslek Mensubunun Rolü

BİLDİRİ-Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Meslek Mensubunun Rolü

 

 

MEVZUATIMIZDA MALİYET HESAPLAMA SİSTEMLERİ

MEVZUATIMIZDA MALİYET HESAPLAMA SİSTEMLERİ

 

 

GARANTİ GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ

GARANTİ GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ

 

 

ON SORUDA MALİYET HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

ON SORUDA MALİYET HESAPLARINA İLİŞKİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

 

 

Türkiye Enflasyon Muhasebesine Geçiş Sürecinde

Türkiye Enflasyon Muhasebesine Geçiş Sürecinde

 

 

KALİTE MALİYETİ VAKALARI

KALİTE MALİYETİ VAKALARI

 

 

NAKİT MALİYETİN STRATEJİK KARAR ALMA ARACI OLARAK KULLANIMI

NAKİT MALİYETİN STRATEJİK KARAR ALMA ARACI OLARAK KULLANIMI

 

 

ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLIK MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLIK MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

 

İŞLETMELERDE ERP PROGRAMI SEÇİMİNDEKİ GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞLETMELERDE ERP PROGRAMI SEÇİMİNDEKİ GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

 

Muhasebe Kongresi -Asetatları-

Muhasebe Kongresi -Asetatları-

 

 

 

 

NAKİT MALİYET

NAKİT MALİYET

 

 

MUHASEBE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON

MUHASEBE YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON

 

 

TRAMPA SÖZLEŞMESİ

TRAMPA SÖZLEŞMESİ

 

 

TİCARİ İŞLETMELERDE MALİYET MUHASEBESİUYGULAMASI

TİCARİ İŞLETMELERDE MALİYET MUHASEBESİUYGULAMASI

 

 

MAMULLERİN ENVANTERİ VE DEĞERLEMESİNDE YÖNTEMLER SORUNU

MAMULLERİN ENVANTERİ VE DEĞERLEMESİNDE YÖNTEMLER SORUNU

 

 

JIT ÜRETİM SİSTEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMI

JIT ÜRETİM SİSTEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMI

 

 

373 NOLU HESABIN ALTERNATİF UYGULAMASI

373 NOLU HESABIN ALTERNATİF UYGULAMASI

 

 

TİCARİ İŞLETMELERDE MALİYET MUHASEBESİUYGULAMASI

TİCARİ İŞLETMELERDE MALİYET MUHASEBESİUYGULAMASI

 

 

151. YARIMAMULLER - ÜRETİM HESABI'NIN ANATOMİSİ

151. YARIMAMULLER - ÜRETİM HESABI'NIN ANATOMİSİ

 

 

ÜRETİMDE BASİT KARIŞIM VE BİRLEŞİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÜRETİMDE BASİT KARIŞIM VE BİRLEŞİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

 

EKONOMİK KRİZDE STRATEJİK KARAR ALMA ARACI OLARAK

EKONOMİK KRİZDE STRATEJİK KARAR ALMA ARACI OLARAK

 

 

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI ÜRETİLMİŞ VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKU OLUR MU

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI ÜRETİLMİŞ VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKU OLUR MU

 

 

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

 

Meslek mensubunun yönetim faaliyetinde kullanabileceği teknikler

Meslek mensubunun yönetim faaliyetinde kullanabileceği teknikler

 

 

DOVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMALARDA KUR FARKI GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

DOVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMALARDA KUR FARKI GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

 

DALGALI KUR SİSTEMİNE GEÇİŞİN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE TMS 2

DALGALI KUR SİSTEMİNE GEÇİŞİN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE TMS 2

 

 

İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN İZLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN İZLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

 

 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşletme İçersinde Oluşturulması

Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşletme İçersinde Oluşturulması

 

 

 

 

Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar

Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar

 

 

 

 

İMALAT SONRASI ELDE EDİLEN İKİNCİ KALİTE MAMULLERİN DEĞERLEMESİ

İMALAT SONRASI ELDE EDİLEN İKİNCİ KALİTE MAMULLERİN DEĞERLEMESİ

 

 

 

 

Önemli Bir Dönem Sonu İşlemi İşletme İçin Üretilen Hizmetin Bir Kısmının Dışarıya Satılması

Önemli Bir Dönem Sonu İşlemi İşletme İçin Üretilen Hizmetin Bir Kısmının Dışarıya Satılması

 

 

 

 

ÖNEMLİ BİR DÖNEM SONU İŞLEMİ; MİKTAR DENGESİ HER ZAMAN EKSİK VERMEZ

ÖNEMLİ BİR DÖNEM SONU İŞLEMİ; MİKTAR DENGESİ HER ZAMAN EKSİK VERMEZ

 

 

 

 

İŞLETMELERDE ÇALIŞILMAYAN

İŞLETMELERDE ÇALIŞILMAYAN

 

 

 

 

REKLAMASYON NEDİR

REKLAMASYON NEDİR

 

 

 

 

JIT ÜRETİM SİSTEMİNİN MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ

JIT ÜRETİM SİSTEMİNİN MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ

 

 

 

 

KAİZEN MALİYETLEME STANDART MALİYET SİSTEMİNE ALTERNATİFMİDİR?

KAİZEN MALİYETLEME STANDART MALİYET SİSTEMİNE ALTERNATİFMİDİR?

 

 

 

 

İşletmelerde Çalışılmayan-Çalışmayan Süreler ve Muhasebeleştirilmesi

İşletmelerde Çalışılmayan-Çalışmayan Süreler ve Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

YENİ BİR FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMI OLARAKHEDEF MALİYETLEME

YENİ BİR FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMI OLARAKHEDEF MALİYETLEME

 

 

 

 

Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde Tekdüzen Hesap Planı Yardımıyla İzlenmesi

Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde Tekdüzen Hesap Planı Yardımıyla İzlenmesi

 

 

 

 

BASİT BİR İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETİ; HURDA VE MUHASEBESİ

BASİT BİR İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETİ; HURDA VE MUHASEBESİ

 

 

 

 

GELİR TABLOSU İLKELERİ

GELİR TABLOSU İLKELERİ

 

 

 

 

Projenin Geçmişi

Projenin Geçmişi

 

 

 

 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Göre Gider Yerleri Ayrımı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne Göre Gider Yerleri Ayrımı

 

 

 

 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' ne Göre Direkt - Endirekt Maliyet Gideri Ayrımı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' ne Göre Direkt - Endirekt Maliyet Gideri Ayrımı

 

 

 

 

JIT’IN DOĞUŞUNU GEREKTİREN NEDENLER

JIT’IN DOĞUŞUNU GEREKTİREN NEDENLER

 

 

 

 

MUHASEBE UYGULAMALARINDA BENCHMARKİNG VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

MUHASEBE UYGULAMALARINDA BENCHMARKİNG VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

 

Kitaplar

img/319974.jpg

Yönetim Muhasebesi (Yöneticiler İçin)

İncele »

img/319973.jpg

Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi

İncele »

img/444355.jpg

Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe

İncele »

img/320110.jpg

Sarımsak Kokusuz Şiirler

İncele »

img/378550.jpg

İki Kültür İki Güreş Deve Güreşi- Bora Güreşi

İncele »

img/627040.jpg

Herkes İçin Yönetim Muhasebesi

İncele »

img/319976.jpg

Finansal Muhasebe

İncele »

img/319975.jpg

Çözümlü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri

İncele »

Bildiriler

Galeri

İletişim

Bilgiler

Adres

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Buca / İZMİR

Telefon

+90 232 301 60 95

Email

suleyman.yukcu[@]deu.edu.tr

Mesaj Gönder

Mesajınıuz başarı ile gönderildi!

Üzgünüm! Mesaj Gönderilemedi. Yukarıda vermiş olduğum email adresine mail atabilirsiniz!!

Color Panel