YARGITAY DERGİSİ 1975-2002

ÖZEL HUKUK BİBLİYOGRAFYASI

 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ-KİŞİLER HUKUKU-AİLE HUKUKU

 

ANARAL, HÜSEYİN; Ad, Alamet, Resim ve Ses Üzerindeki Hakların Korunması; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:127-139

ANSAY, TUĞRUL; Boşanma Davasında Kusur İtirazı ve Hakkın Kötüye Kullanılması; YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:261-265

ATEŞ, MUSTAFA; Medeni Kanunda Yapılan Son Değişiklikler Işığında Yoksulluk Nafakası (I), YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:293-310; (II), YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:559-574

ATEŞ, MUSTAFA; Nesep Hukuku Yönünden Suni Usullerle Dünyaya Getirilen Çocukların Durumu; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:325-344

BAKTIR(ÇETİNER), SELMA; Çocukların Korunması; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:321-334

BAŞAKLAR, EMİN; Uygulamada Babalık Davaları; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:63-81

BAŞAKLAR, EMİN; Uygulamada Babalık Davaları; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:105-124

ÇELİKTAŞ, DEMET; Medeni Kanunda ve Medeni Kanun Öntasarısında Nafaka; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:650-703

DAYINLARLI, KEMAL; Kayyımlık Ücreti(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:415-420

DAYINLARLI, KEMAL; Milletlerarası İhtira Beratı Hukuku ve Türkiye’nin Yeri; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:305-320

DİKMEN, CEMİL; Boşanmada Maddi Zarar ve Tazmini(MK.m.143/I) (I); YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:131-153; (II), YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:363-388

DURSUNKAYA, ORHAN; Yasa Boşluğu ve Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararları; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:155-163

EREL, ŞAFAK N.; Fikri Hukukta İktibas Serbestisi, Sınırları ve Yargıtay’ın 18.2.1981 Günlü, Esas 1980/1, Karar 1981/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Kararının İncelenmesi ve Tenkidi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:338-360

EREL, ŞAFAK N.; Fikri Hukukta Musiki ve Sinema Eserleri ve 3257 Sayılı “Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu”nun İncelenmesi ve Tenkidi; YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:532-548

EREM, FARUK; Organ Nakli; YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:707-718

ERGÜN, ZAFER; Şahsın İkametgahı; YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:100-108

ERGÜN, ZAFER; TMK.’nun 134/4 Maddesi (Fiili Ayrılık) Sebebi İle Boşanma, YD.C:25, Ocak-Nisan 1999, Sayı:1-2, s:23-31 

ERTOSUN, ALİ SUAT; Medeni Kanunun 169.Maddesi Üzerine Bir İnceleme; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:26-36

GENÇCAN, ÖMER UĞUR; Ölümün Kanıtlanması, YD.C:25, Ekim 1999, Sayı:4, s:491-515

GÜRSOY, TİMUR – YILMAZ, AYLA – ÖZCAN, M.DİLEK; Organ ve Doku Nakli; YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:557-582

HAMZAÇEBİ, MEHMET; Boşanma Öncesi ve Sonrasında Nafaka, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:359-398

KALELİ, ŞAKİR; Evlat Edinmenin Koşulları; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:65-80

KALELİ, ŞAKİR; Nafaka Davaları; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:115-131

KANETİ, SELİM; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına Göre Türk Medeni Kanununun Yorumlanması; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:242-252

KARACABEY, Ö.FARUK; Sanatçının, Başkasına Devrettiği Eseri Üzerindeki Hakkının Hukuksal Değeri; YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:179-194

KARTAL, BİLAL; Basın-Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuki Sorumluluk; YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:105-136

KIYAK, FAHRETTİN; İnsandan İnsana, Cesetten İnsana Organ Nakli; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:51-79

KUNT, İSMAİL HAKKI; Objektif  Hüsnüniyet İlkesinin Taraflara ve Hakime Yönelmesi; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:205-209

MANGIR, MİNE – BAŞAR, FİGEN; Çocuğun Suça Yönelmesinde Aile Ne Kadar Etkilidir; YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:412-414

OKUR, İRFAN; Medeni Hukuk Tüzel Kişileri İle Ticaret Hukuku Tüzel Kişilerinin “Hak Ehliyeti” Yönünden Karşılaştırılması; YD.C:16, Temmuz 1990, Sayı:3, s:377-390

ÖNDER, ALİ RIZA; Geleneksel Halk Hukuku (I); YD.C:1, Temmuz 1975, Sayı:3, s:19-37

ÖNDER, ALİ RIZA; Hak Sözünün Türkçesi; YD.C:7, Ocak-Nisan 1981, Sayı:1-2, s:125-141

ÖNDER, ALİ RIZA; Hukuk Kavramının Bizdeki Gelişmesi; YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:523-535

ÖZDEMİR, SALİM; Organ ve Doku Nakli İle  İlgili Hukuki Gelişmeler; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:103-111

ÖZER, AHMET; İsviçre Aile Rejiminde Son Gelişmeler; YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:116-133

ÖZMEN, ETEM SABA; Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart, MK.83.Madde Değişikliği (I); YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:299-321; (II), YD.C:22, Ekim 1996, Sayı:4, s:506-536

ÖZTAN, BİLGE; Manevi Tazminata İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Maddi Tazminata ve Yoksulluk Nafakasına da Uygulanabilir mi?; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:301-306

PEKER, ÖMER LÜTFİ; Ailenin Korunmasına Dair Kanuna Göre Verilen İlamların İcrası, YD.C:26, Ekim 2000, Sayı:4, s:647-660

REİSOĞLU, L.KEMAL; Basın İlan Kurumu Kanunu; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:197-200

SAATÇİOĞLU, CEMİL; Fikri Hukuk, Video Sanayii, Yasal Gelişim, Cezai ve Hukuki Sorumluluk; YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:523-536

SUCU, NAİL; Birleşik Devletler Antitröst Hukukunda Yeni Gelişmeler: Patent Antitröst Ortak Yüzü (I); YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:493-505; (II), YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:148-166

SUCU, NAİL; İlmi Keşiflerde Şahsi Hakların Korunması; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:148-163

SUCU, NAİL; Telif Hukukunda Cezasal Yaptırımlar; YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:309-336

ŞAKAR, MÜJDAT; Türk Hukukunda İsmin Değiştirilmesi; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:75-92

ŞATIROĞLU, MUAMMER; Babalık Davasında Maddi ve Manevi Tazminat (I); YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:492-506; (II), YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:265-292; (III), YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:519-545

ŞENER, ESAT; Atatürk ve Kadın Hakları; YD.C:7, Ocak-Nisan 1981, Sayı:1-2, s:5-12

ŞENER, ESAT; Kadınların Hukuki Statüsüne Bakış; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:43-64

ŞİMŞEK, MUSTAFA; Yeni Medeni Yasaya Bakış; YD.C:28, Ocak-Nisan 2002, Sayı:1-2, s:123-151

TURHAN, NEDİM; Boşanma Halinde Maddi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:248-269

TURHAN, NEDİM; Evlat Edinme, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:48-67

TURHAN, NEDİM; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Medeni Kanunun 134.Maddesine 3444 Sayılı Yasa İle Eklenen (134/Son) Fıkrasını Yorum Biçimi ve Bu Yorumun Eleştirisi; YD.C:20, Ekim 1994, Sayı:4, s:477-483

TURHAN, NEDİM; Ana-Babanın Çocuklarına Karşı, Çocukların Ana-Babaya Karşı Olan Hak ve Yükümlülükleri ve Ehliyet Sorunu; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:333-362

YAVUZ, NİHAT; Atatürk’ün Medeni Yasa Karşısındaki Kişisel İlgisi; YD.C:7, Ocak-Nisan 1981, Sayı:1-2, s:107-124 

YAVUZ, NİHAT; Nişan Hukukunda Hediyeleri Geri İsteme Davası; YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:264-277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇLAR GENEL HUKUKU

 

AKIN, LEVENT; İşçi Ücretlerinin Otomatik Para Çekme Makinaları İle Ödenmesinin Hukuki Niteliği ve İspatı Sorunu; YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:340-363

AKTÜRK, REBİİ; Anahatlarıyla Türk ve İsviçre Trafik Hukuku; YD.C:1, Temmuz 1975, Sayı:3, s:81-109

AKTÜRK, REBİL; Trafik Sorunu, Karayolları Trafik Yasasının Uygulanmasında Görülen Aksaklıklar ve Eksiklikler, Düşünülen Önlemler; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:27-32

AKÜNAL, TEOMAN; Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin Nisbiliği Prensibinin Aşılması; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:222-237

ANTALYA, O.GÖKHAN; Geçerlilik Şekline Aykırılığın Yaptırımı ve Sınırları; YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:365-395

ARSLAN, A.İSMET; Ceza Hukuku Kurallarının Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerine Etkisi (I); YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:157-178; (II), YD.C:6, Temmuz 1980, Sayı:3, s:295-323; (III), YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:507-528; (IV), YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:325-348

ASLANGÜL, CEVDET; Trafik Ehliyetnamelerinin Mahkemece Geri Alınması; YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:237-251

ATALAY, ÖZCAN; Özel Yaşamın(Şeref ve Haysiyetin) Zedelenmesi Halinde Manevi Zararın Tazmini (I); YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:877-894; (II), YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:107-119

ATAMER, YEŞİM M.; Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararın Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:99-132

AYGÜN, MUSTAFA YAŞAR; Haksız Eylemlerde Tam Zincirleme Sorumluluk İle Karşılaştırmalı Olarak Eksik Zincirleme Sorumluluk, BK.m.50-51 (I); YD.C:4, Ekim 1978, Sayı:4, s:503-527; (II), YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:101-138

BAŞAKLAR, EMİN; İsviçre Karayolları Trafik Kanunundaki Hukuki Sorumluluğa İlişkin Bir İnceleme; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:59-84

BOZBEL, SAVAŞ; İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler, YD.C:27, Ocak-Nisan 2001, Sayı:1-2 s:273-304

BUZ, VEDAT; Karşılaştırmalı Hukukta Munzam Zararın İspatı, YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:369-410

CENTEL, TANKUT; BK.m.20/1 ve 66’ya İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:147-152

ÇEKER, MUSTAFA; Alman Hukukunda Sözleşmenin Kurulması; YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:145-170

ÇÖRTOĞLU, İ.SAHİR; Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumlulukta Taşınmaz Mülkiyetinin Aşkın Kullanılmasından Doğan Sorumluluğun Karşılaştırılması; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:77-100

DAYINLARLI, KEMAL; “Teleks Mübadelesi İle Yapılan Sözleşme”(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:549-560

DAYINLARLI, KEMAL; Alacağın Temliki-Geçerlilik(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:204-208

DAYINLARLI, KEMAL; Anonim Şirketin Bir Organı Tarafından İka Edilen Haksız Fiil Nedeniyle Sorumluluğu(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:21, Ekim 1995, Sayı:4, s:521-527

DAYINLARLI, KEMAL; BK.m.20/1, 23 vd.(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:220-223

DAYINLARLI, KEMAL; Gelecekte Elde Edilecek Alacakların Toptan Temliki(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:591-595

DAYINLARLI, KEMAL; Haksız Fiil Faili ile Bir Eser Sahibinin Müteselsil Sorumluluğu (Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:213-223

DAYINLARLI, KEMAL; Haksız Zenginleşme- Borçlu Olunmayan Şeyin İadesi Davası(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:17, Ekim 1991, Sayı:4, s:554-556

DAYINLARLI, KEMAL; Kocanın Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalan Eşi Nedeniyle Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı Vardır(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:381-386

DAYINLARLI, KEMAL; Sorumluluk-Tahkim(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:161-164

DAYINLARLI, KEMAL; Sözleşme Özgürlüğüne Eylemli Engeller, Borçlunun Temerrüdü, Paradaki Kur Kaybı, Tahkim: Üçüncü Hakemin Tayini(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:338-348

DAYINLARLI, KEMAL; Uzun Süreli Bir Borcun Zaman İçinde Sınırlandırılması(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:16, Temmuz 1990, Sayı:3, s:424-427

DOĞANAY, İSMAİL; Sözleşme Yapıldıktan Sonra Devalüasyon Sebebiyle Para Değerinde Meydana Gelen Büyük Değişiklikler, Akdin Yerine Getirilmesine Mani Olur mu?; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:23-46

DOĞANGÜN, TEMEL; Haksız Fiillerde Zamanaşımı Süreleri ve Bu Sürelerin Başlangıcı (BK.m.60); YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:188-219

DOĞU, ENGİN; Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Güvence; YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:579-610

DUMAN, İLKER HASAN; Gabinli Sözleşmenin Bozulması; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:125-129

DUMAN, İLKER HASAN; Kamu Görevlisinin Giderim Sorumluluğu; YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:91-101

ERGÜN, MEVCİ; Sorumluluk Hukuku İle Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (I); YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:287-306; (II), YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:482-508; (III),  YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:102-129

ERTEN, M.ALİ; Serbest Zaman, Tatil Veya Seyahat Zevkinden Yoksun Kalma Nedeniyle Zarar Kavramı Üzerinde Bir İnceleme; YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:529-537

GÖKALP, MEHMET; Trafik Kazalarında Kusurun Saptanması; YD.C:6, Temmuz 1980, Sayı:3, s:361-376

GÜRSEL, NİHAT; Haksız Eylemin Unsuru Olarak Eylem Kavramı, Özellikle Kaçınma Biçimindeki Eylem (I); YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:531-555; (II), YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:855-875

GÜVEN, KUDRET; Enerji Sağlayan İşletmelerin Elektrik ve Gazdan Doğan Sözleşme Dışı Sorumluluğu; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:259-278

GÜVEN, O.SABRİ; Kusur Kavramı ve Çeşitleri (I); YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:570-588; (II), YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:154-186

İNCE, MUSTAFA SUAT; Tazminat Hesaplamalarında Geleceğe Yönelik Olasılıklar Konusunda Bir Araştırma; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:108-129

KALELİ, ŞAKİR; Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu (I); YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:313-342; (II), YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:515-530

KARACABEY, Ö.FARUK; Haksız Fiillerde Zamanaşımı, BK.m.60 (I); YD.C:4, Ekim 1978, Sayı:4, s:477-502; (II), YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:81-100

KARAYALÇIN, YAŞAR; Rücu Davalarında Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı Tarih; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:373-379

KARTAL, BİLAL; Faizi Aşan Zarar (Munzam Zarar); YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:501-519

KARTAL, BİLAL; Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Kusursuz Sorumluluk, YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:340-355

KILIÇOĞLU, AHMET M.; Sorumluluk Açısından Basın Özgürlüğünün Özel Hukuktaki Yeri; YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:88-97

KILIÇOĞLU, MUSTAFA; Cismani Zararlarda Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları, YD.C:25, Ekim 1999, Sayı:4, s:604-629

KIRCA, ÇİĞDEM; Manevi Tazminatın Fonksiyonu ve Niteliği, YD.C:25, Temmuz 1999, Sayı:3, s:242-270

KOÇHİSARLIOĞLU, CENGİZ; Karine ve Borçlar Kanununun 96.Maddesindeki Kusur Karinesi; YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:272-286

KOÇHİSARLIOĞLU, CENGİZ; Karşılaştırmalı Hukuk Açısından MK.nun 320.Maddesine Göre Sorumlu Kişi Kavramı; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:177-192

ÖZDAMAR, DEMET ÇELİKTAŞ; Ayni Sözleşme ve Ayni Sözleşmeye Benzer ya da Onunla Bağlantılı Bazı Kavramların Karşılaştırılması, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:399-418

ÖZDEMİR, ATALAY; Borçlar Yasasının 110.Maddesine Eklenen Yeni Fıkra ve Banka Teminat Mektupları (I); YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:252-271; (II), YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:467-481

ÖZDEMİR, HİLMİ; Hak Düşürücü Süre, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:491-517

ÖZDEMİR, SALİM; İsviçre Hukukunda Otomobil İşleticilerinin Hukuki Sorumluluk Sigortası; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:149-158

ÖZDEMİR, SALİM; Yeni ve Deneysel Tedavilerden Dolayı Doktorların Hukuki Sorumluluğu; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:217-228

ÖZDİL, ZEKAİ; Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin “Muvazaa” İddiası; YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:439-447

ÖZTÜRK, GÜLAY; Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisi (I); YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:520-538; (II), YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:107-129

ÖZTÜRKLER, CEMAL; Hukukta Zarar Giderimi İle Milli Gelirin İlişkisi; YD.C:11, Ekim 1985, Sayı:4, s:513-518

SARIDUMAN, ÜNSAL; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 19,20 ve 21.Maddeleri İle İlgili Bir İnceleme; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:335-341 

SÖZÜER, ADEM; Hukuki Hata; YD.C:21, Ekim 1995, Sayı:4, s:466-490

ŞENEL, M.ERDAL; İzinsiz Yararlanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk (I); YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:895-914; (II), YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:121-155

TANDOĞAN, HALUK; 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:31-56

TUNÇ, RAMAZAN; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Gerçek İşleten Kavramı, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:234-246

TUNÇ, RAMAZAN; Çalınan Veya Gasbedilen Motorlu Araçların Sebep Oldukları Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:68-87

TUNÇ, RAMAZAN; Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı (I); YD.C:17, Ekim 1991, Sayı:4, s:525-539; (II), YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:169-187

TUNÇ, RAMAZAN; İfa İmkansızlığı; YD.C:28, Ocak-Nisan 2002, Sayı:1-2, s:104-122

TURAL, TURABİ; Tazminat Üzerine, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:155-189

ULUSAN, İLHAN; Çevre Kirlenmesinden Doğan Sorumlulukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:57-76

YAVUZ, NİHAT; Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı İle Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:101-107

YAVUZ, NİHAT; Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkındaki Yargıtay Uygulamasından Örnekler, YD.C:25, Temmuz 1999, Sayı:3, s:217-241

YAVUZ, NİHAT; Bilimsel Öğreti ve Uygulamada Yorum; YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:431-464

YAVUZ, NİHAT; Doğrudan Doğruya Temsil, Namı-ı Müstear, Dolayısıyla Temsil, İnançlı İşlem, Tarafta Muvazaa, Namı-ı Müstear ile Muvazaa İlişkisi, İspat Rejimi ve Kanuna Karşı Hile Kavramları ile Bunlara İlişkin Yargıtay Uygulaması, YD.C:27, Ocak-Nisan 2001, Sayı:1-2 s:63-100

YAVUZ, NİHAT; Eylemsel Sözleşme İlişkileri Kuramı Açısından Yargıtay Uygulamasına Eleştirisel Bir Yaklaşım (I); YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:448-466; (II), YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:80-101

YAVUZ, NİHAT; Genel İşlem Şartlarının Tanımı, Yorumu ve Denetlenmesi, YD.C:25, Ekim 1999, Sayı:4, s:570-603

YAZAR, MUAMMER; Ceza Hukuku İle Medeni Hukuk Arasındaki İlişki; YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:246-255

YILMAZ, HAMDİ; Sözleşme Görüşmelerinde Kusur “Culpa in Contrahendo” ve Sorumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:234-252

YILMAZ, HAMDİ; Tehlike Sorumluluğu ve Sorumlulukların Çatışması ; YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:294-308

ZENGİNGÜL, HAZAL; Sözleşmenin Yorumu; YD.C:19, Ekim 1993, Sayı:4, s:501-506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇLAR ÖZEL HUKUKU

 

ASLAN, İ.YILMAZ; Kapıdan Satış Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti ve Hükümleri; YD.C:23, Temmuz 1997, Sayı:3, s:329-340

ATEŞ, MUSTAFA; Factoring Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:133-144

AYSOY, NEJAT AYDIN; Kira Sorunu; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:231-233

BAHTİYAR, MEHMET; Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:76-98

BAYKAL, C.MURAT; Factoring Sözleşmesi, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:19-47

BAYKAL, C.MURAT; Tüketici ve Rekabetin Korunması Bakımından Gazete Promosyonları; YD.C:23, Temmuz 1997, Sayı:3, s:341-371

BOZBEL, SAVAŞ; İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler ve Bu Konuda 97/7 Sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair AT Yönergesi; YD.C:27, Ekim 2001, Sayı:4, s:749-788

DAYINLARLI, KEMAL; “Zamanaşımı-Zamanaşımının Kesilmesi”, “Satış Akdi-Bedelin İndirilmesi Davası”, “İstisna Akdi-Müteahhide Karşı İş Sahibinin Haklarının Zamanaşımı”(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:337-345

DAYINLARLI, KEMAL; Avukatın Medeni Sorumluluğu, BK.m.398/2 (Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:19, Ocak-Nisan 1993, Sayı:1-2, s:173-178

DAYINLARLI, KEMAL; Banka Garantisi(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:213-220

DAYINLARLI, KEMAL; Bir Alt Müteahhide Karşı Ana Müteahhidin Garanti Davasının Zamanaşımı(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:331-337

DAYINLARLI, KEMAL; Bir Gayrimenkulü Satın Alanlar Arasındaki Adi Şirket(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:347-351

DAYINLARLI, KEMAL; Borçlar Hukukunda Eser Sözleşmesi(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:184-189

DAYINLARLI, KEMAL; Borçlar Kanunu Madde 368, Eserdeki Ayıplar, Topoğraf Sözleşmesi, Borçlar Kanunu Madde 363 vd., Eser Kavramı, Zamanaşımı; YD.C:11, Ekim 1985, Sayı:4, s:519-527

DAYINLARLI, KEMAL; Borçlunun Temerrüdü, Temerrüt Faizinden Yüksek Zarar, Beyyine Külfeti, Kesin Hüküm İtirazı, Eser Sözleşmesi, İş Bedelinin Ödenmesi, Alacağın Temliki, Bir Gayrimenkul İnşaatına İlişkin Eser Sözleşmesi, Müteahhide Bedelin Ödenmesi, Alacağın Bir Kısmının Bir Bankaya Temliki, İş Sahibi Tarafından İtiraza Uğrayan Temlikin Geçerliliği, Bir Yandan İş Sahibi İle Diğer Yandan Müteahhit ve Banka Arasındaki Dava, Temlikin Geçerliliğini Kabul Eden Kanton Mahkemesi Kararı, Federal Mahkeme Tarafından Reddedilen İşverenin Karar Düzeltme Müracaatı (Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:161-171  

DAYINLARLI, KEMAL; Doktorun Akdi Sorumluluğu, BK.m.398/1-2 (Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:20, Ekim 1994, Sayı:4, s:542-549

DAYINLARLI, KEMAL; Eser Sözleşmelerinde Tahkim(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:164-169

DAYINLARLI, KEMAL; Eser Sözleşmesi(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:197-203

DAYINLARLI, KEMAL; Eser Sözleşmesi, Ayıplardan Dolayı Garanti Davası, SIA 118 Normunu İçeren Eser Sözleşmesi; Vefa(Geri Alım) Hakkının Kullanılması, BK.m.216/2; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:305-310

DAYINLARLI, KEMAL; Eser Sözleşmesi, Kararlaştırılan Bedelin Artırılması(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:544-545

DAYINLARLI, KEMAL; Havaleden Rücu Etme(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:194-202

DAYINLARLI, KEMAL; Kefalet(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:348-353

DAYINLARLI, KEMAL; Medeni Kanunun 151 ve 152.Maddeleri Arasındaki İlişki, İstisna Akdi- İfa İmkansızlığı, İstisna Akdi-Ayıba Karşı Tekeffül-Tamirat Davası(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:506-516

DAYINLARLI, KEMAL; Sanatkarın İşine İlişkin Davada Zamanaşımı(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:587-591

DAYINLARLI, KEMAL; Satım, Satılan Şeydeki Ayıp, Hataya Dayalı Dava İle Garanti Davasının Yarışması, Sözleşmeyi Devam Ettirmeme Hakkının Düşmesi, Bedelin İadesi Davasının Zamanaşımı. ”Pıcasso” Kararı Hakkında(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:200-214

DAYINLARLI, KEMAL; Tam Eser Sözleşmesi- Hukuki Niteliği- Fesih(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:836-839

DAYINLARLI, KEMAL; Ticari Satışta Temerrüt(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:387-391

DAYINLARLI, KEMAL; Vesaik Mukabili Akreditif(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:22, Ekim 1996, Sayı:4, s:576-583

DURA, SUAT; Eser (İstisna) Sözleşmesi (I); YD.C:9, Temmuz 1983, Sayı:3, s:308-328; (II), YD.C:9, Ekim 1983, Sayı:4, s:535-550; (III), YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:107-124

DURA, SUAT; Tellallık Sözleşmesi; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:75-95

GEMALMAZ, MEHMET SEMİH; Çevre Koruma Sorunu, Çevre Hakkı-Çevre Yasası ve Düşündürdükleri; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:312-346

KAMBER, KEMAL; Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:356-368

KARTAL, BİLAL; Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi (I); YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:96-113; (II), YD.C:9, Temmuz 1983, Sayı:3, s:329-338; (III), YD.C:9, Ekim 1983, Sayı:4, s:551-568

KUNT, İSMAİL HAKKI; Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye ve Yeniden İnşa Veya İmar Amacıyla Tahliye; YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:299-308

OKUR, İRFAN; Kiralanan Yapıdaki Bozukluğa Bağlı Olarak Zarar Gören Kiracının Zararının Tazmini İçin Yüklenicinin Sorumluluğuna Başvurmasında İmalatçının Sorumluluğu Hukukunun Uygulanması (I); YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:307-324; (II), YD.C:20, Ekim 1994, Sayı:4, s:484-500

ÖNAL, HİLMİ; Müvekkilin Ücret Ödeme Borcu ve Avukatlık Ücreti (I); YD.C:9, Temmuz 1983, Sayı:3, s:339-353; (II), YD.C:9, Ekim 1983, Sayı:4, s:569-578

ÖZKAN, ÖZGÜL; Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklamlar ve Tabi Olduğu Hükümler (I), YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:411-431; (II), YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:663-684

ÖZTÜRK, PINAR; Franchise Sözleşmesi, YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:458-489

TORUN, ENİS; İstisna Akdinde(Eser Sözleşmesinde) Eserin Götürü Yöntemle Saptanması ve Sonuçları(BK.m.365) (I); YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:410-427; (II), YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:567-584

ULAŞ, IŞIL; İdarenin Taraf Olduğu Eser Sözleşmeleriyle İlgili Olarak Bakanlar Kurulunca Çıkarılan Kararnamelerin Bu Sözleşmelere Etkisi Sorunu (I); YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:239-258; (II), YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:435-455

YAVUZ, LEVENT; Amerika Birleşik Devletleri’nde Tüketicinin Korunması; YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:171-177

YAVUZ, LEVENT; Tüketici Kredileri; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:68-75

YAVUZ, NİHAT; Kira Hukukunun Nedensiz Zenginleşme ve Vekaletsiz İşgörme Davaları İle İlgili Kimi Sorunları; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:52-67

YAVUZ, NİHAT; Kira Parasının Saptanmasına İlişkin Yargıtay Kararlarındaki Gelişmenin Sistematik Açıklaması (I); YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:134-183; (II), YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:283-311

YAVUZ, NİHAT; Kira Sözleşmesinde Kiralayanın Kiralananın Bozukluklarından Dolayı Sorumluluğu (I); YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:187-205; (II), YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:389-409

YAVUZ, NİHAT; Kiraya Verilen Taşınmazın Bir Başkasına(Üçüncü Kişiye) Devir Edilmesi Halinde Kiracının Hakları; YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:85-104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EŞYA HUKUKU

 

AKSOYLU, BEKİR; Kıyı Çizgisiyle İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri, YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:490-494

AKTÜRK, REBİİ; İslam Hukukunda Mülk Edinme ve Kullanma Hakkının Dokunulmazlığı ve Kamulaştırma; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:67-80

ARCAK, ALİ; Kamulaştırma Davalarının Açılması; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:814-820

ARCAK, ALİ; Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Ücret Alınması Sorunu; YD.C:1, Temmuz 1975, Sayı:3, s:39-49

ARIKAN, SERDAR; 3116 Ve 6831 Sayılı Yasalara Göre Orman Kadastrosuna İtiraz Davaları; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:157-178

AYGÜN, MUSTAFA YAŞAR; İlişkilerin Belirlenmesi bakımından Mülkiyet-Mezarlık-Orman; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:421-480

BOYACI, ENDER KAMİL; Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:153-191

DAYINLARLI, KEMAL; “Kat Mülkiyeti-Müteahhit ve Sanatkarların Kanuni İpoteği”, “Bir Kamusal Ödünç Alma Esnasında Bir Banka Nezdinde Tahvil Kaybedilmesi”, “Şart”(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:184-192

DAYINLARLI, KEMAL; İktisabi Müruruzaman (Kazandırıcı Zamanaşımı) Usucacapıo; YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:292-321

DAYINLARLI, KEMAL; İşçi ve Müteahhitlerin Kanuni İpotek Hakkı(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:390-393

DAYINLARLI, KEMAL; Tahkim, Hak ve Nesafete Göre Verilmiş Hakem Kararı, Mahkemenin İnceleme Yetkisi, Bir Gayrimenkul İrtifak Hakkının Kapsamı, İktisap Senedinin Yorumu(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:537-544

DOĞAN, İZZET; Boğaziçi Kanunu Kapsamında Kalan Bir Bölgede Kat Mülkiyetine Tabi Bir Binanın Çatı Katındaki Bağımsız Bölüm Terasa Katılmak Suretiyle Tam Kata Dönüştürülebilir mi?; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:177-183

DOĞANGÜN, TEMEL; Paydaş Veya Ortaklardan Biri Tarafından Üçüncü Şahsa Kiralanan Yerde Diğer Paydaş Veya Ortakların Talep Hakkı; YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:322-339

DÜZCEER, ALİ RIZA; Tapusuz Taşınmazlarda Zilyetliğin Teslimsiz İktisabı; YD.C:3, Temmuz 1977, Sayı:3, s:181-202

DÜZCEER, ALİ RIZA; Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal İktisapları; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:285-312

EMİNKAHYAGİL, CEM; Elbirliği Ortaklığı; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:77-93

ER, REFİK; Bankalar Açısından Araç Rehninin Menkul Rehni İçindeki Hukuki Durumu, YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:285-292

EROL, KEMAL; İpotek Kavramı ve Özellikleri (I); YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:315-324; (II), YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:589-599

GENÇKAYA, GÜRKAN AHMET; Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazilerin Mer’adan Ayrılması; YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:376-385

GÖKÇE, ERDOĞAN; Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamasından Doğan Ortak Gider Alacağı Davası Nasıl Hazırlanır ve Nasıl İncelenir?; YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:171-178

KARAHACIOĞLU, A.HAYDAR; 766 Sayılı Tapulama Kanununa Göre Taşınmaz Malların Paylaştırılması; YD.C:1, Nisan 1975, Sayı:2, s:49-56

KARAHACIOĞLU, A.HAYDAR; Tapulama Davalarında İhya; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:143-147

KARTAL, BİLAL; Orman ve Anayasa Mahkemesi Kararı; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:821-835

KAŞIKÇI, MEHMET; Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hakkında Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Düşünceler, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:292-301

KAŞIKÇI, MEHMET; Hazine Arazisinin Belediyeye Geçmesi Üzerine Düşünceler (I); YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:345-361; (II), YD.C:20, Ekim 1994, Sayı:4, s:525-541

KAŞIKÇI, MEHMET; Hukuk Açısından Toprak ve Tarım Reformu Kanunu; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:123-128

KAŞIKÇI, MEHMET; Tapulama Kanununun 54 üncü Maddesi ve Tatbikatı; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:133-150

KILIÇOĞLU, AHMET; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:289-322

KIZILAY, ERKAL; 6831 Sayılı Orman Kanununun 108/Son Maddesinin Uygulanması(Suç Nakil Vasıtalarının Müsaderesi); YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:192-199

KOÇ, KAHRAMAN; Şufa Bedeli Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararı Münasebetiyle; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:270-278

OKAN, H.HÜSNÜ; 6831 Sayılı Orman Kanununun Gayesi ve Düşünceler; YD.C:3, Temmuz 1977, Sayı:3, s:39-51

OZANALP, A.NUSRET; 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Yer Alan Hak Düşürücü Süreyle İlgili Düşünceler; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:271-282

ÖZDEMİR, H.HİLMİ; 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 46.Maddesi Açısından Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Uygulanmasından Doğan Zilyetliğe Dayanan Tapu İptal Davaları; YD.C:19, Ocak-Nisan 1993, Sayı:1-2, s:132-165

ÖZDEMİR, H.HİLMİ; Orman Kadastro Davaları; YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:322-380

ÖZDİL, ZEKAİ; Gecekondu Yıkımı; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:143-157

ÖZDİL, ZEKAİ; Müşterek Mülkiyete Yönelen Davalar ; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:70-74

ÖZDİL, ZEKAİ; Taşınmaz Mal Edinmede İyiniyet Kuralıyla İlgili Yeni Bir Uygulama; YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:486-491

ÖZGAN, AHMET; 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 29/II.Maddesinin Getirdiği Bir Yenilik Üzerine; YD.C:19, Ocak-Nisan 1993, Sayı:1-2, s:166-172

ÖZMEN, SABA; Kat İrtifakında Yönetim; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:127-176

SANCAR, MİTHAT; Cebri Artırma Yoluyla Satımlarda Önalım Hakkına İlişkin Bir Yargıtay Kararı (I); YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:449-465; (II), YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:72-87

SAPANOĞLU, SÜLEYMAN; Doldurma ve Kurutma Yolu İle Arazi Kazanılması; YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:309-330

SİRMEN, LALE; Kıyı Değişiklikleri (I); YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:809-828; (II), YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:83-105

SUNGURBEY, İSMET; Elbirliğiyle(İştirak Halinde) Mülkiyetin Ne Olduğu ve Elbirliği İlkesinin Yaşamsal Gücü; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:253-288

SURLU, MEHMET HANDAN; Mera Davaları ve Meraların Özel Mülkiyete Dönüşümünü Öngören Düzenlemeler; YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:178-202

TIRPAN, H.SABRİ; Yurdumuzda Gayrimenkul Davalarının Artış Nedenleri; YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:783-807

TURHAN, NEDİM; Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Yabancıların Mülk Edinmesine Ait Kurallar, YD.C:26, Ekim 2000, Sayı:4, s:636-646

USLUOĞLU, H.AVNİ; Orman Hukukuna Ait Bir Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:33-42

USLUOĞLU, H.AVNİ; Orman Kanununun 3302 Sayılı Kanunla Değişen 2.Maddesinin Düşündürdükleri; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:342-347

USLUOĞLU, H.AVNİ; Ormanlarda İdare Yasası; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:327-332

USLUOĞLU, H.AVNİ; Ormanlarda Üst ve İnşaat Hakkı; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:203-215

ÜNAL, ŞEREF; Karşılaştırmalı Hukukta Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Devrini Konu Alan Akitlerde Şekil Noksanlığı ve Hakkın Kötüye Kullanılması; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:213-221

YALÇIN, FİLİZ; Gayrimenkullerin Haricen Satımı; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:163-196

YAVUZ, LEVENT; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:347-354

YAVUZ, NİHAT; Ecrimisil Davalarının Uygulamada Duraksama Yaratan Bazı Sorunları (I); YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:512-542; (II), YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:37-67

YAVUZ, NİHAT; Ecrimisil Davalarının Uygulamada Duraksama Yaratan Bazı Sorunları (I); YD.C:17, Ekim 1991, Sayı:4, s:496-524; (II), YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:148-168; (III), YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:336-364

YAVUZ, NİHAT; Medeni Kanunun 656.Maddesinden Doğan Dava Türleri; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:95-106

YAVUZ, NİHAT; Paydaşlar Arasındaki Haksız İşgal Tazminatı(Ecrimisil) Davasında Yararlanmadan Alıkoyma(İntifadan Men) Sorunu; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:722-746

YAVUZ, NİHAT; Tapulu Taşınmazların Haricen Satışı ve Buna Hasren “Venire Contra Factum Proprium”(Çelişkili Davranış)-“Nemo Auditur”(Kötü Olarak Kazanılmış Durum Hukuksal Korumanın Dışında Kalır) ve “Culpa in Contrahendo”(Sözleşme Müzakerelerinde Kusur) Kavramları Hakkında Kısa Açıklamalar; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:270-300

YAVUZ, NİHAT; Culpa in Contrahendo ya da Asli Edim Yükümünden Bağımsız Yasal Borç İlişkisi Kuramı (Nazariyesi) Açısından Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı Nedeniyle Alıcının Talep Hakları; YD.C:28, Ocak-Nisan 2002, Sayı:1-2, s:61-103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDENİ USUL HUKUKU

 

AKBAŞ, EMİN; Yargılamanın Dili; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:21-27

ARSLAN, RAMAZAN; Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:156-183 (Bu Konuda Genel Görüşme ve Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:184-201)

AŞÇIOĞLU, ÇETİN; Yargıtay’da İnsan Unsuru ve Çalışma Yöntemi Sorunları; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:58-72

ATEŞ, MUSTAFA; Hukuk Muhakemeleri Usulünde Delil Sözleşmesi; YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:244-263

AYGÜN, MUSTAFA Y.; Davanın Açılmamış Sayılması, HUMK.m.409; YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:829-854

AYGÜN, MUSTAFA Y.; Senet; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:247-253

AYKONU, MUSTAFA SADRETTİN; Hukuk Mahkemelerinde Kısa Karar ve Gerekçeli Karar Sorunu; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:19-30

AYKONU, MUSTAFA; Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Zaman İtibariyle Uygulanmasına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:191-196

AYSOY, NEJAT AYDIN; Davaların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Kaynaklanan Uzama Nedenleri; YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:304-312

BAYKAL, ALİ; Adli Araverme Kaldırılmalı mıdır?; YD.C:6, Temmuz 1980, Sayı:3, s:273-276

BULGAN, ELİ / ERTİN, EMİN; Avrupa Birliğinde Avukatlık ve Türkiye; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:309-322

CİVELEK, ZEKİ; 2494 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki Duruma Göre Hukuk Usulümüzde Temyiz Süreleri ve Uygulaması; YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:400-410

DAYINLARLI, KEMAL; Neuchatel Hukuk Usulünde Hakem Kararlarına Karşı Temyiz Müracaatı; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:17-24

DİNÇKOL, ABDULLAH; Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Hak ve Nısfet; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:214-230

DOĞAN, MÜRSEL; Hukuk ve Adalet (I); YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:431-453; (II), YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:691-706

DOĞANAY, İSMAİL; Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Hangi Nev’i Kararıyla Bağlıdır?; YD.C:1, Nisan 1975, Sayı:2, s:20-31

DUMAN, İLKER HASAN; Yargıçlık Üstüne; YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:24-34

HADİMOĞLU, HALUK; Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar Kullanımı; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:9-19

HADİMOĞLU, HALUK; Yargıcın Toplumsal İşlevi ve İlişkileri; YD.C:2, Ekim 1976, Sayı:4, s:53-64

İNAN, ATİLLA; Genel Olarak İçtihatları Birleştirme Kurumu ve Sayıştayda İçtihatları Birleştirme; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:55-69

İNCEMAN, SONGÜL / İNCEMAN, ALİ; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Düşünceleri, YD.C:25, Ekim 1999, Sayı:4, s:516-548

İYİMAYA, AHMET; Kısmi Tazminat Davasına İlişkin Bazı Sorunlar; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:193-204

İYİMAYA, AHMET; Sorumluluk Davasının Açılmamış Sayılması; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:46-58

KARACABEY, ÖMER FARUK; Yargıç ve Sosyal Gerçek; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:91-100

KARAHACIOĞLU, A.HAYDAR; Tapulama Mahkemelerinde Davaların Uzaması Nedenleri; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:101-108

KARAYALÇIN, YAŞAR; İsviçre’de Tahkim; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:139-155

KARAYALÇIN, YAŞAR; Tahkim Sözleşmesinde Oybirliği Kaydı(Karar Tahlili); YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:629-634

KAŞIKÇI, MEHMET; Kesin Önel Verilirken Özen Gösterilecek Hususlar; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:343-355

KAŞIKÇI, MEHMET; Mer’aya İlişkin Uyuşmazlıklarda Yabancı Köyden Tanık Dinlenmesi Üzerine Düşünceler, YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:575-585

KIYAK, FAHRETTİN; Türkiye’de Üst Mahkemeler Kurulmalı mı?; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:11-32

KURU, BAKİ; Bugünkü Yapısı İçinde Yargıtay’ın İş Yükünü Azaltma Çareleri; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:37-57

LİVANELİOĞLU, M.SABRİ; Genel Kurullarda Karar Nisabı; YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:406-410

NALBANTOĞLU, CAHİT; Kanun Yararına Temyizin Düşündürdükleri; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:125-131

NALBANTOĞLU, CAHİT; Kesinleşme Yazısı; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:205-215

OSKAY, MUSTAFA; Tebligat Hukuku İle İlgili Sorunlar; YD.C:21, Ekim 1995, Sayı:4, s:500-511

ÖMEROĞLU, M.NİHAT; Adalet Organlarının Sorunları; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:27-38

ÖZDEMİR, ŞÜKRÜ; 1711 Sayılı Yasanın Getirdiği Sorunlar ve İstanbul’da Düzenlenen  Sempozyum; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:39-58

ÖZEKES, MUHAMMET; Medeni Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm, YD.C:26, Ekim 2000, Sayı:4, s:661-699

ÖZTUNA, SALİM; Adalet Hizmetlerinin Çabuklaştırılması Konusunda Usul Kanunları İle Diğer Mevzuatta Yapılması Uygun Bulunan Değişiklikler Hakkında Düşünceler; YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:7-23

SAYINALP, NİHAT; Hukuk Davalarında Gıyap Kararının Sonuçları; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:83-93

SELÇUK, SAMİ; Konumu Açısından Yargıtay ve Üst(İstinaf) Mahkemeler Sorunu; YD.C:2, Ekim 1976, Sayı:4, s:33-51

SELÇUK, SAMİ; Temyiz Yolu Denetimi ve Sınırları, YD.C:27, Ocak-Nisan 2001, Sayı:1-2, s:5-46

SELÇUK, SAMİ; Yargılamada Nesnellik Bağlamında Yazılı Hukuk ve Yargıç İlişkisi; YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:213-216

SELÇUK, SAMİ; Yargıtayın(Bozma Mahkemesinin) ve Temyiz Yolunun İyi Algılanması ve Kurumsallaşması Sorunları; YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:19-44

SERİM, EKREM; Hakimin Hukuku Resen Uygulaması(Karar Eleştirisi); YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:540-541

SEYHUN, ŞERAFETTİN; Hukuk Muhakeme Usulünde Kısa Karar Sorunu; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:5-8

SUNGURTEKİN, MERAL; Karar Düzeltmenin Kanun Yolu Niteliği ve Karar Düzeltme Dilekçesinde Sebep Gösterme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Meselesi; YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:471-489

SURLU, MEHMET HANDAN; Türk Hukuk Uygulamasının Tarihsel Perspektifi Açısından İstinaf (Üst) Mahkemeleri veya Türk Yargı Sisteminin Dinmeyen Özlemi, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:275-291

ŞEKERCİ, ERSİN; Medeni Usul Hukukunda ve İdari Yargılama Usulünde Derdestlik (I); YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:206-226; (II), YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:396-409

ŞENER, ORUÇ HAMİ; Medeni Yargılama Hukukunda Tarafların İsticvabı; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:59-76

ŞENGEL, BERKANT; Delil Sözleşmesi, YD.C:24, Temmuz 1998, Sayı:3, s:266-284 

TAYLAN, ERBAY; Kadı Yargısı; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:235-242

TURHAN, NEDİM; Kazanılmış Hak Kavramı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bu Konu İle İlgili Bir Kararı Üzerine Düşünceler; YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:461-475

TÜRKÇAPAR, TAHSİN; Mahkeme Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu ve Takdir; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:255-265

ULUKAPI, ÖMER; Medeni Usul Hukukunda Derdestlik ve Sonuçları; YD.C:21, Ekim 1995, Sayı:4, s:395-445

USLUOĞLU, H.AVNİ; Ormanlara Ait Uyuşmazlıklarda Husumet; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:133-138

ÜNAL, ŞEREF; Kanunu Bilmemenin Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Önemi; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:221-233

ÜSTÜNDAĞ, SAİM; Mukayeseli Hukukta Yargıtay Örnekleri ve Türk Yargıtayı; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:73-93

YAVUZ, CEVDET; Fransa’da İspat Külfeti İle İlgili Son İçtihat Gelişmeleri; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:31-50

YAVUZ, NİHAT; Adli İspat; YD.C:1, Nisan 1975, Sayı:2, s:133-150

YAVUZ, NİHAT; Hukuk Davalarında Feragat ve Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin En Son Bir Kararı Üzerine Düşünceler; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:197-204

YAVUZ, NİHAT; Hukuk Davalarında İkrar; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:73-87

YAVUZ, NİHAT; Mukayeseli Hukuk Açısından Dava Açılmasının İyiniyetli Zilyedi Hangi Andan İtibaren Kötü Niyetli Zilyet Haline Sokacağı Sorunu; YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:582-599

YENER, ORHAN; Tabii Yargı Yolu; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:17-22

YILDIRIM (DEREN), NEVHİS; Dava Şartı Olarak Hukuki Himaye İhtiyacına Eleştirisel Bir Bakış; YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:224-243

YILDIRIM (DEREN), NEVHİS; Kollektif Hukuki Himaye Medeni Usul Hukukunda Sorun Başlangıcı mı, Etkin Hukuki Himayenin Vazgeçilmez Unsuru mu? (I); YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:137-154; (II), YD.C:23, Temmuz 1997, Sayı:3, s:308-328

YILMAZ, EJDER; Hukuk Davalarında Taraf Ehliyeti İle İlgili Bir İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:202-232 (Bu Konuda Genel Görüşme ve Sunulan  Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:233-241)

YILMAZ, EJDER; Hukuk Yargılama Yöntemleri Yasasındaki Para Cezalarının 12.6.1979 Gün ve 2248 Sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Yasa Yapma Tekniği; YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:27-40

YILMAZ, ORHAN; İhtiyati Tedbirlerde Görev ve Yetki; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:267-278

YILMAZ, ORHAN; Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Sulh; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:89-99

YILMAZ, ORHAN; Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:369-382

YÜCEL, MUSTAFA T.; İstinaf Sorunu, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:68-83

ZEYNELOĞLU, AHMET; Üst Mahkemelerin Kurulması Ülkemiz İçin Yararlı Değildir; YD.C:1, Temmuz 1975, Sayı:3, s:116-124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TİCARET HUKUKU

 

AKKURT, ZÜLAL; Joint Venture ve Konsorsiyum’un Türk Hukukundaki Yeri; YD.C:27, Ekim 2001, Sayı:4, s:729-748

ANTMEN, ALPAY; Karşılıksız Çek, Karşılıksız Çekin Hukuki ve Cezai Sonuçları (I); YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:505-524; (II), YD.C:19, Ocak-Nisan 1993, Sayı:1-2, s:113-131; (III), YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:315-341

BATTAL, AHMET; Açık Poliçe İle Açığa İmzalı Adi Senetlerin Karşılaştırılması ve Bir Sonuç; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:93-107

BATTAL, AHMET; Bir Alan Araştırması Işığında Sermaye Şirketlerinin Sorumluluğu Konusundaki Hukuki Bilgi Eksikliğinin Olumsuz Sonuçları ve Perdenin Kaldırılması Teorisi Yardımıyla Giderilmesi, YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:645-662  

BATTAL, AHMET; Tacir Gibi Sorumlu Olan (TK.14/3), Tacir Olmanın Hangi Sonuçlarına Tabi Tutulmalıdır?; YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:539-556

BOZBEL, SAVAŞ; Alman Ticaret Kanunu Reformu, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:247-260

DAYINLARLI, KEMAL; Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif(Bankalar Hukuku); YD.C:16, Temmuz 1990, Sayı:3, s:406-423

DAYINLARLI, KEMAL; Eurocheque ve Banka Kartı(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:23, Temmuz 1997, Sayı:3, s:385-392

DEĞİRMENCİ, VELİ; Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine Karşı Şikayet İİK.m.170/a; YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:466-486

DOĞANAY, İSMAİL; Anonim Şirketlerin Tahvil Çıkarma Nedenleri ve Tahvil Çıkarılması Halinde, Çıkarılacak Tahvil Miktarına Esas Alınması Gereken Bilanço, Acaba “Ara Bilanço”mu, Yoksa “Yıl Sonu” Bilançosu mudur?; YD.C:2, Ekim 1976, Sayı:4, s:99-113

DOĞANAY, İSMAİL; Denizde Kurtarma ve Yardım; YD.C:4, Ekim 1978, Sayı:4, s:529-550

DOĞANAY, İSMAİL; Denizde Yolcu Taşıma Mukavelesi; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:125-140

DOĞANAY, İSMAİL; Kaptan “Gemi Adamı” Değil midir?; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:49-68

DOĞANAY, İSMAİL; Müşterek(Büyük) Avarya Çeşitleri; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:107-123

DOĞANAY, İSMAİL; Müşterek(Büyük) Avarya Sayılan Haller Nelerdir?; YD.C:3, Temmuz-Ekim 1977, Sayı:3-4, s:229-245

DOĞANAY, İSMAİL; Müşterek(Büyük) Avarya ve Dispeç; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:153-168

DOĞANAY, İSMAİL; Müşterek(Büyük) ve Hususi Avaryalar; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:165-178

DOĞANAY, İSMAİL; Sigorta Poliçesi Genel Şartları İle Dava Zamanaşımı Süresinin Uzatılıp Kısaltılması Mümkün müdür?; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:193-209

DOĞANAY, İSMAİL; Türk Ticaret Kanununun (Zirai Sigorta) İle İlgili Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:297-315

DURA, SUAT; Ticari Temsil Yetkisi(Prokura) ve Ticari Vekillerin Temsil Yetkileri (I); YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:428-439; (II), YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:585-599

ER, REFİK; Çekten Cayma ve Çekin Ödenmesinin Men’i; YD.C:22, Temmuz 1996, Sayı:3, s:364-375

ERGÜN, MEVCİ; Konişmentolarda Def’iler; YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:219-228

ERİŞ, GÖNEN; Açık Emre Yazılı Senet(Bono) ve Bazı Sorunlar (I); YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:175-189; (II), YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:317-326

ERİŞ, GÖNEN; Ayrıcalıklı Pay Senetleri (I); YD.C:5, Ekim 1979, Sayı:4, s:915-925; (II), YD.C:6, Ocak-Nisan 1980, Sayı:1-2, s:195-217

ERMAN, EYÜP SABRİ; Limited Şirketlerde Teşkilat, Yönetim ve Sorumluluk; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:47-61

GÜCÜK, TURGUT; Türk Ticaret Kanunu Değişikliği Üzerine Düşünceler; YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:98-103

GÜRBÜZ, A.HULUSİ; Banka Mevduat Sertifikaları ve Hamiline Mevduat Cüzdanları Kıymetli Evrak Niteliğindedir; YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:600-637

GÜRZUMAR, OSMAN BERAT; Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler; YD.C:20, Ekim 1994, Sayı:4, s:501-524 

GÜVEN, MUSTAFA; Kusurlu Karşılıksız Çek ve Karşılıksız Çek Suçu; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:238-262

İYİMAYA, AHMET; Hatır Taşımacılığı; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:747-771

İYİMAYA, AHMET; Taşıma Sözleşmesine İlişkin Bazı Sorunlar; YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:282-298

İYİMAYA, AHMET; Tazminat Alacaklarına Ödeme Yeri Banka İskonto Haddi Oranında Ticari Temerrüt Faizi Yürütülmesi; YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:307-317

KADILAR, B.CAHİT; Sigorta Hukuku Üzerine Bir İçtihadın Düşündürdükleri; YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:102-115

KARA, GANİMET GÖNÜL; Anonim Ortaklıkta Tahviller; YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:349-358

KAYA, ALİ; Eski ve Bugünkü Hukukumuzda Şirketler; YD.C:10, Ekim 1984, Sayı:4, s:509-522

KAYAR, İSMAİL; Anonim ve Limited Ortaklıklarda Mali durumun Bozulması Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:482-490

MUTLUAY, M.KEMAL; Zamanaşımına Uğramış Bononun Takip ve Maddi Hukuktaki Yeri; YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:560-566

ÖKTEMER, Y.SEMİH; Kambiyo Senetlerinde Faiz Sorunu; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:307-314

ÖZDİL, ORHAN; Hukuki Himaye Sigortası; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:333-356

ÖZTÜRK, SİNAN; Çekte İbraz; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:525-556

SOMUNCUOĞLU, ÜNAL; Banka Kredi Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme; YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:487-492

SUCU, NAİL; Anonim Ortaklıklarda Pay Senedinin Sahibine Sağladığı Haklar (I); YD.C:6, Temmuz 1980, Sayı:3, s:325-338; (II), YD.C:6, Ekim 1980, Sayı:4, s:538-559

ŞAHİNALP, KAAN; Türk Hukukunda Endüstriyel Tasarımlar, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:302-336

ŞAHİNALP, KAAN; Türk Hukukunda Joint Venture’ların Hukuki Yapısı ve Niteliği ile Joint Venture’larda Karşılaşılan Sorunlar; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:481-524

ŞEN, ERSAN; Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkı; YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:490-504

ŞENER, ORUÇ HAMİ; Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Kuruluştan Doğan Sorumluluğun Sulh Veya İbra Yoluyla Sona erdirilmesine Engel Olabilme Hakkı; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:88-97

ŞENGEL, BERKANT; Reklamlarda Haksız Rekabet, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:459-473

ŞİMŞEK, EDİP; Anonim Ortaklıkların Kuruluştan Önce Yürütme ve Yargı Organları Tarafından Denetimi; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:85-93

ŞİMŞEK, EDİP; Kambiyo Senetleri ve Hukuki İlişki Sorunu; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:281-296

TAYLAN, ERBAY; Banka Çeki İle Ödeme; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:169-174

TAYLAN, ERBAY; Sigorta Hukukunda Kusur Sorumluluk İlişkisi; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:179-186

ULUSOY, EROL; Ticaret Hukukuyla İlgili İnşai Davalar, YD.C:26, Temmuz 2000, Sayı:3, s:474-481

ÜNAL, SÜLEYMAN; İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Kararlarına Karşı İptal Davası Açılabilir mi?; YD.C:17, Ekim 1991, Sayı:4, s:540-553

VURAL, GÜVEN; Cari Hesap Sözleşmesi (I); YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:600-611; (II), YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:206-219

YARBAŞ, FEVZİ; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Defter ve Belgelerin Saklanması ve Ziyaı; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:145-156

YILDIZ, ŞÜKRÜ; Tahvil Sahipleri Genel Kurulu; YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:543-559

YILDIZ, ŞÜKRÜ; Türk Hukukunda Sigorta Acentası Olabilme Şartları; YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:273-291

ZEYNELOĞLU, AHMET; Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Zorunludur; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:141-146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİRAS HUKUKU

 

ALP, TAHİR; Mahfuz Hisseli Mirasçı Tenkis Davası Sonunda Ne Alabilir?; YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:112-128

ALP, TAHİR; Tenkis, Yanlış Anlaşılan Bir Karar ve Bir Makale; YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:95-99

AYKONU, MUSTAFA; İptal ve Tenkis Davalarına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:135-142

DAYINLARLI, KEMAL; Miras Hukuku(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:355-361

DAYINLARLI, KEMAL; Mirasçı Belgesi(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:19, Ekim 1993, Sayı:4, s:507-511

DEMİR, MEHMET; Olumlu Miras Sözleşmeleri; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:279-294

ERTAŞ, ŞEREF; Kamu Yararına Yapılan Teberruların Normal Teberrularla Birlikte Tenkisinden Doğan Problemlerin Çözümü; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:257-269

FRANKO, İ.NİSİM; Sağ Kalan Eşin İntifa Hakkı Seçiminde Şekil ve Müddet Problemi; YD.C:9, Temmuz 1983, Sayı:3, s:290-307

FRANKO, NİSİM İ.; Medeni Kanunun 444/1 Madde ve Fıkrasına Göre İntifaın Seçilmiş Olmasının Tereke Borçları ve Mirasa Müteallik Hakların İstimali Bakımından Tesirleri; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:133-145 

FRANKO, NİSİM İ.; Sağ Kalan Eşin İntifaında Teminat Müessesesi; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:127-142

GÖKÇE, ERDOĞAN; Tenkis Davasında Deliller Nasıl Toplanır; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:295-306

GÜRÜN, LALE; Mirasın taksimi ve Sonuçları (Taksimde Takip Edilecek Usul) (I); YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:293-314; (II), YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:546-569

HOŞLAN, OSMAN; Mirasçının Alacaklısının Mirasın Reddini İptal Ettirebilmesi Hakkı; YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:318-335

KARAYALÇIN, YAŞAR; Mirasçının Muvazaa Nedeniyle İptal Davası Açma Hakkı Var mıdır?; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:323-337

ŞENER, ESAT; İntifa Hakkını Seçen Eşin Tenkis Davası Açması ve Mal Ortaklığı Rejiminde Füruun Saklı Payının Azalması; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:273-279

ŞENER, ESAT; Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması; YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:115-134

ŞENER, ESAT; Miras Hukukunda Birtakım Süreler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:704-721

ŞENER, ESAT; Miras Hukukunda İadenin Yeri ve Önemi; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:11-38

ŞENER, ESAT; Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi ve Benzeri Haller; YD.C:2, Nisan 1976, Sayı:2, s:81-104

ŞENER, ESAT; Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi ve Benzeri Haller; YD.C:2, Temmuz 1976, Sayı:3, s:101-125

ŞENER, ESAT; Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi ve Benzeri Haller; YD.C:2, Ekim 1976, Sayı:4, s:71-97

ŞENER, ESAT; Saklı Pay ve Tasarruf Nisabının Düşündürücü Yönleri; YD.C:1, Nisan 1975, Sayı:2, s:9-19

ŞENER, ESAT; Tenkis Davalarının Düşündürücü Yönleri; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:5-23

ŞENER, ESAT; Tereke Hakkında İhtiyati Tedbirler ve Mirasın Resmen İdaresi; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:81-94

ŞENER, ESAT; Tereke ve Saklı Payın Hesaplanması; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:5-21

TURHAN, NEDİM; Açılmış Bir Mirasta, Miras Payının Devrinde Şekil Sorunu ve Hukuk Genel Kurulunun 6.11.1996 gün ve 1996/14-569-734 Sayılı Kararının Eleştirisi; YD.C:23, Ekim 1997, Sayı:4, s:491-500

TURHAN, NEDİM; Miras Hukukunun Temel Terimlerinin Açıklanması; YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:129-147

TURHAN, NEDİM; Mirasta İade; YD.C:22, Ekim 1996, Sayı:4, s:537-571

YILDIRIM, MUSTAFA FADIL; Beklenen(Açılmamış Bir Terekedeki) Miras Hakkının Devri Sözleşmesi (I); YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:109-144; (II), YD.C:21, Temmuz 1995, Sayı:3, s:278-293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ HUKUKU

 

AKINTÜRK TÜRMEN, HÜLYA; Türk İstihdam Piyasasının Mevcut Durumu ve Yeniden Yapılandırılma İhtiyacı, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:201-233

AKINTÜRK TÜRKMEN, HÜLYA; İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyeti Açısından Ödünç İş İlişkilerinin Değerlendirilmesi, YD.C:25, Temmuz 1999, Sayı:3, s:338-357

AKINTÜRK TÜRKMEN, HÜLYA; İşgücüne Yönelik Olarak İşçinin Üçüncü Bir Kişiye Devri: Ödünç İş İlişkisi, YD.C:25, Ocak-Nisan 1999, Sayı:1-2, s:130-149 

AKİPEK, M.GÜNDÜZ; Türkiye’de Çalıştırılan Hürriyeti Kısıtlanmış Kişilerin Sosyal Güvenlik Hakları; YD.C:3, Nisan 1977, Sayı:2, s:151-153

AKTAY, A.NİZAMETTİN; 1475 Sayılı İş Kanununun Eleştirilen Düzenlemeleri ve Mevcut Durumun Düzeltilmesi; YD.C:18, Ekim 1992, Sayı:4, s:525-539

ALPAR, EROL; Türk Hukukunda Grev Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Çözüm Yolları; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:772-813

ANTALYA, O.GÖKHAN; Hizmet Akdinin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği (I); YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:123-141; (II), YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:298-304; (III), YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:456-480

ANTALYA, O.GÖKHAN; Türk Hukukunda Sendika Özgürlüğü; YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:396-408

ARICI, KADİR; İşverenin Yönetim Hakkının Muhtevası; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:160-176

BAYKAL, ALİ; Çalıştırılan Hükümlülerin Sosyal Sigorta İle İlişkileri; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:137-142

BOZKURT, H.ARGUN; Sanatçıların Sosyal Güvenlik Hukuku; YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:161-183

CENTEL, TANKUT; İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarının Uygulamadaki Yönlendirici Etkileri; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:361-369 (Bu Konuda Genel Görüşme ve Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:370-436)

COŞAR, VEDAT AHSEN; Sporcuların İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Hukuku Yönünden Statüleri; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:143-154

ÇAKAR, MÜJDAT; Bireysel İş Hukuku Açısından Kapıcıların Hukuki Durumu; YD.C:11, Ocak-Nisan 1985, Sayı:1-2, s:130-155

ÇELİK, ÇELİK AHMET; Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri; YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:130-160

ÇELİK, NURİ; Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması ve Uygulanmasında Yargıtay Kararlarının Etkisi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:521-535 (Bu Konuda Genel Görüşme ve  Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:536-551)

ÇENBERCİ, MUSTAFA; İşverenin Çalıştırdığı Sigortalıların Kuruma Bildirme Yükümünü Yerine Getirmesi; YD.C:1, Ocak 1975, Sayı:1, s:24-48

DOĞAN, MÜRSEL; Türk İş Hukukunda İbra Sözleşmesi; YD.C:5, Ocak 1979, Sayı:1, s:157-193

EKONOMİ, MÜNİR; Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma  Açısından Yargıtay Kararlarının Etkisi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:441-465 (Bu Konuda Genel Görüşme ve  Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:466-492)

ERGİN, BERİN; İşverenin Değişmesinin Hizmet Sözleşmelerine ve Toplu İş Sözleşmelerine Etkisi ve Yargıtay Kararları; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:98-122

ERKAN, GÜLSEVİN; İş Hukuku İle Sosyal Sigorta Açısından Çırakların Hukuksal Durumları; YD.C:2, Ocak 1976, Sayı:1, s:95-102

GÜLMEZ, MESUT; Cumhuriyetin Birinci İş Yasası Tasarısı; YD.C:7, Ocak-Nisan 1981, Sayı:1-2, s:175-198

GÜNAY, CEVDET İLHAN; Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve Askerlik Borçlanmasının Kıdem Süresine Etkisi; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:108-120

İYİMAYA, AHMET; Sorumluluk ve İş Hukuku Yönünden Hastalık; YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:497-518

KUTAL, METİN; “Sendika Özgürlüğünün Korunması” Açısından Yargıtay’ın Türk İş Hukukunun Gelişmesine Etkileri; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:493-510 (Bu Konuda Genel Görüşme ve  Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:511-520)

MANGIR, MİNE – KÖKSAL, AYSEL; Türk İş Hukukunda Çalışan Çocuklar; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:342-346

MOLLAMAHMUTOĞLU, HAMDİ; İş Hukukunda İşçinin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması Yönünde Bir Yaklaşım (I); YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:114-122; (II), YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:279-287

OĞUZMAN, KEMAL; Toplu İş Uyuşmazlıkları Alanında Yargıtay Kararların Etkisi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:552-559 (Bu Konuda Genel Görüşme ve  Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:560-571)  

ÖZDEMİR, REFET; 1848 Devriminden Sonraki Oluşum; YD.C:4, Ekim 1978, Sayı:4, s:551-557

ÖZDEMİR, REFET; Amerika Birleşik Devletlerinde İşçi Sendikacılığının Oluşumu; YD.C:5, Nisan 1979, Sayı:2, s:361-371

ÖZDEMİR, REFET; Fransız İş Hukukunun Oluşumu; YD.C:4, Temmuz 1978, Sayı:3, s:357-367

ÖZDEMİR, REFET; Fransız İş Mahkemeleri; YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:217-231

ÖZTUNA, SALİM; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapan Yasanın Yürürlüğünden Sonra İş Mahkemelerine İdarece Açılacak Davalarda Tebligat Ücretleri Sorunu; YD.C:7, Ekim 1981, Sayı:4, s:612-615

SERİM, EKREM; Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim, YD.C:26, Ocak-Nisan 2000, Sayı:1-2, s:190-200

SOYER, M.POLAT; Zarara Yatkın İşlerde İşçinin Sorumluluğu; YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:386-395

ŞAKAR, MÜJDAT; Avrupa Konseyi Çerçevesinde Göçmen İşçilerin Sosyal Güvenliği; YD.C:9, Temmuz 1983, Sayı:3, s:239-252

ŞEN, MURAT; İş Hukukunda Askerlik Yükümlülüğü Nedeniyle İşten Ayrılmanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Askerliğini Bedelli Olarak Yapanların Hizmet Akitlerinin Durumu; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:557-596

TUNÇ, HASAN; İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin Feshine Karşı Korunması; YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:481-496

TUNÇOMAĞ, KENAN; İş Kazasından Doğan Sorumluluk ve Yargıtay Kararları; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:572-590 (Bu Konuda Genel Görüşme ve  Sunulan Tebliğler; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:591-609)

USTA, OSMAN; Türk İş Hukukunda Kapıcılık, YD.C:25, Temmuz 1999, Sayı:3, s:358-398

YALÇINDUMAN, TÜRKER; İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, YD.C:25, Ocak-Nisan 1999, Sayı:1-2, s:150-168

 

İCRA İFLAS HUKUKU

 

ANTALYA, O.GÖKHAN; İcranın İadesi; YD.C:9, Ekim 1983, Sayı:4, s:579-585

ASİLBAY, İBRAHİM HALİL; Uygulamada İcra İflas Yasasının 68b Maddesi ve Eleştirisi; YD.C:27, Temmuz 2001, Sayı:3, s:597-605

AYGÜN, MUSTAFA Y.; Yasa Boşluğu ve Özel Bir İflas Biçimi İle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine, YD.C:25, Ocak-Nisan 1999, Sayı:1-2, s:97-129

DELİDUMAN, SEYİTHAN; Haciz Tutanağının Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hükmünde Sayılması (İİK.m.105,I), YD.C:25, Temmuz 1999, Sayı:3, s:334-337

ERDOĞAN, İHSAN; Konkordatonun Müşterek Borçlulara ve Kefillere Etkisi, İİK.m.295 (I); YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:158-169; (II), YD.C:10, Temmuz 1984, Sayı:3, s:318-331

ERMAN, EYÜP SABRİ; İtirazlı İhalede Bedel Nasıl Güvence Altına Alınabilir? Böyle Bir Halde Banka Kefaletinden Başka Teminat Gösterilebilir mi?; YD.C:2, Ekim 1976, Sayı:4, s:115-120

KAYGANACIOĞLU, MUSTAFA; İcra Hukukunda İstihkak Davası (I); YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:638-664; (II), YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:114-136

MUTLUAY, M.KEMAL; Kambiyo Senetlerine Dayalı Özel Takip Yolunda Borçlunun Borca İtirazı ve Sonuçları; YD.C:5, Temmuz 1979, Sayı:3, s:557-578

ÖKTEMER, Y.SEMİH; İcra İflas Kanununun 68/b ve 150/1.Maddelerine İlişkin Uygulama; YD.C:23, Ocak-Nisan 1997, Sayı:1-2, s:155-170

ÖKTEMER, Y.SEMİH; İflas İsteğinden Vazgeçme; YD.C:8, Ocak-Nisan 1982, Sayı:1-2, s:220-236

ÖKTEMER, Y.SEMİH; İhalenin Feshi Davasını Açma Hakkı; YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:396-411

ÖKTEMER, Y.SEMİH; Konkordatoda Teminat Sorunu, YD.C:3, Ocak 1977, Sayı:1, s:159-163

ÖNEN, ERGUN; Hacze İmtiyazlı(Takipsiz) İştirak; YD.C:10, Ocak-Nisan 1984, Sayı:1-2, s:130-157

TANRIVER, SÜHA; İcranın İadesi; YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:567-582

TANRIVER, SÜHA; Konkordato Mühletinin Kaldırılması; YD.C:21, Ekim 1995, Sayı:4, s:491-499

UYAR, TALİH; “Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle” Yapılan İlamsız Tahliye Takiplerinde İtirazın Tetkik Merciince İncelenmesi; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:263-270

UYAR, TALİH; İcra Hukukunda Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçu; YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:560-566

UYAR, TALİH; İcra ve İflas Hukukundaki İptal Davalarında Yargılama; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:130-147

UYAR, TALİH; Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde “Borca İtiraz”ın İncelenmesi; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:123-162

UYAR, TALİH; Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca İtiraz Sebeplerinin İncelenmesi (İİK.m.169/a), YD.C:27, Ocak-Nisan 2001, Sayı:1-2 s:173-224

UYAR, TALİH; Kambiyo Senetlerine İlişkin Özel Takip Yoluna Konu Olabilecek Senetler; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:126-152

UYAR, TALİH; Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan İlamsız Tahliye Takiplerinde “Takip Talebi”nin İçeriği; YD.C:13, Ekim 1987, Sayı:4, s:519-531

UYAR, TALİH; Olumsuz Tesbit Davalarında İspat Yükü; YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:104-113

UYAR, TALİH; Takip Hukukunda İtirazın İptali Davası, İİY.m.67; YD.C:11, Temmuz 1985, Sayı:3, s:265-281

UYAR, TALİH; Takip Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İİK.m.68; YD.C:9, Ocak-Nisan 1983, Sayı:1-2, s:137-159

UYAR, TALİH; Takip Hukukunda Olumsuz Tesbit ve Geri Alma Davaları(İİK.m.72); YD.C:7, Temmuz 1981, Sayı:3, s:359-385

UYAR, TALİH; Takip Hukukunda Şikayet; YD.C:8, Temmuz 1982, Sayı:3, s:440-464

UYAR, TALİH; Tetkik Merciinde Yargılama Usulü; İİK.m.18; YD.C:6, Temmuz 1980, Sayı:3, s:339-359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

 

AKINCI, ZİYA; Milletlerarası Ticaret ve Çevre Hukuku; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:213-239

BEREKET, ZUHAL; Türk Hukuku Açısından Vatandaşın İade Edilmezliği Kuralı; YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:21-41

CİNCOZ, SİNA; İrade Muhtariyeti Prensibi Üzerine Düşünceler; YD.C:1, Ekim 1975, Sayı:4, s:161-176

DAYINLARLI, KEMAL; Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Tahkim; YD.C:21, Ocak-Nisan 1995, Sayı:1-2, s:179-182

DAYINLARLI, KEMAL; Milletlerarası Tahkim(Federal Mahkeme İçtihadı); YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:362-367

ERGÜN, ZAFER; Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi ve Tanınması Arasındaki Ortak ve Farklı Yönler; YD.C:22, Ocak-Nisan 1996, Sayı:1-2, s:179-189

KAMACI, MAHMUT; Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Nafaka ve Bu Konudaki Türkiye’nin Katıldığı Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, YD.C:24, Ekim 1998, Sayı:4, s:508-539 

ÖZDEMİR, ŞÜKRÜ; Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:121-126

ÖZDEMİR, ŞÜKRÜ; Yurt Dışında Alınan Boşanma Kararlarının Türkiye’deki Etkisi; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:8-16

ÖZTÜRK, PINAR; Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfiziyle İlgili 10 Haziran 1958 Tarihli New York Sözleşmesi ve Türk Hukukundaki Yeri; YD.C:24, Ocak-Nisan 1998, Sayı:1-2, s:184-207

ÖZTÜRK, SİNAN; Avrupa Topluluğunda Serbest Dolaşım İlkesi ve Türk İşçilerin Hukuki Statüsünün Bu İlke Açısından İncelenmesi, YD.C:26, Ekim 2000, Sayı:4, s:720-744

SEZER, ÖZGEN; Savaşta İşgal(Occupatıo Bellica); YD.C:4, Ocak-Nisan 1978, Sayı:1-2, s:41-60

ŞAKAR, MÜJDAT; Türk Devletler Hususi Hukukunda Locus Regit Actum Kuralı; YD.C:8, Ekim 1982, Sayı:4, s:536-549

TURHAN, NEDİM; Devletler Özel Hukukunda Kamu Düzeni, YD.C:27, Ocak-Nisan 2001, Sayı:1-2 s:225-238

ÜNAL, ŞEREF; Akde Muhalefet ve Cezai Şart; YD.C:16, Temmuz 1990, Sayı:3, s:428-430

ÜNAL, ŞEREF; Ayrılık ve Velayetin Düzenlenmesi; YD.C:19, Ekim 1993, Sayı:4, s:512-514

ÜNAL, ŞEREF; Boşanma ; YD.C:13, Ocak-Nisan 1987, Sayı:1-2, s:165-171

ÜNAL, ŞEREF; Boşanma ve Velayetin Tevdii; YD.C:12, Ekim 1986, Sayı:4, s:517-524

ÜNAL, ŞEREF; Boşanma ve Velayetin Tevdii; YD.C:17, Ekim 1991, Sayı:4, s:557-561

ÜNAL, ŞEREF; Boşanma; YD.C:12, Temmuz 1986, Sayı:3, s:346-351

ÜNAL, ŞEREF; Boşanmada Uygulanacak Hukuk; YD.C:20, Ocak-Nisan 1994, Sayı:1-2, s:190-194

ÜNAL, ŞEREF; Boşanmada Yetkili Mahkeme; YD.C:19, Ocak-Nisan 1993, Sayı:1-2, s:179-181

ÜNAL, ŞEREF; Boşanmadan Sonra Nafaka ve Uygulanacak Hukuk; YD.C:20, Temmuz 1994, Sayı:3, s:368-371

ÜNAL, ŞEREF; Evlenme Akdinin Şekli; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:178-182

ÜNAL, ŞEREF; Evlenmenin Umumi Hükümleri; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3, s:352-355

ÜNAL, ŞEREF; Haksız Fiil, Manevi Tazminat, Kazanç Kaybı ve Tedavi Masrafları; YD.C:18, Temmuz 1992, Sayı:3, s:421-424

ÜNAL, ŞEREF; Nafaka Yükümlülüğü; YD.C:16, Ekim 1990, Sayı:4, s:596-600

ÜNAL, ŞEREF; Nafaka; YD.C:14, Ocak-Nisan 1988, Sayı:1-2, s:193-197

ÜNAL, ŞEREF; Nesebin Reddi; YD.C:13, Temmuz 1987, Sayı:3, s:354-360

ÜNAL, ŞEREF; Nişanın Bozulmasında Maddi Tazminat; YD.C:12, Ocak-Nisan 1986, Sayı:1-2, s:173-178

ÜNAL, ŞEREF; Türk Mahkeme Kararının Almanya Federal Cumhuriyetinde Tanınması ve Tenfizi; YD.C:15, Ocak-Ekim 1989, Sayı:1-4, s:840-843

ÜNAL, ŞEREF; Türk Mahkeme Kararının Değiştirilerek Tenfizi; YD.C:16, Ocak-Nisan 1990, Sayı:1-2, s:215-218

ÜNAL, ŞEREF; Türklerin Boşanmalarında Yetki ve Uygulanacak Hukuk; YD.C:18, Ocak-Nisan 1992, Sayı:1-2, s:224-227

ÜNAL, ŞEREF; Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Yabancı Mahkemelerin Yetkisi; YD.C:19, Temmuz 1993, Sayı:3, s:362-364

ÜNAL, ŞEREF; Velayetin Nez’i ; YD.C:17, Ocak-Nisan 1991, Sayı:1-2, s:209-214

ÜNAL, ŞEREF; Yoksulluk Nafakası; YD.C:17, Temmuz 1991, Sayı:3, s:392-395