Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi

Dokuzçeşmeler Kampusü- Buca 35160

İzmir/TÜRKİYE

Tel : (90) (232) 420 41 80’den dahili 2260

Faks : (90) (232) 420 18 32

E-Posta: ali.yagcioglu@deu.edu.tr

Öğrencilerle Görüşme Saatleri: Pzt. 13.30-14.30

Akademik Özgeçmiş

2002’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Haydar YAĞCIOĞLU, aynı senenin sonlarına doğru aynı Fakülte’de Medeni Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. YAĞCIOĞLU, 2002 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı” konulu yüksek lisans teziyle 2006 yılında tamamladı, şu an halen doktora eğitimini sürdürmektedir..

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanlı Borçlar Genel Hukuku olmakla birlikte, YAĞCIOĞLU, bu alan dışında Aile Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Haksız Fiilden Doğan Borçlar ve Tazminat Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, İzmir 2007