TÜRKİYE'DE GÖSTERGEBİLİM

V. Doğan Günay

La Sémiotique en Turquie // Semiotics in Turkey // Semiótica en Turquía // Semiotik in der Türkei // 符號學土耳其 // Семиотика в Турции // السيميائية في تركيا // Semiótica na Turquia // Σημειολογία στην Τουρκία // Semiotics en Turkujo // סמיוטיקה בטורקיה // სემიოტიკა თურქეთში //

 ********************************************************************************************************************************

               Merhabalar,

Türkiye'de göstergebilim çalışmaları maalesef hiçbir kayıt altına alınmıyor. Bunların mutlaka toparlanması gereklidir. Dünyada göstergebilim bölümleri oluşmaya başladı. Bizde ise yabancı diller bölümü altında yapılan birkaç tez ve bu bölümdeki insanların yabancı dilde ya da Türkçe yayınladıkları bildiri ve makaleden başka bir şey yok.

Diğer yandan bu alanda çok istekli olan bir kesim var. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde göstergebilim dersleri var. Bu dersleri verenlerin alan bilgisi çok da bilinmiyor.

Yakında birileri mutlaka bir anabilim dalı ya da bölüm olarak göstergebilmi düşünecektir. O halde Türkiye'de neler yapıldı. Bunları bir araya getirmek gerekiyor.

Türkiye göstergebilim açısından şanslıdır ama sanıyorum kimse bunun farkında değil. Çağdaş göstergebilim kuramının öncüsü ve Paris Göstergebilim Okulu'nun  kurucu Algirdas-Julien Greimas Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde dersler verdi. Yine yazınsal göstergebilimin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Tahsin Yücel bizden birisi. Gurur kaynağımız.

Sonuç olarak son yirmi yıldan bu yana göstergebilimle ilgili bildiğiniz, kendinizin yayınladığı, hert türlü çalışmayı bana gönderirseniz burada yayınlayacağım. Kogre, konferans, kurultay (sempozyum), çalıştay (workshop), kitap, kitapta bölüm, yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale, bildiri, o etkinliğe ayrılmış dergi özel sayısı vb. Ne varsa bana bildirirseniz yayınlayacağım.Buradaki bilgiler birçok araştırmacı için önemli bir kaynak olacaktır diye umuyorum.

İlgili çalışmanın yayınlandığı dili de yazarsanız (ve olası ise yabancı dildeki karşılığının yanında Türkçe karşlılığını da belirtseniz) iyi olur. Burada TÜRKÇE olarak bir göstergebilim birikimi oluşturmamız önemlidir.

 

 

1988 

 

1988. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1988. 01. 01

 

 

 

 

 

 

 

1988. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1988. 02. 01

 

 

 

1988. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1988. 03. 01

Göktürk, Akşit (1988) Okuma Uğraşı, 3. Baskı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 Yazınsal göstergebilim, alılmama estetiği

Türkçe 

1988. 03. 02.

Vardar, Berke (yönetiminde) (1988) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul/Ankara/İzmir: ABC Yayınları.

 

 

 

 

 

 

1988. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1988. 04. 01

 

 

 

1988. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1988. 05. 01

 Kaş, Ali (1988) “HE-MAN’in Gerçek Gücü Kimin?” Bilim ve Sanat Dergisi, sayı: 85, Ankara,[40-43].

 Görsel göstergebilim, anlatıbilim

Türkçe 

1988. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1988. 06. 01

 

 

 

1988. 07.

Doktora tezi

 

 

1988. 07. 01.

 

 

 

1988. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1988. 08. 01.

Günay, V. Doğan (Temmuz 1988). La Duplicité des Fonctions Actantielles Dans la Chèvre de M. Seguin (Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Mehmet YALÇIN) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 120 s.

Yazınsal göstergebilim

Français

1988. 09.

Konferans

 

 

1988. 09. 01

 

 

 

1988. 10.

Proje

 

 

 

 

 

 

1988. 10. 01

 

 

 

1988. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1988. 11. 01.

 

 

 

1988. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1988. 12. 01

 Barthes, Roland (1988) Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çevirenler: Mehmet Rifat – Sema Rifat, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 

 

 

 

 

 

1988. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1988. 13. 01.

 

 

 

 

1989

1989. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1989. 01. 01

 Erkman-Akerson, Fatma (1989) “Das Küssen als Zeichen des Begrüssens und des Abschiednehmens”. S - Europaeische Zeitschrift für semiotische Studien. Cilt I / 3. Viyana.

 Toplumsal Davranış Çözümlemesi.

 Deutsche

 

 

 

 

1989. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1989. 02. 01

 

 

 

1989. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1989. 03. 01

 

 

 

1989. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1989. 04. 01

 

 

 

1989. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1989. 05. 01

 

 

 

1989. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1989. 06. 01

 

 

 

1989. 07.

Doktora tezi

 

 

1989. 07. 01.

 

 

 

1989. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1989. 08. 01.

 

 

 

1989. 09.

Konferans

 

 

1989. 09. 01

 

 

 

1989. 10.

Proje

 

 

1989. 10. 01

 

 

 

1989. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1989. 11. 01.

 

 

 

1989. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1989. 12. 01

 Barthes, Roland (1989) Yazının Sıfır Derecesi, Çeviren: Tahsin Yücel, İstanbul: Metis Yayınları.

 

 

 

 

 

 

1989. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1989. 13. 01.

 

 

 

 

1990

1990. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1990. 01. 01

 

 

 

1990. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1990. 02. 01

 

 

 

1990. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1990. 03. 01

 

 

 

1990. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1990. 04. 01

 

 

 

1990. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1990. 05. 01

Kıran Ayşe (1990). “Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri” Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi¸ [51-62].

Genel göstergebilim

Türkçe

 1990. 05. 02.

Yücel, Tahsin (1990) “Le Projet Sémiotique ou La Narrativité GénéraliséeDilbilim içinde, Sayı: 10, İstanbul [17-23].

 Genel göstergebilim, yazınsal göstergebilim

Français

 

 

 

 

1990. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1990. 06. 01

Kıran A. (1990). “Günümüzde Yazınsal Göstergebilim” XII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara: Şafak Matbaası¸ [237-248].

Yazınsal göstergebilim

Türkçe

 

 

 

 

1990. 07.

Doktora tezi

 

 

1990. 07. 01.

 

 

 

1990. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1990. 08. 01.

 

 

 

1990. 09.

Konferans

 

 

1990. 09. 01

 

 

 

1990. 10.

Proje

 

 

1990. 10. 01

 

 

 

1990. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1990. 11. 01.

 

 

 

1990. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1990. 12. 01

 Barthes, Roland (1990) Çağdaş Söylenler, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Hürriyet Vakfi Yayınları, 1. baskı.

 

 

1990. 12. 02.

Barthes, Roland (1990) Yazı ve Yorum, Hazırlayan ve Çeviren: Tahsin Yücel, İstanbul: Metis Yayınları.

 

 

1990. 12. 03.

Ricoeur, Paul (1990) "Anlamlı Eylemi Bir Metin Gibi Görmek" Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım içinde, Çev. Taha Parla, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları [27-44].

Eylem göstergebilimi, yorumbilim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1990. 13. 01.

 

 

 

 

1991

1991. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1991. 01. 01

 

 

 

1991. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1991. 02. 01

 

 

 

1991. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1991. 03. 01

Yücel, Tahsin (1991). Eleştirinin ABC’si. İstanbul: Simavi Yayınları.

Yazınsal göstergebilim

Türkçe

1991. 03. 02.

Derman, İhsan (1991) Fotoğraf ve Gerçeklik, İstanbul: Ağaç Yayınları.

 Görsel göstergebilim

Türkçe 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1991. 04. 01

Yücel, Tahsin (1991). “Göstergebilim” Dilbilim ve Türkçe. Ankara: Dil Derneği Yayınları. Kurtuluş Basımevi,[106-110].

Genel göstergebilim

Türkçe

1991. 04. 02.

 

 

 

1991. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1991. 05. 01

Günay, V. Doğan (1991) "La Chèvre de M. Seguin: Les Bons Sont-ils Toujours Recompensés et les Méchants Punis?" Frankofoni, Ortak kitap No:3, Ankara, [231-236].

Yazınsal göstergebilim

Français

1991. 05. 02.

 

 

 

1991. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1991. 06. 01

 

 

 

1991. 07.

Doktora tezi

 

 

1991. 07. 01.

 

 

 

1991. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1991. 08. 01.

 

 

 

1991. 09.

Konferans

 

 

1991. 09. 01

 

 

 

1991. 10.

Proje

 

 

1991. 10. 01

 

 

 

1991. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1991. 11. 01.

 

 

 

1991. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1991. 12. 01

 Eco, Umberto (1991) Alımlama Göstergebilimi, Çev. Sema Rifat, İstanbul: Düzlem Yayınları.

 Görsel göstergebilim, yazınsal göstergebilim

 

 

 

 

 

1991. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1991. 13. 01.

Günay, V. Doğan (Temmuz 1991). "Göstergebilim" Çağdaş Türk Dili, sayı: 41, Ankara, ss. 236-237.

 

Türkçe

1991. 13. 02.

 

 

 

 

1992

1992. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1992. 01. 01

 

 

 

1992. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1992. 02. 01

 

 

 

1992. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1992. 03. 01

 

 

 

1992. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1992. 04. 01

 

 

 

1992. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1992. 05. 01

Kaş, Ali (Temmuz 1992) "Siyasal parti başkanlarının konuşmaları (Bir siyasal söylem çözümlemesi)" Milli Kültür,  sayı: 94, Ankara: [34-39].

Siyasal göstergebilim, söylem göstergebilimi

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

1992. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1992. 06. 01

 

 

 

1992. 07.

Doktora tezi

 

 

1992. 07. 01.

 

 

 

1992. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1992. 08. 01.

 

 

 

1992. 09.

Konferans

 

 

1992. 09. 01

 

 

 

1992. 10.

Proje

 

 

1992. 10. 01

 

 

 

1992. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1992. 11. 01.

 

 

 

1992. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1992. 12. 01

Barthes, Roland (1992) Camera Lucida. Fotoğraf Üzerinde Denemeler, Çev. Reha Akçakaya, İstanbul: Altikirkbeş Yayınları,128 s.

 Görsel göstergebilim, fotoğraf göstergebilimi

 

1992. 12. 02.

Eco, Umberto (1992) Açık Yapıt, Çev. Yakup Şahan, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Yazınsal göstergebilim, yorumbilim

 

1992. 12. 03.

Foucault, Michel (1992) Ben’in Yapımı, Çev. Levent Kavas, İstanbul: Ara Yayıncılık.

Sözceleme kuramı

 

1992. 12. 04.

Mircea, Eliade (1992) İmgeler ve Simgeler, Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: Gece Yayınları.

imge

 

1992. 12. 05

 

 

 

 

 

 

 

1992. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1992. 13. 01.

Günay, V. Doğan (Nisan/Mayıs 1992) "Poetikanın Yaşanılması" Çağdaş Türk Dili, Sayı: 50/51, Ankara, ss.66-68

Şiir göstergebilimi

Türkçe

 

 

 

 

 

1993

1993. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1993. 01. 01

 

 

 

1993. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1993. 02. 01

 

 

 

 

 

 

 

1993. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1993. 03. 01

Yücel, Tahsin (1993) Anlatı Yerlemleri, 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 196 s.

Yazınsal göstergebilim

 Türkçe

1993.03.02.

 Yücel, Tahsin (1993) 1993) Tartışmalar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

 Yazınsal göstergebilim

 Türkçe

 1993. 03. 03.

 

 

 

1993. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1993. 04. 01

 

 

 

1993. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1993. 05. 01

Erkman-Akerson, Fatma; Karakuş, Mahmut (1993) "Yazın Yapıtlarında Göstergeler". Dilbilim Araştırmaları. Hitit Yay. Ankara. Göstergebilimsel Edebiyat Çözümlemesi.

 Yazınsal göstergebilim

Türkçe 

1993. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1993. 06. 01

 

 

 

1993. 07.

Doktora tezi

 

 

1993. 07. 01.

 GÜNAY, V. Doğan (1993) La Technique de Narration Dans la Pièce de Siegfried de Jean Giraudoux, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 Tiyatro göstergebilimi

Français

 

 

 

 

1993. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1993. 08. 01.

Kuran, İrfan (1993) “Hindistan’a Bir Geçit” Filmindeki Bireyselliğe Göstergebilimsel bir Yorum. Danışamn: Prof. Dr. Fatma Erkman-Akerson , Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği.

Sinema Göstergebilimi 

 

1993. 09.

Konferans

 

 

1993. 09. 01

 

 

 

1993. 10.

Proje

 

 

1993. 10. 01

 

 

 

1993. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1993. 11. 01.

 

 

 

1993. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1993. 12. 01

Barthes, Roland (1993) Göstergebilimsel Serüven, Çeviren, M. Rifat, S. Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 Genel göstergebilim

 

1993. 12. 02.

Berger, John (1993) Görme Biçimleri, Çeviren: Yurdanur Salman, 5. Basım, İstanbul: Metis Yayınları

 Görsel göstergebilim

 

1993. 12. 03.

 Blanchot, Maurice (1993) Yazınsal Uzam, Çeviren: Sündüs Öztürk Kasar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 Yazınsal göstergebilim, anlatıbilim

 

 1993. 12. 04.

 Marconot, Jean-Marie (1993) “Yazı ve Toplumsal Özne” Çeviren: Necmi Alpay, Kuram Dergisi, içinde, No:1, İstanbul: Kur Yayıncılık, [37-39].

 Sözceleme kuramı

 

 

 

 

 

1993. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1993. 13. 01.

 

 

 

 

1994

1994. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1994. 01. 01

 

 

 

1994. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1994. 02. 01

 

 

 

1994. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1994. 03. 01

Kılıç, Levent (1994) Görüntü Estetiği, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 Görsel göstergebilim

 Türkçe

1994. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1994. 04. 01

 

 

 

1994. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1994. 05. 01

Günay, V. Doğan (1994) "Marguerite Duras'ın Parkta romanında anla(şıl)ma ve değiş(tir)me bakımından kişi" Frankofoni, Ortak kitap no:6, Ankara, [201-208].

Yazınsal göstergebilim

Türkçe

1994. 05. 02.

BOZTAŞ, İsmail (1994) “Şiir Dilinde Sapmalar” Kuram Dergisi içinde, İstanbul: Kur Yayıncılık, sayı: 5, [25-29].

 Şiir göstergebilimi

Türkçe 

 

 

 

 

1994. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1994. 06. 01

 

 

 

1994. 07.

Doktora tezi

 

 

1994. 07. 01.

 

 

 

1994. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1994. 08. 01.

 

 

 

1994. 09.

Konferans

 

 

1994. 09. 01

 

 

 

1994. 10.

Proje

 

 

1994. 10. 01

 

 

 

1994. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1994. 11. 01.

 

 

 

1994. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1994. 12. 01

 

 

 

1994. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1994. 13. 01.

 

 

 

 

1995

1995. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1995. 01. 01

 

 

 

1995. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1995. 02. 01

 

 

 

1995. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1995. 03. 01

 

 

 

1995. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1995. 04. 01

 

 

 

1995. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1995. 05. 01

İşgüven, Mine Mutlu, (Ağustos 1995) “Göstergebilim ve Gösterge Türleri Üzerine Bir İnceleme” Dil Dergisi, Sayı:34, Ankara: A. Ü. TÖMER Yayınları, [26-30].

Genel göstergebilim

Türkçe

1995. 05. 02.

Kıran, Ayşe (1995) “La Constitution Du Sujet Et De Sa Subjectivité A Travers Le Parcours Génératif”, Frankofoni, No: 7, Ankara: Şafak Matbaası, [195-217].

Genel göstergebilim, Yazınsal göstergebilim

Français

 

 

 

 

1995. 06.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1995. 06. 01

 

 

 

1995. 07.

Doktora tezi

 

 

1995. 07. 01.

 

 

 

1995. 08.

Yüksek lisans tezi

 

 

1995. 08. 01.

Hacısalihoğlu, Erol (1994) “Peter Handke’nin Yapıtı ‘Wunschloses Unglück’te Biçim-İçerik Bağlantıları”. Danışman: Prof. Dr. Fatma Erkman-Akerson, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Almanca Öğretmenliği

Edebiyat Göstergebilimi 

 

1995. 09.

Konferans

 

 

1995. 09. 01

 

 

 

1995. 10.

Proje

 

 

1995. 10. 01

 

 

 

1995. 11.

Bilimsel etkinlik (kongre, kurultay, çalıştay)

 

 

1995. 11. 01.

 

 

 

1995. 12.

Çeviri (kitap, makale)

 

 

1995. 12. 01

Benveniste, Émile (1995) Genel Dilbilim Sorunları, Çeviren. Erdim Öztokat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 Genel göstergebilim, sözceleme dilbilimi

 

1995. 12. 02.

 Greimas, Algirdas-Julien (1995) Kusur Konusunda, Çev. Ayşe Kıran, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 127 s.

 Genel göstergebilim, şiir göstergebilimi, tutku göstergebilim

 

1995. 12. 03.

Barthes, Roland (1995) Yazarlar ve Yazanlar, Çeviren: Erol Kayra, Ankara: Ekin Yayınları.

Yazınsal göstergebilim, anlatıbilim

 

 

 

 

 

1995. 13.

Tanıtım yazısı

 

 

1995. 13. 01.

 

 

 

1996 

 

1996. 01.

Uluslararası (hakemli) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1996. 01. 01

Günay, V. Doğan (Septembre 1996) “Turquie: Sauvegardée ou perdue? Une approche sémiotique au discours d’Atatürk” dans Analyses: Langages, Textes et Sociétés, No: 5, Toulouse: Université de Toulouse le Mirail, [121-134].

Genel göstergebilim, söylem göstergebilimi

Français

1996. 01. 02.

Sigirci, İlhami, "Analyse narrative d'un conte turc: Hizir", Analyses, Textes, Langages et sociétés, numéro : 5, Toulouse, Fransa, 111-119

 Yazınsal göstergebilim

 Français

1996. 02.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 

1996. 02. 01

 

 

 

1996. 03.

Kitap (Uluslararası, ulusal)

 

 

1996. 03. 01

Rifat, Mehmet (1996) Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem Yayınları.

 Genel göstergebilim

Türkçe

1996.03.02.

 

 

 

 

 

 

 

1996. 04.

Kitap bölümü (Uluslararası, ulusal)

 

 

1996. 04. 01

 

 

 

1996. 05.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1996. 05. 01

Günay, V. Doğan (1996) "Siyasal söylemde iletişim: Kim kimin adına konuşuyor?" in Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:44, Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları. [76-88].

Söylem göstergebilimi

Türkçe

1996.05.02.

 Günay, V. Doğan (Ocak 1996) "Bir Kavram Tanımlama Denemesi: Yapıntı" Dil Dergisi/Language Journal, Sayı:39, Ankara: A.Ü. TÖMER Yayınları. [67-76].

 Yazınsal göstergebilim