Sormadan Bilemezsin!
Emre Bilgin SARI

 

 

 

Araş. Gör. Emre BİLGİN SARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ÜRETİM VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI 

e-postaemre.bilgin@deu.edu.tr

tel: 0 232 301 06 83

 

 

 Ana Sayfa
 Özgeçmiş
 Akademik Çalışmalar
 Görüşme Saatleri
 İletişim