English Version

ÖZGEÇMİŞ

Lütfiye OKTAR

27.8.2007

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi. 35160, Buca / İZMİR


Ofis: 0 232 412 86 26


E-posta: lutfiye.oktar@deu.edu.tr

http://kisi.deu.edu.tr/lutfiye.oktar

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

 

Profesör

2001 – Dokuz Eylül Üniversitesi – Genel Dilbilim

Doçent

1995 – Ege Üniversitesi – Genel Dilbilim

Doktora

1991 – Ege Üniversitesi – İngiliz Dilbilimi

Yüksek Lisans

1985 – Ege Üniversitesi – İngiliz Dilbilimi

Lisans

1973 – Boğaziçi Üniversitesi – İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

TEZ ÇALIŞMALARI

 

Doktora Tezi

Haziran 1991, A Contrastive Analysis of Spesific Rhetorical Relations in English and Turkish Expository Paragraph Writing, İzmir.

Yüksek Lisans Tezi

Ağustos 1985, Coordination in English and Turkish”, İzmir.

Lisans Tezi

Haziran 1973, The Turkish Conjunction Kİ and its Alternative Forms, İstanbul.

AKADEMİK UNVAN ve GÖREVLER

 

Senatörlük

2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite Senatosu Üyeliği

Profesör

2001, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü

Doçent

2001 – 2002, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü

Doçent

1996 – 2000, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

1992 – 1995,  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Öğretim Görevlisi

1985 – 1992, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Uzman

1979 – 1985, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngilizce Okutmanı

1973 – 1979, Ege Üniversitesi, Yabancı Diller Okulu

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Poetics and Linguistics Association (PALA)

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği İzmir Şubesi

İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneği

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

Yüksek Lisans Tezleri

1997, A Hermeneutic Approach to James Joyce’s Dubliners

 

1997, Televizyon Reklam Dilinin Göstergebilimsel Yaklaşımla Çözümlenmesi

 

2003, Türkçe Söylem Yapısı ve Artgönderim

 

2004, İslami Kadın Dergilerinde Kadına Yüklenen Anlamsal Rollerin Dağılımı

 

2004, Talk Show’larda Soru-Yanıt Savlama Yapısı

 

2005, Türkçede Ayrık Yapılar

 

2005, Türkçede Dönüşlü Yapıların Biçim-sözdizimsel Özellikleri

 

2007, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal Geliştirme

 

Devam Ediyor, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Ortaçlı Yapılarla Kurulmuş Sıfat İşlevli Yantümcelerde Materyal Geliştirme

 

Devam Ediyor, Türkçe Koşullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı

Doktora Tezleri

2000, Ideology, Gender, Identity: Discourse of the Oppressed in the Works of Charlotte Perkins Gilman and Olive Screiner

 

Devam Ediyor, Türkçede Yüklemleme

 

Devam Ediyor, Türkçede Koşullu Yapıların Söylem-edimbilimsel İşlevleri

 

Devam Ediyor, Türkçede Edilgenlik

 

Devam Ediyor, Türkçede Boş Artgönderimin Söylem-edimbilimsel İşlevleri

 

Devam Ediyor, Türkçede Tanıtlama Belirticilerinin İşlevleri

 

 

PROJELER

Temmuz 2003, 02.KB.SOS.013, Türkçe Sözlü Söylem Yapısı ve Artgönderim.            

 

Ağustos, 2006, 04.KB.SOS.013, Türkçe Yazılı Söylemde Dönüşlü Yapıların Dinamikleri: Adlanmış Çıkarım Dizgeleri.

 

Eylül, 2005, 04.KB.SOS.011, Türkçede Ayrık Yapılar.

SON 4 YARIYILDA VERİLEN DERSLER

 

Yüksek Lisans Dersleri

YTÖ 505 Türkçenin Yapısı I

 

YTÖ 525 Metinbilim ve YT֒de yazınsal yapıtların kullanımı

 

YTÖ 502 Türkçenin Yapısı II

 

YTÖ 505 Karşılaştırmalı Dilbilgisi

 

DİL 521 Sesbilim: Çağdaş Yaklaşımlar

 

YTÖ 528 Karşılaştırmalı Sözdizim

Doktora Dersleri

DİL 601 Dilbilgisel İlişkiler

 

Dil 607 İşlevsel Dilbilgisinde Yaklaşımlar

 

DİL 602 Karşılaştırmalı Dilbilgisi

 

Dil 608 Söylem Dilbilgisi

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

Katıldığı Kongre, Kurultay, Sempozyum ve Konferanslar

 

XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin. (Oturum Başkanı)

 

XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2006, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. (Bildiri ile)

 

XIIth International Conference on Turkish Linguistics, DEÜ 11-13 Ağustos 2004, İzmir. (Bildiri ile.)

 

XVII. Dilbilim Kurultayı, 22-23 Mayıs 2003 Anadolu Üniversitesi Eskişehir. (Katılımcı olarak)

 

XVI. Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, 23-24 Mayıs 2002, Ankara. (Bildiri ile)

 

XIth International Conference on Turkish Linguistics, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC, 7-9 Ağustos 2002 . (Bildiri ile)

 

VI. Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 23-24 Mayıs 2002. (Bildiri ile)

 

29th International LAUD Symposium, University of Koblenz-Landau, Campus Landau, Germany, 25-28 Mart 2002. (Bildiri ile)

 

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Yeni Binyılın Eşiğinde Türkiye’de Psikoloji Hayatın Neresinde”, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 20-22 Eylül 2000. (Bildiri ile)

 

X. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Ağustos 2000. (Dinleyici olarak)

 

Küreselleşme ve Yabancı Dille Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi, İzmir, 18 Aralık 1999. (Bildiri ile)

 

ISPP 22nd Annual Scientific Meeting, Amsterdam, The Netherlands, 18-21 July 1999. (Bildiri ile)

 

XIII. Dilbilim Kurultayı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 13-15 Mayıs 1999. (Oturum Başkanlığı)

 

XII. Dilbilim Kurultayı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 14-16 Mayıs 1998. (Bildiri ile; yuvarlak masa yöneticisi; oturum başkanlığı)

 

Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi II, Araştırma Görevlileri Derneği, Yıldız Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul, 5-6-7 Kasım 1998. (Bildiri ile)

 

75. Yılında CUMHURİYET ve SOSYAL BİLİMLER Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir, 19-21 Ekim 1998. (Bildiri ile)

 

XI. Dilbilim Kurultayı, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara, 22-23 Mayıs 1997. (Bildiri ile; yuvarlak masa yöneticisi)

 

5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 12-14 Kasım 1997. (Bildiri ile)

 

VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, Ankara University, Faculty of Language-History and Geography, Ankara, 7-9 August 1996. (Bildiri ile)

 

X. Dilbilim Kurultayı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bornova, 22-24 Mayıs 1996. (Düzenleme Kurulu Başkanı)

 

Çeviri Eğitiminde Özgün Metni Yorumlama-Çeviri Metni Oluşturma Sürecine Yönelik Yöntem Önerileri. TÖMER ÇEVİRİ DERGİSİ SEMİNER DİZİSİ-I, Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi, Bursa 7 Nisan 1995. (Bildiri ile)

 

The Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Institute of Oriental Studies, Turcology, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany, 3-6 August 1994. (Bildiri ile)

 

VIII. Dilbilim Kurultayı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, 26-28 Mayıs 1994. (Bildiri ile; oturum başkanlığı)

 

VII. Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, 13-14 Mayıs 1993. (Bildiri ile)

 

The Second International Conference ELT & TEACHER TRAINING IN THE 1990s: Perspectives & Prospects, organized by MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY & THE BRITISH COUNCIL, METU, Ankara, 23-25 September 1992. (Bildiri ile)

 

The 6th Internatinal Conference on Turkish Linguistics, Anadolu University, Eskişehir, 12-14 August 1992. (Bildiri ile)

 

VI. Dilbilim Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara 21-23 Mayıs 1992. (Bildiri ile)

 

The XVIIth FIPLV World Congress, Pecs, Hungary, 10-14 August 1991. (Bildiri ile)

 

The Fifth International Conference on Turkish Linguistics, School of Oriental and African Studies, University of London, London, 15-17 August 1990. (Dinleyici olarak)

 

IV. Dilbilim Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 17-18 Mayıs 1990. (Dinleyici olarak)

 

III. Dilbilim Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Balcalı, Adana, 21-22 Haziran 1989. (Dinleyici olarak)

 

The Fourth International Conference on Turkish Linguistics, Middle East Technical University, Ankara, 17-19 August 1988. (Dinleyici olarak)

 

YAYINLAR

 

Uluslararası Yayınlar

 

Oktar, L. ve A. Çeltek. (2006). Anaphora in Turkish spoken discourse. Yağcıoğlu, S. ve A. Cem Değer (haz), Advances In TurkishLinguistics, (Proceedings of the 12th International Conference on Turkish Lingusitsics) İzmir: Dokuz Eylül Yayınları içinde. 437-453.

 

Oktar, L. & Cem-Değer, A. (2004). "Turkish 'İŞTE' as trace and signal of discourse structure". K. İmer & G. Doğan (eds.) Current Issues in Turkish Linguistics.     Gazimağusa: Eastern Mediterranean University Press içinde: 121-134

 

Oktar, L. (2002). Konu gelişimi, artgönderim, eşdizim ve söylem yapısı. L. Uzun ve E.Huber (haz.) Türkçede Bilgi yapısı ve Bilimsel Metinler, Verlag: Die Blaue Eule içinde. 65 -78.

 

Oktar, L. (2002). Psikoloji metinlerinde konu sürekliliğinin konusal yapı çözümlemesi yöntemiyle saptanması. L. Uzun ve E.Huber (haz.) Türkçede Bilgi yapısı ve Bilimsel Metinler, Verlag: Die Blaue Eule     içinde. 145-160

 

Oktar, L. (2001). The ideological organization of representational processes in the presentation of US and THEM. Discourse & Society, 12:3. Sage Publications. 313 – 346.

 

Oktar, L. & Yağcıoğlu, S. (1998). The effect of topic interest on reading comprehension and recall. L. Johanson Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Wiesbaden: Harrossowitz Verlag içinde. 753-761.

 

Oktar, L. (1997). The 8th International Conference on Turkish Linguistics. Turkic Languages 1:2. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 283-294.

 

Oktar, L. (1997). Language and radio. TAGS News: Newsletter of the Turkish Area Study Group, Cambridge: The Center for Languages. 18-24.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S. (1997). Türkçede söylem yapısı ve artgönderim. K.İmer-N.E.Uzun Proceedings of the VIIth International Conference on Turkish Linguistics, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi içinde. 331-345.

 

Ulusal Yayınlar

 

Oktar, L. ve Can Bakırlı, Ö. (2007).  Türkçede Ayrık Yapıların Söylem edimbilimsel işlevleri. Dilbilim Araştırmaları 2007. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 47-66.

 

Can Bakırlı, Ö. ve Oktar, L. (2006). Türkçede ayrık yapılar: Bir sınıflandırma çalışması. Dilbilim Araştırmaları 2006. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 

Oktar, L. (2002). Gazete Söyleminde Toplumsal Aktörlerin Temsili. G. König-N. Büyükkantarcıoğlu-F. Karahan. XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını içinde. 24-41.

 

Oktar,  L  (2001).  Laik ve Anti-Laik söylemlerde BİZ ve ONLAR çatışması. S.Yağcıoğlu (der.) 1990 Sonrası Laik ve Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler,İzmir:Dokuz Eylül Yayınları içinde. 163-179.

 

Oktar, L. (2001). Bilimsel söylem ve toplumsal değişim. Dilbilim Uygulamaları Dergisi, 2:71-80.

 

Oktar, L. ve Değer, A.Cem. (1999). Gazete söyleminde kiplik ve işlevleri. Dilbilim Araştırmaları 1999, İstanbul: Simurg. 45-53.

 

Oktar, L. (1998). Gazete söyleminde ideolojik yapılar. Y.Aksan-M.Aksan. XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin: Mersin Üniversitesi Yayını içinde. 293-304.

 

Oktar, L. (1997). Çevreye İlişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme. D.Zeyrek-Ş.Ruhi XI.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Yayını içinde. 163-180.

 

Oktar, L. (1997). Söylemsel artgönderim örüntülerinde iletişimsel etkenler. Dilbilim Araştırmaları 1997. Ankara: Kebikeç Yayınları. 127-132.

 

Oktar, L.ve Değer, A.Cem (Haz.). (1996). X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 

Oktar, L. (1996). Yabancı dille öğretim. 3. Üniversite Kurultayı Bildirileri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi. 331-345.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S. (1995). Türkçede metin türleri: Bir sınıflandırma çalışması. IX.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayını. 205-220.

 

Oktar, L. (1995). A comparison of English and Turkish expository paragraphs written by Turkish-speaking university students. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 16, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Basımevi. 211-223.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S. (1995). Çeviri sürecinde toplumsal kurgulama. I.Bengi-Öner Çeviribilim I., Bursa: Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi içinde. 43-54.

 

Oktar, L.(1995). Dil-kültür ilişkisi üzerine. Edebiyat Eleştiri 8, İstanbul: Mart Matbaacılık. 109-118.

 

Oktar, L.(1995). Yazılı iletişimin toplumsal boyutları. Dilbilim Araştırmaları 1995, Ankara: Bizim Büro Basımevi. 167-181.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S.(1994). Metin-okur etkileşimi. VII.Dilbilim Kurultayı 26-27 Mayıs 1994. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. 109-119.

 

Oktar, L.(1994). Syntactic and semantic devices in expository writing. Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi 10, Bornova: Ege Üniversitesi Basımevi. 223-241.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S.(1993). Metnin retorik yapısının okuma anlama becerisi üzerindeki etkileri. K.İmer-N.E.Uzun VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını içinde. 371-381.

 

Oktar, L.(1993). İkidilli Türk üniversite öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe yazılı anlatımlarında sözdizimsel yapılar. Dilbilim Araştırmaları 1993, Ankara: Hitit Yayınevi. 83-87.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S.(1992). The development of the topic in Turkish expository written discourse. A.Konrot Modern Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the 6th International Conference on Turkish Linguistics, Eskişehir: Anadolu University Press içinde. 356-366.

 

Oktar, L.(1992). Açıklayıcı anlatım biçimli Türkçe paragraflarda retorik düzenek. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 8:3, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını. 375-401.

 

Oktar, L.(1992). Toward a theory of generative rhetoric. Ege Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi 9, İzmir: Edebiyat Fakültesi Yayını. 375-401.

 

Oktar, L.(1992). Contrastive rhetoric and language teaching. TÖMER Dil Öğretimi Dergisi 4, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 48-59.

 

Yayımlanmamış Bildiriler

 

Koşaner, Ö. ve Oktar, L. (2006). Önvarsayım Tetikleyicileri olarak ‚Önce‘ ve ‚Sonra‘. 12 Mayıs 2006, XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Maltepe Üniversitesi, İstanbıul.

 

Oktar, L. Bilim ve Dil. Küreselleşme ve Yabancı Dille Eğitim Sempozyumu, 18 Aralık 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 

Oktar, L. Cumhuriyetimizin 75.yılında dilbilim. 75.Yılında CUMHURİYET ve SOSYAL BİLİMLER Sempozyumu, 19 Ekim 1998, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bornova.

 

Oktar, L. Bilimsel söylem ve toplumsal değişim, Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi II, 7 Kasım 1998, Yıldız Teknik     Üniversitesi, İstanbul.

 

Oktar, L. Dil ve Demokrasi, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 12 Kasım 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 

Oktar, L.ve Yağcıoğlu, S. Text summarization as a metacognitive tool. The Second International Conference: ELT & Teacher Training in the 1990s, 24.10.1992, Middle East Technical University, Ankara.

 

Oktar, L. & Cem-Değer, A. “İşte” as trace and signal of discourse structure. XI. International Conference on Turkish Linguistics, 7-9 Ağustos 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC.

 

Göregenli, M. & Oktar, L. The ideological patterning of semantic roles as social representations in newspaper discourse. 25-28 Mart 2002, University of Koblenz-Landau, Germany.

 

Oktar, L. The ideological remapping of modality patterns in the presentation of “Us” and “Them” in the secular and anti-secular discourses, International Society of Political Psychology Twenty-Second Annual Meeting, 18-21 Temmuz 1999, Amsterdam, Hollanda.

 

Oktar, L. A comparison of English and Turkish expository paragraphs written by Turkish-speaking university students, XVIIth FIPLV World Congress, 13 Ağustos 1991, Pecs, Macaristan.

 

Atıf Bilgileri

 

Hernández, A. A. (2006). The Discursive Constuction of Gibraltarian Identity in the Printed Press: A Critical Discourse Analysis of Editorial Articleson the Gibraltar Issue. Doktora tezi. Universidad de Granada. İspanya.

 

Howarth, C. (2006). How social representations of attitudes have informed attitude theories – The consensual and the reified. Theory & Psychology, 16(5): 691-714.  

 

Howarth, C. (2006). A social representation is not a quite thing: Exploring the critical potential of social representations theory. British Journal of Social Psychology, 45: 65-86.

 

Howarth, C. (2004). Re-presentation and resistance in the context of school exclusion: reasons to be critical. Journal of Community &   Applied Social Psychology, 14(5): 356-377.

 

Newman, C. E. (2004). Looking After Yourself: The Cultural Politics of Health Magazine Reader Letters. Doktora tezi. University of South Wales. İngiltere.

 

Tracy, K. ve Haspel, K. (2004). Language and Social Interaction: Its Institutional Identity, Intellectual Landscape, and Discipline-Shifting Agenda. Journal of Communication. 54(4): 788-816.

 

Annan, J. (2003). Vehicles of Ethnic Identity: How Media, Education, and Storytelling Can Contribute to Peacebuilding in Northern Uganda. 3-5 Mayıs, 2003’te Institutional Analysis and Development Mini-Conference, Workshop in Political Theory and Policy Analysis adlı çalıştayda sunulan bildiri. Indiana University, Bloomington, Indiana. ABD.

 

Ginman, M. (2003). Social Capital as a Communicative Paradigm. Heath Informatics Journal, 9(1): 57-64.

 

Ohara, Y. (2003). Using Conversation Analysis to Track Gender Ideologies in Social Interaction: toward a Feminist Analysis of a Japanese Phone-in Consultation TV Program. Discourse & Society, 14(2): 153-172.

 

Oh Eun, J. (2003). How Idealized American English Norms are Created and Reinforced in English Lessons on Television: A Discourse Analysis of  Two Popular English Language TV Shows in Korea. Doktora Tezi. The Pennsylvania State University.

 

Bilgin, N. (2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları içinde (s. 125-140).

 

Bishop,H. Ve Jaworski,A. (2003). ‘We beat’em’:nationalism and the hegemony of homogeneity in British press reportage of German versus England during Euro 2000 içinde. Discourse & Society 14:3 içinde.(s.245, 271)

 

Büyükkantarcıoğlu,N. (2001). Eleştirel söylem çözümlemesi ve toplumruhbilim bağlamında bir metin incelemesi. Ü.Özünlü-M.A.Gülel (haz.)21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları. Denizli: Pamukkale Üniversitesi içinde (s.177).

 

Döşkaya, F. Ç. (2001).Power and ideology in American political texts:A critical discourse analysis. Basılmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi içinde (45, 48).

 

Kaplan, R.B. (1999) Language specialist report: Robert Kaplan, teleconference February 19,1999.

(s.7).http://exchanges.state.gov/education/engteaching/kapo299.htm

 

Keçik,İ., Emeksiz-Erk, Z. (1999). Doğal iletişimde konu ad öbeklerinin düzenlenmesi. A.S.Özsoy-E.E.Taylan (haz.) XII. Dilbilim Kurultay Bildirileri. İstanbul:Boğaziçi Üniversitesi Yayınları içinde (s.31).

 

Koyuncu-Yıldırım, N. (2000). Gender, Identity, Ideology: Discourse of the Oppressed in the Works of Charlotte Perkins Gilman and Olive Schreiner. Basılmamış doktora tezi. İzmir:Ege Üniversitesi içinde     (s.26).

 

Körpez, E.(2001). Magic Realism as an Ideological Strategy of Resistance to White Cultural Hegemony:Louise Erdrich’s The Antelope Wife. Basılmamış doktora tezi. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi içinde (s.130).

 

Moore,S.H. (2002) Disinterring ideology from a corpus of obituaries: a critical post mortem. Discourse & Society 13:4 içinde (s.498)

 

Yağcıoğlu, S. (1999). Gazete Köşe Yazılarında Örüntüleme ve İdeoloji. Dilbilim Araştırmaları 1999 içinde (s. 63).

 

Oktar, L. – Değer, A. (1999). Gazete Söyleminde Kiplik ve İşlevleri. Dilbilim Araştırmaları 1999 içinde (s. 46)

 

Talimciler, A.(1998) Türkiye’de futbol fanatizmi ve medya ilişkisi. Basılmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi içinde (s.67)

 

Turan, Ü.D. (1998). Türkçe Metinlerde Adılların Dağılım ve İşlevleri. Dilbilim Araştırmaları 1998 içinde (s. 77).

 

Oktar, L. – Yağcıoğlu, S. (1997). Söylemsel Artgönderim Örüntülerinde İletişimsel Etkenler. Dilbilim Araştırmaları 1997. (s. 127).

 

Oktar, L. (1995). Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları. Dilbilim Araştırmaları 1995 içinde (s. 179).

 

Oktar, L. (1993). İkidilli Türk Üniversite Öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe yazılı Anlatımlarında Sözdizimsel Yapılar. Dilbilim Araştırmaları 1993 içinde  (s. 84).

 

Oktar, L. (2001) Bilimsel Söylem ve toplumsal değişim. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, 2 içinde (76,79)

 

Yağcıoğlu, S. & Değer, A. 2001) Logos or mythos: (de)legitimation strategies in confrontational discourses of sociocultural ethos. Discourse & Society 12:6 içinde (s.837).

 

Yağcıoğlu, S. (2002) Eleştirel söylem çözümlemesi: Disiplinlerarası bir yaklaşım. S. Yağcıoğlu(der.) 1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları içinde. (s.26).

 

Yağcıoğlu, S. (2002) Geçmiş mi? Günümüz mü?:Çatışma söyleminde tarihselliğin kurgulanmasındaki eşdizimsel örüntülemenin ideolojik işlevleri. S. Yağcıoğlu (der.) 1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler. İzmir:Dokuz Eylül Yayınları içinde (s.25)

 

Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlikler

 

Oktar, L. ve Değer, A.C. (Haz.) 1996. X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ege Üniversitesi Basımevi.

 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakem kurulu üyesi.

 

Dilbilim Araştırmaları danışma kurulu üyeliği (Hakemli bilimsel dergi)

 

Katıldığı ya da Düzenlediği Panel ve Konferanslar

 

Oktar, L. Dilbilim-Psikoloji İlişkisi. XI.Ulusal Psikoloji Kongresi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 20-22 Eylül 2000.

 

Oktar, L. Laik ve Anti-Laik Söylemlerde BİZ ve ONLAR Çatışması. Alsancak Rotary Kulübü, İzmir, 19 Ağustos 1999.

 

Oktar, L. Dil ve Ideoloji. Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf İzmir Şubesi, 25 Aralık 1998.

 

X.DİLBİLİM KURULTAYI düzenleme kurulu başkanlığı, 22-24 Mayıs 1996, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Konferans Salonu, İzmir.

 

Kamu Kuruluşlarındaki Etkinlikler

 

Oktar, L. Türk Dili ve Yazım Kuralları konulu eğitim semineri, 04-08 Ekim 1999, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü.