Öğr.Gör. AYHAN ÖZDEMİR   ( a.ozdemir@deu.edu.tr )

                                                                      Mühendislik Fakültesi 
 
DEÜ Mühendislik Öğrencileri İçin Dekanlık Sertifikalı Ücretsiz
KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ
Sunan: Ayhan Özdemir - Kişisel Gelişim Uzmanı
Tarih:…… /…..../201…       Saat:………         Yer:Dekanlık Konferans Salonu
 
ZAMAN YÖNETİMİ                                   
Zaman, tüm insanlara en adil dağıtılan ve kullanılsa da kullanılmasa da tükenen kıt bir kaynak olduğu için; zamanını iyi yönetemeyenlerin, işlerini iyi yönetebilmesi de mümkün değildir. Kişilerin “zaman”a bakış açıları; doğrudan onların yaşam kalitelerine yansır. Dolayısıyla öğrencinin bugün ve gelecekteki başarı ve yaşam kalitesinde, zamanını verimli kullanmadaki bilgi, bilinç ve becerisi, ana belirleyici faktör olacaktır. (SÜRE: 2 saat)
 
SWOT ANALİZİYLE GELECEĞE YÖN VERMEK                                                               
SWOT analizi, genelde kişi bazında kullanılmamaktadır. Oysa ki, bir kişisel gelişim aracı olarak kullanıldığında da çok güzel sonuçlar vermektedir. Öğrencilerin, gelecekleriyle ilgili sağlıklı kararlar üretebilmekte sıkıntıları olduğu; kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu ihtiyacı giderici SWOT yöntemiyle, stratejik analiz ve planlamanın nasıl yapılıp; daha isabetli kararlar almada kullanılacağı öğretilecektir. Bu bilgiler aynı zamanda iş yaşamında da kullanılabilecek bilgiler olacaktır. (SÜRE: 2 saat)
 
KİŞİNİN MESLEĞİNİ PAZARLAMASI                                             
İstihdam meselesinde bir tarafta mezun olan kişiler, işsizler, işini beğenmeyip iş arayanlar; diğer yanda eleman arayan işverenler. Her iki taraf da kendine göre sıkıntılı bir arayış içindedir. Özellikle de iş arayan taraftaki kişiler, ihtiyaçtan fazla olmaları nedeniyle zorlu bir kendini kurtarma yarışındalar. İş arayan bir kişi, aslında mesleğini veya niteliklerini pazarlamaktadır. Dolayısıyla katılımcılara, gerekli temel bilgiler (CV, özgeçmiş, özgelecek, mülakat dahil) verilecek, iş arayan ve işveren cephelerinden bilgilendirmeler yapılacaktır. (SÜRE: 2 saat)
 
MESLEK PİYASASINA KİŞİNİN GİRİŞ HAZIRLIĞI                                                     
Mezuniyetle başlayacak yeni yaşam dönemi, ekonomi kurallarıyla işleyen bir piyasada, yani “iş meslek piyasası” nda geçecektir. Dolayısıyla mühendis kişinin, piyasa kurallarını bilmesi ve oyunu kuralıyla oynaması, atak davranıp, geç kalmaması gerekecektir.  Aksi halde amaçlara ulaşmak, ya çok zor olacak, ya da tesadüflere kalacaktır. Gerekli bilinci vermek için, mühendislik mesleği alanındaki işsizliğin rakamlarla bir analizi yapılacak ve mühendisin işsizliği denilen olguya analitik ve çözümsel bakabilmek öğretilecektir. (SÜRE: 2 saat)
 
KALİTE                                                                                  
Ana amaç “yaşam kalitesi” ise; bunun ön şartı, insan kalitesidir. Yapılan araştırmalar kalitenin çok önemsendiğini, fakat gerçekte ne olduğunun ise, pek bilinmediğini göstermiştir. Sıradan kişilerde bu önemsenmeyebilir. Ancak mühendislik mesleğinde kalite kavramının tam ve doğru olarak bilinmemesi, önemi büyük bir eksikliktir. Bu eksiklik giderilmeye çalışılacaktır.(SÜRE: 2 saat)
 
DİKKAT:
Bu aktivite, bölümler arası bir öğrenci işbirliği aktivitesidir. Dekanlık’ça katılım sertifikası verilmektedir. Tüm öğrencilerimize açıktır ve ücretsizdir. Katılım, salon kapasitesiyle sınırlıdır. Görev almak, ya da seminer düzenlemek isterseniz benimle temas kurunuz.