Anasayfa | İletişim  

Tahakkuk Şefliği

TAHAKKUK ŞEFLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLER

1- Haziran ayı başında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Rektörlük birimlerinin bir yıl sonraki bütçe görüşmeleri yapılır. Temmuz ayı başında, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre, Daire Başkanlığı tarafından T.C. Maliye Bakanlığının e-butce.bumko.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlamış olduğu standart formlara bütçe veri girişleri yapılır. Rektörlük birimlerinin bütçe taslağı oluşturulur ve üst yazı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

2- Mülkiyeti Üniversitemize ait yerlerden; kantin ,kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM yerleri vb.gibi yerlerin üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre ihale yolu ile yapılmaktadır.

Mülkiyeti Hazineye ait olup Üniversitemize tahsisli olan yerlerden; ,kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM yerleri vb.gibi yerlerin kiralama işlemleri ise, gerekli yazışma ve talebimizin iletilmesi sonucu, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre ihale yolu ile yapılmaktadır.

3- Üniversitemizin gelişme sahası içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazların  kamulaştırma işlemleri yapılarak buna ilişkin ödeme evrakları ile,  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerden gelen evrakların tahakkukunun hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na kontrol ettirilip ödenmesi sağlanır.

4- DPT tarafından gelen yazı doğrultusunda  DPT kaynaklı İleri Araştırma Projeleri ile ilgili okullara yazılan yazıda belirtilen gün de gönderilen projeleri toparlanır ve projelerin sayılarını belirlendikten sonra  DPT gönderilir.

5- Rektörlük Birimlerine ait bütçe kapsamında her türlü ek ödenek, aktarma gibi yazılar yazılır ve takip edilir.

6- Üniversitemize ait Detay Program birimlerden gelen istekler doğrultusunda hazırlanarak Rektörün Onayına sunulur. Bu konuyla ilgili her türlü değişiklik ve eklemeler yapılarak Devlet Planlamaya gönderilmesi amacıyla Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilir.


İletişim Bilgileri

Yıldırım Özçelebi Şube Müdürü yildirim.ozcelebi@deu.edu.tr 412 13 40
Ayşe ÜNLÜ Şef ayse.unlu@deu.edu.tr 412 13 31
Mert KAYA Memur mert.kaya@deu.edu.tr 412 13 33
Can ÇOKERSÜ Bilgisayar İşletmeni can.cokersu@deu.edu.tr 412 13 37
Hayriye TEKİN Büro Personeli hayriye.tekin@deu.edu.tr 412 13 36
Zeynep ÇEKEN Büro Personeli zeynep.ceken@deu.edu.tr 412 13 32

Adres Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tahakkuk Birimi

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak

35210 Alsancak - İZMİR
Faks (90) (232) 412 13 33

Başkanlığımız Hakkında

Bağlantılar