17 AĞUSTOS 1999

KÖRFEZ DEPREMİNDEN YAPISAL

HASAR GÖRÜNTÜLERİ

****KAYNAK:Hikmet Hüseyin Çatal arşivinden alınmıştır.*****

Resim-1: Gölcük, Çok katlı betonarme bir yapının zemin kat perdesinde

kesme çatlağı.
Resim-2:Adapazarında, zemin sıvılaşması nedeni ile, sol tarafa yatmıştemeli görünen betonarme bir yapı. (Temel yanında, Yapı Malz. Lab. Tek.Sn. Kamil Tahta görülmektedir.)Resim-3: Adapazarında, çok katlı betonarme bir yapının kötü inşa edilmişkolon-kiriş bağlantı noktası. Etriye donatısı sıklaştırması yapılmamış, Kiriş donatıları uygun biçimde kolon içerisine gömülmemiş, mafsallaşmış bir düğüm noktası detayı.


Resim-4: Adapazarında, zemin sıvılaşması nedeniyle, zeminde oluşan hasarlar, zemine gömülmüş betonarme taşıyıcılı bir yapının görünümü.Resim-5:Resim-2'de sunulan, zemin sıvılaşması nedeni ile yan yatmış betonarme taşıyıcılı yapının, kolon ve kirişlerinde hasar gözlemlenmemesine karşılık, yapının temel dizaynının zemine uygun olmaması nedeni ile oluşan yapı kitle hareketinin görünümü.

Resim-6:Adapazarı-Yalova arasında, yüzeysel fay hattının görünümü.Resim-7:Tipik bir yapım hatası:Yeterince güçlü kiriş-güçlü kolon yaklaşımı yerine, tam tersi bir anlayışla imal edilmiş, güçlü kiriş-zayıf kolon imalatının görünümü. Düğüm noktasında yeterince etriye donatısı yok. Bu tür imalatlarda, düğüm noktasının mafsallaşması kaçınılmaz.
Resim-8: Kötü projelendirilmiş, Akyazı köyü civarında, henüz inşası tamamlanmamış, tek katlı, prefabrik taşıyıcılı, tekstil fabrikasının tamamen göçmüş, enkazından görünüm.


Resim-9:İnşa halinde iken tamamen göçmüş prefabrike taşıyıcılı tekstil fabrikasının, kolon ve kirişlerinin görünümü.