İÇİNDEKİLER.

1...... GİRİŞ.

2...... BETONUN BOŞLUKLU YAPISI ve GEÇİRİMLİLİĞİ

2.1...... Çimentonun Hidratasyon Ürünleri

2.2...... Hidratasyon Ürünlerinin Hacimleri.

2.3...... Çimento Hamurunun ve Betonun Geçirimliliği

2.4...... Permeabilite Ölçümü

2.5...... Boşluklar ve Su Arasındaki Etkileşim

2.6...... Nemli Havada Taşınım Mekanizması.

2.7...... Yağmur ve Sıçrama Yoluyla Taşınım Mekanizması

2.8...... Su İçinde Taşınım Mekanizması

3...... BETON ÇATLAKLARI

3.1...... Betonda Rötre Oluşumu

3.2...... Taze Beton çatlakları

3.2.1.     Plastik Büzülme (Rötre) Çatlakları

3.2.2.     Plastik Oturma Çatlakları

3.2.3.     Kalıp ve Zemin Hareketi Çatlakları

3.2.4.     Donma-Çözülme Sonucu Oluşan Çatlaklar

3.3...... Sertleşmiş Beton Çatlakları

3.3.1.     Yükleme ile İlgili Çatlaklar

3.3.2.     Deformasyonlar ile ilgili çatlaklar

3.3.3.     Donatı ile ilişkili çatlaklar

3.3.4.     Çatlakları etkileyen parametreler

3.3.4.1. Projelendirme ve detaylar

3.3.4.2. Beton üretimi.

4...... BOZULMANIN FİZİKSEL NEDENLERİ

4.1...... Aşınma, Erozyon ve kavitasyon.

4.2...... Donma-Çözülme Etkisi

4.2.1.     Taze Betonda Donma-Çözülme Olayı

4.2.2.     Sertleşmiş Betonda Donma-Çözülme Etkisi

4.3...... Buz çözücü tuzların etkisi

4.4...... Yüksek Sıcaklık ve Yangın Etkisi

5...... BETONUN KİMYASAL NEDENLERLE BOZULMASI

5.1...... Sertleşmiş Çimento  Bileşenlerinin Hidrolizi ve Yıkanması

5.2...... İyon Değiştirme Reaksiyonları

5.2.1.     Asit Saldırısı

5.2.2.     Magnezyum iyonu içeren çözeltilerin kimyasal saldırıları

5.3...... Genleşen Ürünler Oluşturan Reaksiyonlar.

5.3.1.     Sülfat Saldırısı

5.3.1.1. Sülfatların Betonda Oluşturdukları Zararlı Reaksiyonlar

5.3.1.2. Reaksiyonun Gelişimini Etkileyen Faktörler

5.3.1.3. Sülfat Etkisine Karşı Alınacak Önlemler

5.3.1.4. Sülfata Dayanıklılık Deneyleri

5.3.2.     Gecikmiş Etrenjit Oluşumu (GEO).

5.3.3.     Tomasit oluşumu ve hasar mekanizması

5.3.4.     Alkali Etkisi

5.3.4.1. Alkali Silika Reaksiyonu

5.3.4.2. ASR’nin Oluşumunu Etkileyen Diğer Faktörler ve Reaksiyonun Gelişiminin Engellenmesi

5.3.4.3. ASR ’nin Tespiti İçin Kullanılan Deney Yöntemleri

5.3.5.     Alkali Karbonat Reaksiyonu.

5.4...... Kalsiyum ve Magnezyum Oksitin (CaO, MgO) Gecikmiş Hidratasyonu.

6...... BETONDA BİYOLOJİK ETKİLENMELER ve ÇİÇEKLENME

6.1...... Biyolojik Oluşumlar

6.2...... Çiçeklenme

7...... KARBONATLAŞMA

7.1...... Betonda Alkali Ortamın Kaynağı

7.2...... Pasif Tabaka

7.3...... Karbonatlaşma Reaksiyonunun Gelişimi

7.4...... Karbonatlaşma Reaksiyonunun Betonun İç Yapısına Etkisi

7.5...... Reaksiyonun Gelişimini  Etkileyen Diğer Faktörler ve Alınacak Önlemler

7.6...... Karbonatlaşma Derinliğinin Tayini

7.7...... Karbonatlaşmış Yüzeylerde Beton Çekici (Tabancası) Deneyi

7.8...... Karbonatlaşmış Betonda Realkalizasyon

8...... ÇELİK DONATININ KOROZYONU

8.1...... Atmosferik Korozyon

8.2...... Betonarme Donatısında Korozyon

8.2.1.     Beton İçine Gömülü Çelik Donatının Elektro-Kimyasal Korozyonu

8.2.2.     Betonarme Donatısında Klorür Korozyonu

8.3...... Klorür Kaynakları
8.3.1.     Beton İçine Sızmış Klorürlerin Çıkartılması (Ekstraksiyon)

8.4...... Temas Korozyonu

8.5...... Hidrojen Kırılganlaşması.

8.6...... Çatlaklı Betonda Korozyon

8.7...... Elektro-Kimyasal Korozyonun Gelişimini Etkileyen Diğer Faktörler

8.7.1.     Polarizasyon

8.8...... Korozyonun Betonarme Yapılarda Meydana Getirdiği  Hasarlar

8.9...... Alınacak Önlemler

9...... DENİZ ORTAMINDA BETON ve BETONARME

9.1...... Kimyasal SaldırI

9.2...... Aşınma,  Islanma-Kuruma, Donma-Çözülme Etkisi

9.3...... Donatı Korozyonu

9.4...... Biyolojik Etkilenme

9.5...... Çimento Kimyasal Yapısının Dayanıklılığa Etkisi

10.... ÇEVRESEL KOŞULLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ALINACAK ÖNLEMLER 231

10.1.... Nemin Varlığı

10.2.... Nem İçinde Zararlı Maddelerin Varlığı

10.3.... Sıcaklık Seviyesi

10.4.... Pas Payı

10.5.... Alınması Gerekli Önlemler

11.... HASARIN BELİRLENMESİ ve ONARIM İLKELERİ

11.1.... Bozuk Beton Tabakasının Uzaklaştırılması ve Yüzeyin Onarıma  HazırlanmasI

11.1.1.       Yüzey Durumunun Belirlenmesi

11.1.2.       Bozuk Beton Tabakasının Temizlenmesi ve Yüzey Hazırlama Yöntemleri

11.2.... Onarım ve İzolasyon Malzemeleri, Uygulama Teknikleri

11.2.1.       Yapıştırıcı Maddeler

11.3.... Çatlakların Tamiri ve Enjeksiyon işlemi

11.4.... Görünüm

11.5.... Çelik Donatının kontrolu

11.6.... Kalıcılığın Kaplamalar Kullanılarak Arttırılması

11.6.1.       Sistemin Parçası Olarak Kaplama

11.7.... Örnek Uygulama: Sülfat Etkisiyle Hasar Görmüş Betonarme Bir Yapının Onarımı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

SÖZCÜK DİZİNİ