ENVANTER VE BiLANÇO DERS NOTLARI

x

DERS KONULARI

iSLENEN HAFTALAR

Envanter ve Bilanco Dersinin İceriği

x

Envanterin Kapsamı

(1.Hafta 29.09.2005)

Örnek I

(2.Hafta 06.10.2005)

Bilanco ve Gelir Tablosu

(3.Hafta 13.10.2005)

Stoklarda Değerleme

(4.-5.Hafta

20-27-.10.2005)

Stok Kartları

(4.-5.Hafta

20-27.10.2005)

Tekdüzen Hesap Planı

x

Tekdüzen Hesap Planı Açıklamalarıx

x

Karşılık Ayrılması,Reeskont ve Amortisman Hesaplanması

(7.Hafta 10.11.2005)

Bilanço Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri I

(7.Hafta 10.11.2005)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x