Makro İktisat I
2013-2014 Güz Yarıyılı
 
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yrd.Doç.Dr. Aylin ABUK DUYGULU
http://kisi.deu.edu.tr/aylin.duygulu
aylin.duygulu@deu.edu.tr
 
Oda No: 409 Tel: 3010648
 
DERSİN SAATİ VE YERİ:
İktisat Çift Örgün Salı 09:45-12:20 İktisat Çift İ.Ö Pazartesi19:30-21:55 
 
ANA ÇERÇEVE VE DERS PROGRAMI:
Makro iktisat, bilindiği gibi az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgilidir. Bunlar, gelir ve üretim düzeyi, bunların toplam tüketim, toplam yatırım, toplam tasarruf vb. bileşenleri, büyüme oranı, istihdam düzeyi, işsizlik oranı, enflasyon oranı, para miktarı, faiz oranı gibi değişkenlerdir. Bu kapsamda ele alınacak konular şunlardır:
Giriş ve kavramsal arka plan: Makro İktisat nedir? Hangi konuları kapsar?
Genel hatlarıyla makro iktisadî sorunlar (ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, iç-dış borç sorunu, ödemeler dengesi vb.)
Genel hatlarıyla makro iktisadî sorunlar-devam
Milli gelir ve ölçme yöntemleri
Temel Milli Gelir Özdeşlikleri
Toplam Talebin Unsurları (Tüketim-yatırım-kamu harcamaları-net dış talep)
Milli gelir dengesi ve toplam talep değişmeleri(çoğaltan mekanizması)
Milli gelir ve faiz oranı (IS-LM analizi)
Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge (AS-AD Analizleri)
Farklı arz ve talep koşullarında denge ve dengesizlikler (bazı kavramlar: zemberek dişlisi etkisi, ücret katılığı vb.)
YÖNTEM:
Yöntem açısından dersin işlenişi, ders anlatımının yanı sıra soru-cevap şeklindeki sınıf-içi tartışmaları, ilgili literatüre ait makalelerin tartışılmasını ve kitapların tanıtımını içermektedir. Öğrencilerin derse düzenli olarak devamı, ders sırasında derse aktif katılımı ve ders ile ilgili akıllarına takılan her akademik soruyu araştırarak dersin sorumlu öğretim elemanı ile tartışmaları özellikle önemlidir.
 
 
PUANLAMA:
Fakültede uygulanan bağıl not sistemi geçerlidir.

 

 

HAFTALIK ARAŞTIRMA SORULARI ve OKUMALAR
1. Hafta Araştırma Sorusu: a)Makro iktisadın tarihsel gelişimini, iktisat okullarının katkıları bağlamında araştırınız.
b)İktisadî model nedir? İktisadî modeller ne işe yarar?
2. Hafta Araştırma Sorusu: a) Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi nedir?
 
b) İstihdam esnekliği nedir?
c) Son döneme ait büyüme, enflasyon, işsizlik verileri nelerdir? Verilerin yayımlanma takvimi var mıdır?
3. Hafta Araştırma Sorusu:
 a) Çekirdek enflasyon nedir?
 b) Fiyat endekslerinde aylık değişim oranı, bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı ve oniki aylık
ortalamalara göre değişim oranı nedir? Bunların birbirlerinden farkları nedir, nerelerde kullanılırlar?
 
Okuma Parçası : Oya Köymen (2007), "İktisat: Kapitalizm ve İktisadi Düşüncenin Evrimi", Sermaye Birikirken,
Osmanlı, Türkiye, Dünya kitabı içinde 1. Bölüm, s.22-63
5.Hafta Araştırma Sorusu: a)Sermayenin marjinal etkinliği ve marjinal verimliliği nedir?
                                         b) Hızlandıran nedir? 
Okuma Parçası: Vural Fuat Savaş (2011), "Görünmez El", İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı:3
 
6.Hafta
Okuma Parçası: Erinç Yeldan (2011), "Genel Teori:75 Yıl Sonra Yeniden ve İnadına..", İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı:5
Vize sonrası 2. hafta Araştırma Sorusu: Crowding out (dışlama) etkisi ve crowding in (kalabalıklaştırma) etkisi kavramlarını kısaca açıklayınız.
 
1. ve 7.Haftalar Arasında İşlenilen Bazı Konular ve Konu Başlıkları
Makro İktisadın Tanımı ve içeriği (Temel kavramlar, ortodoks iktisat, heteredoks iktisat, iktisat okullarının temel varsayımları, makro iktisadın evrimi, makro iktisadî modeller)
Genel hatlarıyla temel makro iktisadî sorunlar (ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, iç-dış borç sorunu, ödemeler dengesi vb.)
Milli gelir ve ölçme yöntemleri (GSMH-GSYİH ve ilgili kavramlar, ölçmede karşılaşılan sorunlar, Satın alma gücü paritesi)
Temel Milli Gelir Özdeşlikleri
Tasarruf-Yatırım özdeşliği
Toplam talebin unsurları (Basit Keynesyen Model ve modelin temel varsayımları)
-Tüketim (Keynesyen Tüketim fonksiyonu, Tüketim bulmacası-Kısa-uzun dönem tüketim fonksiyonları arasındaki farklar ve bu farkları açıklamaya çalışan yaklaşımlar: Mutlak Gelir Hipotezi)
-Tüketim (Nispî Gelir Hipotezi, Sürekli Gelir Hipotezi, Hayat Devresi Hipotezi)
-Yatırım
-Kamu harcamaları
-Net Dış Talep
Vize Sonrası İşlenilen Bazı Konular ve Konu Başlıkları
Milli Gelir Dengesi ve Toplam Talep Değişmeleri (Çoğaltan mekanizması)
-MG Dengesi ve MG Özdeşliği arasındaki farklar
-Denge MG düzeyinin bağlı olduğu faktörler
-Çoğaltan katsayısı ve çoğaltan katsayının farklı varsayımlara göre alacağı değerler (uyarılmış yatırımlar durumunda, gelire bağlı vergiler durumunda, açık ekonomi koşulları durumunda)
-Kamu harcama ve gelirlerinin MG üzerindeki etkileri
-Çoğaltan mekanizmasının şartları ve sınırları
-Kamu harcamalarının yatırımlar üzerindeki etkisi (crowding-out ve crowding-in)
Milli Gelir ve Faiz Oranı
-Mal Piyasası Dengesi (IS Analizi)
- IS eğrisinin elde edilişi
- IS eğrisi ve mal piyasasında dengesizlik
- IS eğrisinin eğimi
- IS eğrisinin kayma nedenleri
-Para Piyasası Dengesi (LM Analizi)
- LM eğrisinin elde edilişi
- LM eğrisi ve para piyasasında dengesizlik
- LM eğrisinin eğimi
- LM eğrisinin kayma nedenleri
-Mal ve Para Piyasalarında birlikte denge
-IS ve LM'deki kaymalar ve denge gelir düzeyi üzerine etkileri
SEVGİLİ ARKADAŞLAR, HEPİNİZE SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR SINAV DÖNEMİ DİLERİM.
 
 
Vize sınavına Yönelik Temel Kaynaklar:
Erdal Ünsal, Makro İktisat, 9. Baskı için; 1. Bölüm,, 2. bölüm, 3. bölüm (enflasyon türleri, maliyetleri ve devamı hariç), 6. bölüm(planlanan harcama denklemi ve devamı hariç), 12. bölüm (mal piyasasında denge ve devamı hariç), 15 bölüm (Fisher'in zamanlararası tüketim seçimi, rassal yürüme ve devamı hariç), 16. bölüm (sermaye stoku intibak prensibi ve devamı hariç)
Nevzat Güran: Makro Ekonomik Analiz, 2. baskı için; 1. bölüm ve 4. bölüm
Kemal Yıldırım vd.:Makro Ekonom, 10. Baskı için; 1. bölüm (1.5. ve devamı alt bölümler hariç), 1. bölüm ek 1.1, ek 1.4, 2. bölüm (2.4 ve izleyen alt bölümler hariç), 3. bölüm (3.5 ve 3.6 . alt bölümler,), 5. bölüm (5.2. alt bölüm, 5.4. alt bölüm, 5.5. alt bölüm), 13. bölüm (13.1.,13.3., 13.4 ve 13.5. alt bölümler)
Vize Sonrası İşlenilen Konulara Yönelik Temel Kaynaklar:
Erdal Ünsal: Makro İktisat, 9. Baskı için; 6. Bölüm (6.4., 6.5., 6.6. ve 6.7. alt bölümleri ve 12.3. alt bölüm), 7. Bölüm, 8. Bölüm
Nevzat Güran: Makro Ekonomik Analiz, 2. baskı için; 5. Bölüm, 6. Bölüm ve 7. Bölüm
Kemal Yıldırım: Makro Ekonom, 10. Baskı için; 5. Bölüm (5.3. alt bölüm, 5.4. alt bölüm içinde Vergiler ve çoğaltan kısmı, 5.5. alt bölüm içinde Dış Ticaret çoğaltanı kısmı), 6. Bölüm (6.1., 6.2.,6.3., 6.4., 6.5. ve 6.6. (mali genişlemenin parasal genişleme ile desteklenmesi kısmı) alt bölümler ve 6.7. alt bölüm)
 
Yukarıda verilen kaynaklar ve bölümler genel bir fikir vermesi amacıyla öğrencilere önerilmektedir.
 
SAĞLIKLI ve BAŞARILI BİR SINAV DÖNEMİ GEÇİRMENİZ DİLEĞİ İLE...
 
HEPİNİZE SEVDİKLERİNİZLE SAĞLIKLI VE MUTLU BAYRAMLAR..
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN..
 
ÖNERİLEN DERS KİTAPLARI

 

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,

HEPİNİZE SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR DÖNEM DİLERİM. SEVGİLERİMLE,