PROF. DR. CENK ÖZLER

              EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

              İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

           DERSLERİSTATİSTİK 2  DERS NOTLARI (2019)   

Z1

Z2

Z3

T1

T2

Ki-Kare

F1

F2

F3

1 ÖRNEKLEME DAĞILIŞLARI

2 GÜVEN ARALIKLARI 

3 HİPOTEZ TESTLERİ

4 İKİ ÖRNEĞİN KARŞILAŞTIRILMASI

5 KI-KARE TESTLERİ 

6 REGRESYON ANALİZİ

7 VARYANS ANALİZİ

 İSTATİSTİK 1 DERS NOTLARI (2017)

İstatistik Bölüm 1 Tanımlar

İstatistik Bölüm 2 Verilerin Sunulması

İstatistik Bölüm 3 Tanımlayıcı İstatistikler

İstatistik Bölüm 4 Olasılık

İstatistik Bölüm 5 Beklenen Değer ve Varyans

İstatistik Bölüm 6 Dağılışlar

 


 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DERS NOTLARI (2016)

1. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ - GİRİŞ

2. İPK

3. İPK 2 

4. İPK 3

5. SYA 1

6. SYA 2

7. DOE

8. MSA

9. KÖ

10. Binom Nomagrafı

11. FORMÜL KAĞIDI 1

12. FORMÜL KAĞIDI 2

13. TABLOLAR

EK 1: KONTROL KARTI FORMU

 


KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2017)

Kalite Kavramı ve Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 Standartlar Ailesi ve Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001-2015 Standardı Madde 1-4

ISO 9001-2015 Standardı Madde 5'in tanıtımı

ISO 9001-2015 Standardı Madde 6 ve 7'nin tanıtımı

ISO 9001-2015 Standardı Madde 8'in tanıtımı

ISO 9001-2015 Standardı Madde 8'in tanıtımı (devam)

ISO 9001-2015 Standardı Madde 9 ve 10'un tanıtımı

HTEA Formu

Kontrol Planı Örnek

 

 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TBT) 2020

1. hafta

2.hafta