Kısa Özgeçmişi

muhammed aydoğan

kişisel iletişim sitesi

 ana sayfa >>

 

 

 

Muhammed AYDOĞAN,

 

 

1977 yılında Ankara’da doğmuş; sırasıyla Ankara, Diyarbakır ve İzmir şehirlerinde ilk orta ve lise eğitimlerini, 1998 yılında İzmir DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında DEÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında Yüksek Şehir Plancısı unvanını kazanmıştır. Kemeraltı Koruma amaçlı imar planının revizyonu sürecinin tamamında ve tarihi kent dokularının korunmasına yönelik çeşitli projelerde görev almıştır.

Askerlik görevini 2004 yılında Bosna Hersek’te çok uluslu barış gücünde yapmıştır. Doktorası sırasında Coğrafi Bilgi Sistemleri, E-Planlama, Yönetişim ve Katılımcı planlama konularda çalışmalar yapmış; 2006 yılında Doktor unvanını almıştır. Halen aynı kurumda öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

 

 

 

Yazışma Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doğuş Caddesi, No:12, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca / İZMİR    Telefon: 0232  412 84 65

 

 

 

İletişim için muhammedaydogan@hotmail.com veya m.aydogan@deu.edu.tr adreslerini kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammed Aydoğan’a aynı zamanda muhammedaydogan@gmail.com adresinden erişebilirsiniz. Yine muhammedaydogan@yahoo.com adresi de Muhammed Aydogan’a aittir. m.aydogan@deu.edu.tr adresi de  Muhammed Aydoğan tarafından kullanılmaktadır.